Educational Leadership (Master) deeltijd

Studieopbouw Master Educational Leadership deeltijd

Lees hier wat je kan verwachten tijdens de deeltijdopleiding Master Educational Leadership.

Afbeelding
sfeer-m-educational-leadership-dt-lwd.jpg

Het curriculum van de Master Educational Leadership is opgebouwd uit twee studiejaren waarin de genoemde vier thema’s elk studiejaar geïntegreerd aan bod komen.

Het eerste jaar is meer gericht op verkennen, analyseren en bewust worden.

Het tweede jaar werk je vooral aan toepassingen en impact genereren.

Elk studiejaar wordt afgesloten met een assessment van 30 EC.
Tijdens het assessment toon je in het bijbehorende portfolio twee ontwikkelingen aan. Ten eerste je ontwikkeling als lerende schoolleider, ten tweede jouw bijdrage aan de ontwikkeling van je school. Dat laatste is ook onderwerp van je praktijkonderzoek. In de loop van het studiejaar verzamel je bewijsmateriaal waarmee je jouw ontwikkeling op de leeruitkomsten gaat aantonen. Hiervoor gebruik je je eigen praktijk, je onderzoek en de opleiding als inspiratiebron.

Jouw medestudenten in je Community of Learners (CoL) en docenten geven je door middel van regelmatige feedback en feedforward aan of je op de goede weg bent. Halverwege elk studiejaar is er een formeel formatief moment waarin je met je vorderingen bespreekt en waarin je terugblikt en vooruitkijkt.

Gedurende jouw opleiding, zijn er bijeenkomsten waarin verdieping wordt gezocht. Je gaat aan de slag met praktijkvraagstukken met behulp van kijkaders en theorieën uit diverse relevante wetenschapsgebieden. Ook zijn er intervisiebijeenkomsten (begeleid en onbegeleid) en individuele bijeenkomsten met je CoL-begeleider. Bij enkele bijeenkomsten schuiven ook studenten aan van het andere studiejaar of van een andere opleiding. Hiermee bouw je aan een netwerk waar je ook na het afstuderen veel aan hebt.

Je bedenkt interventies gericht op schoolontwikkeling, onderbouwd met ontwerpgericht onderzoek. Dit noemen we Design Based Education en is ons onderwijsconcept. 

Het onderwijsconcept van de opleiding Master Educatief Leadership

Design Based Education is het unieke onderwijsconcept van NHL Stenden. Zo ga je aan de slag met real-life vraagstukken, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Zowel binnen als buiten de hogeschool werk je samen met de medestudenten, docenten en onderzoekers. Je leert door te doen en te reflecteren.

Lees meer over ons onderwijssysteem

Internationale mogelijkheden

Bij NHL Stenden kun je een internationale ervaring en interculturele vaardigheden opdoen. Je kan namelijk kiezen om een deel van je studie, kort of langer, in het buitenland door te brengen bij een van onze partnerinstellingen voor hoger onderwijs. Ook biedt ons wereldwijde netwerk mogelijkheden voor online samenwerking met internationale studenten van onze partnerinstituten aan relevante projecten en casestudy's.

Meer over onze internationale mogelijkheden

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Vraagstukken uit de praktijk

Je werkt aan real-life vraagstukken en casuïstiek uit je eigen leiderschapspraktijk. Deze cases van jezelf en van je medestudenten worden gekoppeld aan wetenschappelijke theorieën. Jij bepaalt het praktijkvraagstuk waarmee je aan de slag gaat en waarop je een onderbouwde interventie gaat uitwerken. Dit sluit aan bij jouw leerbehoefte en bij de opleidingsvisie van NHL Stenden Hogeschool waar sociaal-constructivisme, Design Based Education en praktijkonderzoek centraal staan.

Betekenisvol curriculum

Er is een voortdurende pendel in het curriculum tussen jouw eigen leiderschapsontwikkeling, de schoolontwikkeling en de praktijkvraagstukken aan de ene kant en de theoretische concepten aan de andere kant. De contextualisering van de eigen praktijk en theoretische verdieping vinden plaats in dialoog met medestudenten, docenten, het werkveld en de educatieve infrastructuur rondom de opleiding en het werkveld (lectoraten, kennisnetwerken).

Je studie wordt ook betekenisvol door samen ruimte te geven aan praktijksituaties die jou als leidinggevende dieper raken, bijvoorbeeld vanwege conflicten en hoe om te gaan met je formele verantwoordelijkheid en ‘macht’.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.

Is dit de opleiding die je zoekt?

Ben je er van overtuigd dat deze opleiding bij je past? Schrijf je dan direct in, of kies een van de overige opties als vervolgstap!