Master Educational Leadership

M Master Educational Leadership, Master, deeltijd

Werk je als leidinggevende in het onderwijs en wil jij jouw leiderschapscompetenties verder ontwikkelen op masterniveau? Is het jouw ambitie om met een gefundeerde visie op onderwijs jouw team inspireren en begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen schoolvisie en de vertaling daarvan in de praktijk? En wil je samenwerkend leren met collega’s uit het onderwijsveld in Noord-Nederland? Dan is de Master Educational Leadership jou op het lijf geschreven.

 • Je haalt in twee jaar tijd je mastergraad, waarmee je naast je werk in deeltijd studeert. Hiervan hebben jij en je organisatie profijt.
 • Je leert in een community of learners, bestaande uit educational leaders die net zo nieuwsgierig zijn als jij, waarbij je gebruikmaakt van elkaars expertise.
 • Je verwerft nieuwe kennis en inzichten, waarmee je vraagstukken uit jouw praktijk weet te doorgronden.
 • Je kunt binnen een vaste leerroute jouw eigen accenten aanbrengen.
 • Je studeert aan de enige bekostigde Master Educational Leadership van Nederland.

Benieuwd naar de ervaringen van onze studenten en docenten?

Wat staat je te wachten?

De Master Educational Leadership is een tweejarige deeltijd masteropleiding voor leidinggevenden uit alle sectoren van het onderwijs. Deze master geeft je toegang tot een lerend netwerk van educational leaders in de volle breedte van het onderwijs van Noord-Nederland. Leren doe je dus niet alleen. Juist de ontmoeting, het gebruik maken van elkaars expertise en een levendige dialoog over het toepassen van kennis, inzichten en het handelen (ontwikkeling van hoofd, hart en handen) staan centraal tijdens de opleiding.

De opleiding heeft een competentieprofiel met drie kerncompetenties: verbinden, hoger orde denken en ontwikkelen. Het opleidingsaanbod wordt aangeboden in vier semesters in steeds drie doorlopende lijnen: de themalijn (leiderschapskennis), de onderzoekslijn en de integrale lijn (persoonlijke en professionele ontwikkeling tot master).

Flexibel studeren

De deeltijdopleiding Master Educational Leadership is een opleiding die werkt vanuit eigen leiderschapsvraagstukken. Het leertraject wordt hiermee afgestemd op jouw ervaring en behoefte. Hierdoor kun je de opleiding op je eigen manier combineren met jouw werksituatie.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master of Arts

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Loopbaan

Na het afronden van de Master Educational Leaderschip maak je deel uit van een lerend netwerk van educational leaders in Noord-Nederland. Samen met deze leidinggevenden uit verschillende scholen en opleidingen ben jij in staat om onderwerpen vanuit diverse onderwijscontexten te belichten en te doorgronden. Deze master is daarmee een must voor leidinggevenden in het onderwijs van de toekomst. In verband met (her)registratie als schoolleider kan de mastergraad extra gewicht in de schaal leggen.

Studieduur / belasting

De Master Educational Leadership is een tweejarige deeltijdopleiding van 60 EC. Dat komt neer op een studiebelasting van ongeveer twintig uur per week, inclusief bijeenkomsten, intervisie, overleg en dergelijke. De opleidingsdagen vinden plaats op donderdag van 09.00 - 17.00 uur en bestaan uit colleges/impulsbijeenkomsten, workshops/ateliers, werkgroepen/intervisie en persoonlijke begeleiding. Er zijn twintig opleidingsdagen per studiejaar. De overige donderdagen zijn voor zelfstudie of bijeenkomsten van de Community of Learners met medestudenten.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de Master Educational Leadership dien je in het bezit te zijn van een hbo-bachelorgetuigschrift. Een aanvullende voorwaarde is dat je binnen je onderwijsorganisatie een leidinggevende functie vervult en op grond van een intake wordt toegelaten.

Intakegesprek

Voor toelating tot de master vindt een intakeprocedure plaats. In het intakegesprek komt je motivatie, je vooropleiding, je leiderschapsvraagstuk aan de hand van een opdracht en jouw leidinggevende functie aan de orde.

Je meldt je aan voor de intakeprocedure door een e-mail te sturen naar mel@nhlstenden.com. Dit doe je direct nadat je via Studielink jouw verzoek tot inschrijving hebt ingediend. Je ontvangt dan alle informatie met betrekking tot de procedure.

hall-students-r8-building

“Ik was een jonkie als het gaat om schoolleiderschap, de Master Educational Leadership gaf me de ontbrekende kennis”

Een master voor leidinggevenden

De Master Educational Leaderschip richt zich op leidinggevenden:

 • uit alle sectoren van het onderwijs (PO, VO, MBO en HBO);
 • met een bachelor- of hbo-getuigschrift;
 • met een open geest voor ontwikkelingen in het onderwijs;
 • met interesse voor praktijkgericht onderzoek;
 • met bezieling voor leren.

Subsidie

Schoolleiders kunnen een tegemoetkoming krijgen bij het volgen van een master. Het doel van deze subsidie is om de competenties van schoolleiders in het primair onderwijs op het gebied van hoger orde denken en onderzoekend leiding geven te versterken. Lees meer over deze subsidie.

Opbouw studie

Semester 1: Leiderschapsconcepten en -ontwikkeling

Themalijn (TL)

 • Leiderschapsconcepten en -modellen
 • Verbindingskunst
 • Leiderschap in het onderwijs
 • Leidinggeven aan leren

Onderzoekslijn (OL)

 • Onderzoekende houding en vermogen

Integrale lijn (IL) met leiderschapsvraagstukken

 • Persoonlijke context, professionele ontwikkeling

Themalijn (TL)

 • Beïnvloeding en sturingsdomeinen
 • Context van de school
 • Verandering en organisatieontwikkeling

Onderzoekslijn (OL)

 • Onderzoekende vaardigheden en onderzoeksplan

Integrale lijn (IL) met leiderschapsvraagstukken

 • Persoonlijke context, professionele ontwikkeling

Themalijn (TL)

 • Educational leadership in de regio, binnen- en buitenland (in theorie en praktijk)

Onderzoekslijn (OL)

 • Praktijkonderzoeken voorbereiden en ontwerpen

Integrale lijn (IL) met leiderschapsvraagstukken

 • Praktijkonderzoek van en met de omgeving

Artikel

 • Praktijkgericht onderzoek in de eigen school / scholengroep / afdeling

Competentieassessment

 • Kerncompetenties verbinden, hogere orde denken en ontwikkelen (met deelcompetenties) op masterniveau

Werk en studie combineren

Het didactisch concept van de Master Educational Leadership heeft de volgende kenmerken.

Praktijknabij

Je werkt aan real-life vraagstukken en casuïstiek uit je eigen leiderschapspraktijk. We verweven de casuïstiek in de opdrachten en thema’s binnen de semesters, waardoor co-creatie en transfer ontstaan tussen studenten onderling, student en docent en student en werkveld. Dit sluit aan bij jouw leerbehoefte en bij de opleidingsvisie van NHL Stenden Hogeschool waar sociaal-constructivisme, Design Based Education en praktijkonderzoek centraal staan.

Betekenisvol

Er is een voortdurende pendel in het curriculum tussen jouw eigen leiderschapsontwikkeling, de schoolontwikkeling en de praktijkvraagstukken aan de ene kant en de theoretische concepten aan de andere kant. Je maakt beroepsproducten bij de leeruitkomsten in de opleiding ten behoeve van jouw eigen onderwijspraktijk of -context. Decontextualisering van de eigen praktijk en theoretische verdieping vinden plaats in dialoog met medestudenten, docenten, het werkveld en de educatieve infrastructuur rondom de opleiding en het werkveld (lectoraten, kennisnetwerken).

Hybride

Het programma is thematisch en flexibel. Het curriculumaanbod is modulair geordend langs drie doorlopende ontwikkellijnen. Je werkt met (leerwegonafhankelijke) leeruitkomsten én er is een standaardaanbod binnen de semesters, met ruimte voor maatwerk dat het behalen van de leeruitkomsten ondersteunt met workshops, lezingen en begeleiding. Je bepaalt in overleg met je studiecoach een eigen leerarrangement vanuit het aanbod op grond van voorkennis en leerbehoefte. In het programma en de leeruitkomsten is jouw eigen visie op educational leadership terug te vinden: bij de beoordeling van de leeruitkomsten is plek voor de ontwikkeling en verbinding van hart, hoofd en handen.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Het curriculum van de Master Educational Leadership kent vier semesters van ieder 15 EC. Het curriculum is geordend langs drie lijnen. Deze drie lijnen zijn de kapstok voor het aanbod. Zij ondersteunen een of meer leeruitkomsten en bieden ruimte om te divergeren én te convergeren. De leeruitkomsten kunnen leerwegonafhankelijk worden vormgegeven en getoetst. Het aanbod per semester ondersteunt het vormgeven van twee of drie leeruitkomsten.

Je kiest zelf een leerarrangement op grond van het aanbod en jouw behoefte. Je bepaalt samen met je studiecoach welk leerarrangement je volgt, indien die afwijkend is en kan zijn van het standaardaanbod. Jouw eigen (praktijk)vraagstuk en je eigen voorkennis kleuren hierbij het leerarrangement, de ontwikkelrichting en de vormgeving van de leeruitkomsten.

Het ‘aanbod’ van de opleiding kent verschillende vormen: een college of ‘masterclass’ (expertise delen), atelier of workshop (werken aan onderwerp), de intervisie- of leergroepgroepsbijeenkomsten (begeleid en onbegeleid) en de individuele studiecoaching. Per semester is er één toets per leeruitkomst, waarbij jouw leeruitkomst de norm en de vorm van de toets bepaalt.

De opleiding kent een verplichte kennisbasis (opgenomen in de verplichte literatuurlijst, die elk jaar wordt geactualiseerd), die terugkomt in de leeruitkomsten en in de toetscriteria.