Educational Leadership (Master) deeltijd

Studieopbouw Master Educational Leadership deeltijd

Hieronder vind je een uitleg over de opbouw en de mogelijkheden van de Master Educational Leadership.

Afbeelding
sfeer-m-educational-leadership-dt-lwd.jpg

Onderwijsconcept

Het curriculum van de Master Educational Leadership kent vier semesters van ieder 15 EC. Het curriculum is geordend langs drie lijnen. Deze drie lijnen zijn de kapstok voor het aanbod. Zij ondersteunen een of meer leeruitkomsten en bieden ruimte om te divergeren én te convergeren. De leeruitkomsten kunnen leerwegonafhankelijk worden vormgegeven en getoetst. Het aanbod per semester ondersteunt het vormgeven van twee of drie leeruitkomsten.

Je kiest zelf een leerarrangement op grond van het aanbod en jouw behoefte. Je bepaalt samen met je studiecoach welk leerarrangement je volgt, indien die afwijkend is en kan zijn van het standaardaanbod. Jouw eigen (praktijk)vraagstuk en je eigen voorkennis kleuren hierbij het leerarrangement, de ontwikkelrichting en de vormgeving van de leeruitkomsten.

Het ‘aanbod’ van de opleiding kent verschillende vormen: een college of ‘masterclass’ (expertise delen), atelier of workshop (werken aan onderwerp), de intervisie- of leergroepgroepsbijeenkomsten (begeleid en onbegeleid) en de individuele studiecoaching. Per semester is er één toets per leeruitkomst, waarbij jouw leeruitkomst de norm en de vorm van de toets bepaalt.

De opleiding kent een verplichte kennisbasis (opgenomen in de verplichte literatuurlijst, die elk jaar wordt geactualiseerd), die terugkomt in de leeruitkomsten en in de toetscriteria.

Werk en studie combineren

Het didactisch concept van de Master Educational Leadership heeft de volgende kenmerken.

Praktijknabij

Je werkt aan real-life vraagstukken en casuïstiek uit je eigen leiderschapspraktijk. We verweven de casuïstiek in de opdrachten en thema’s binnen de semesters, waardoor co-creatie en transfer ontstaan tussen studenten onderling, student en docent en student en werkveld. Dit sluit aan bij jouw leerbehoefte en bij de opleidingsvisie van NHL Stenden Hogeschool waar sociaal-constructivisme, Design Based Education en praktijkonderzoek centraal staan.

Betekenisvol

Er is een voortdurende pendel in het curriculum tussen jouw eigen leiderschapsontwikkeling, de schoolontwikkeling en de praktijkvraagstukken aan de ene kant en de theoretische concepten aan de andere kant. Je maakt beroepsproducten bij de leeruitkomsten in de opleiding ten behoeve van jouw eigen onderwijspraktijk of -context. Decontextualisering van de eigen praktijk en theoretische verdieping vinden plaats in dialoog met medestudenten, docenten, het werkveld en de educatieve infrastructuur rondom de opleiding en het werkveld (lectoraten, kennisnetwerken).

Hybride

Het programma is thematisch en flexibel. Het curriculumaanbod is modulair geordend langs drie doorlopende ontwikkellijnen. Je werkt met (leerwegonafhankelijke) leeruitkomsten én er is een standaardaanbod binnen de semesters, met ruimte voor maatwerk dat het behalen van de leeruitkomsten ondersteunt met workshops, lezingen en begeleiding. Je bepaalt in overleg met je studiecoach een eigen leerarrangement vanuit het aanbod op grond van voorkennis en leerbehoefte. In het programma en de leeruitkomsten is jouw eigen visie op educational leadership terug te vinden: bij de beoordeling van de leeruitkomsten is plek voor de ontwikkeling en verbinding van hart, hoofd en handen.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.