HBO-ICT

Aanwezige opleidingen

Aanwezige opleidingen

Onderwijs
Bachelors
Leraar Duits
Leraar Engels
Leraar Frans
Leraar Fries
Leraar Nederlands
Leraar Natuurkunde
Leraar Scheikunde
Leraar Biologie
Leraar Wiskunde
Leraar Aardrijkskunde
Leraar Algemene economie en/of Bedrijfseconomie
Leraar Bedrijfseconomie
Leraar Geschiedenis
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
Leraar Maatschappijleer
Leraar Omgangskunde
Kopopleidingen Leraar
Pabo Programma op maat & afstand
Pabo Verkort
Cursus
Instroomtraject voor Pabo op maat & afstand

Pedagogisch Didactische Aantekening

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift
ECNO - Diverse cursussen op het gebied van onderwijs
Stenden Professionals
Masters
Leraar Duits
Leraar Engels
Leraar Fries
Leraar Nederlands
Leraar Algemene Economie 
Leraar Natuurkunde
Leraar Wiskunde
Master Learning and Innovation (deeltijd)
Master Educational Needs (deeltijd/voltijd))
Master Educational Leadership (deeltijd)
Master Kunsteducatie
Zorg en Welzijn
Bachelors
Verpleegkunde 
Social Work
Pedagogiek
Vaktherapie verkort 
Ad 
Ad Service, Welzijn & Zorg 
Masters
Master Pedagogiek
Master Social Work 
Master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn 
 
Cursussen
Zorg
Praktijkverpleegkundige Somatiek voor hbo-verpleegkundigen
Praktijkondersteuner Somatiek voor doktersassistenten
Praktijkondersteuner GGZ
Verpleegkunde Gerontologie en Geriatrie 
Welzijn
IAG - Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
IAG - Voor werkbegeleiders en behandelcoördinatoren
IAG - Na- en bijscholing
Oplossingsgericht werken en coachen
IAG -Gezinscoach
IAG - Nieuw Samengestelde Gezinnen
Signs of Safety
Paard en Hulpverlening
Creatieve Communities 
Reflecteren aan de hand van het IAG Reflectiemodel
Economie en Management 
Bachelors
Bedrijfskunde
HRM
Logistics Management 
Ondernemerschap & Retailmanagement
Ad
Ad HRM
Logistiek en Economie duaal
Small Business en Retail Management
Cursussen
Leergang Bedrijfskunde
Fiscaal adviseur
Techniek
Bachelor
Technische Bedrijfskunde
Master
Master of Marine Shipping Innovations
ICT
Bachelor
HBO-ICT
AD's 2 jaar
IT Service Management
Master
Master Serious Gaming
 
Hotelmanagement
Bachelor
Hogere Hotelschool: ba duaal
Hogere Hotelschool: ad duaal
Ad
Hogere Hotelschool: ad duaal
Hogere Hotelschool: ad deeltijd
master
International Hospitality en Service Management
 
Toerisme en vrije tijd
Ad
Leisure & Events Management