Leraar Geschiedenis

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis, Bachelor, voltijd

Kun jij met beeldende omschrijvingen de Middeleeuwen, het koloniale verleden van Nederland, de Gouden Eeuw, maar ook de Klassieke Oudheid en de Tweede Wereldoorlog weer tot leven brengen? Breng jij heden en verleden samen met pakkende voorbeelden? En weet je deze passie voor het vak over te brengen op je leerlingen door zelf als gedreven docent geschiedenis te schrijven? Dan is de opleiding Leraar Geschiedenis iets voor jou!

 • Je combineert je liefde voor geschiedenis met je wens om met jongeren om te gaan.
 • Je volgt een kleinschalige opleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen en leert vele nieuwe gezichten kennen.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.
 • Je hebt de mogelijkheid om deze studie in je eerste jaar deels in Groningen te volgen. Je volgt dan één dag per week college op de NHL Stenden-locatie op het Zernikepark in Groningen. Hier volg je geschiedenisvakken, zoals Oudheid, Tour d’Horizon en Geschiedenis van Nederland. De lessen in Leeuwarden worden zoveel mogelijk op maximaal drie dagen per week geroosterd.

Wat staat je te wachten?

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren, onderzoeken en pedagogische vaardigheden van groot belang voor jou als docent. De opleiding Leraar Geschiedenis is er op gericht om jou van deze ‘brede professionele basis’ te voorzien. 

Je eigen klassen. Leerlingen die allemaal een eigen gebruiksaanwijzing hebben. Toetsen ontwikkelen, lessen voorbereiden en kennis overbrengen. Dat is het onderwijs. Een mooi vak, want je kunt er alles instoppen wat je hebt.

Coach

Als leraar breng je je enthousiasme voor het vak graag over op anderen. Een moderne docent is een coach en mentor voor leerlingen. Naast vakinhoudelijke kennis moet je daarom ook over goede sociale vaardigheden beschikken. In het huidige onderwijs breng je niet alleen kennis over, maar coach je ook leerlingen bij het leren. Dus naast docent ben je ook pedagoog en coach.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Geschiedenis?

Als je je opleiding hebt afgerond, krijg je een bachelorgraad passend bij je opleiding. Hiermee kun je ook internationaal voor de dag komen.

Waar kun je lesgeven?

Je wordt opgeleid tot leraar voortgezet onderwijs en docent beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (ook aangeduid als tweedegraads bevoegdheid). Dit betekent dat je na het behalen van je bachelordiploma les mag geven aan:

 • De onderbouw van havo en vwo
 • De bve (mbo en volwasseneneducatie)
 • Het vmbo
vt_leraar_geschiedenis_sfeer.

Toelatingseisen Leraar Geschiedenis?

Voor de opleiding Leraar Geschiedenis heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&G;
 • N&T;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&G;
 • N&T;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

Placeholder

“Je moet het leuk vinden om een verhaal te vertellen”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Geschiedenis

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder verdiepen in je vakgebied?

Kies dan bijvoorbeeld voor de educatieve masteropleiding Leraar Geschiedenis aan een universiteit. Je behaalt hiermee een eerstegraads bevoegdheid.

studeren_algemeen

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Leraar worden, leer je het beste in de praktijk. Daarom oriënteer je je in het eerste jaar al op het beroep van docent tijdens een kennismaking op een school. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een practicum voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als een ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Studieopbouw

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Dan komen ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Jaar 1

Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 8 weken. Je werkt, veelal in ateliers, in elke periode twee keer 4 weken aan één vak, daarnaast werk je 8 weken in een atelier.

Oriëntatiekennis

Het onderdeel Oriëntatiekennis volg je het gehele jaar en rond je aan het eind van het jaar af. We bieden ons onderwijs aan binnen een praktische context, dat kan zijn in samenwerking met het werkveld, met andere vakken of met maatschappelijke partners, denk aan musea.

 

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je onderzoekt of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Vakken

 • Ontmoeting
 • Klassieke Helden
 • Kruistochten
 • L.E.F.
 • Van pauper tot burger
 • Stadse Fratsen
 • Provokaatsies

Bij elk vak gaan we op excursie. We bezoeken musea, archieven, steden, scholen etc.

 

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar één ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Werkplaats leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Tijdens deze stageperiode doe je ook aan intervisie en werk je aan de professionaliseringstaak: ‘de leerling actief’.

Vakken

 • thema Verlichting
 • moderne geschiedenis
 • sociaal-economische geschiedenis
 • thema Herinneren en herdenken
 • vakdidactiek
 • staatsinrichting

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen en aan de theorie.

Werkplaats leraarschap

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houdt hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

Keuzemogelijkheden

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht. 
 • M&M
  Binnen deze minor werk je samen met studenten van aardrijkskunde, maatschappijleer en economie. Je maakt kennis met de bases van de verschillende vakken, de vakdidactiek van elk vak en maakt met elkaar een M&M product in de vorm van een excursie.
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.

Vakken

 • eigentijdse geschiedenis
 • thema eigentijdse geschiedenis
 • historisch meesterwerk
 • vakdidactiek

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar vier moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

Met één been in de praktijk

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Geschiedenis staat de praktijk centraal. Je werkt aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.

Piter Jelles

Je gaat naar Piter Jelles om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren
en om je oplossing aan te scherpen.Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute.
Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.

leraar-geschiedenis-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Geschiedenis het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.