Praktische zaken Pabo (Leraar Basisonderwijs) deeltijd

Wat je achtergrond ook is, er zijn een hoop praktische zaken waar je rekening mee moet houden voor de deeltijd Pabo opleiding. Denk aan toelatingstoetsen, de aansluiting op het mbo en jouw carrièremogelijkheden. Hoe jij kan starten en doorgroeien met deze Pabo deeltijd opleiding lees je hier.

Afbeelding
sfeer

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bachelor Pabo (Leraar Basisonderwijs) deeltijd heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek hier de mogelijkheden.

Toelatingstoetsen

Naast de toelatingstoetsen tot het HBO (toelatingstoetsen.nl), heeft de Pabo deeltijd aanvullende toelatingseisen. Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je antwoord op al je vragen betreffende de toelatingstoetsen.

De toelatingstoetsen kun je op verschillende locaties in Nederland maken. Welke dit zijn kun je ontdekken bij aanmelding van de toetsen. Voor deze toetsen hoef je niet te betalen.

Gewijzigde toelatingstoetsen

Met ingang van 1 september 2022 verandert er mogelijk iets rondom de extra toelatingseisen en de inzet van de toelatingstoetsen voor de pabo. Studenten hebben dan ook in het eerste jaar van inschrijving op de pabo nog de mogelijkheid om aan de extra toelatingseisen op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek te voldoen. In maart wordt definitief duidelijk of deze wijzigingen worden doorgevoerd.

We adviseren je toch dringend om de toetsen te maken vóór 1 september 2022. Het maken van de toetsen tijdens je studie is namelijk een verzwaring van je studielast. Houd voor verdere informatie en updates de www.goedvoorbereidnaardepabo.nl in de gaten.

Meer info

Wanneer je een afgeronde HBO- of WO opleiding hebt, heb je geen toelatingstoetsen nodig.

Versneld voor de klas

In sommige gevallen kan je in aanmerking komen voor de regeling 'versneld voor de klas'. Via deze opleidingsroute kan je in maximaal twee jaar via een arbeidscontract alvast aan het werk bij een bestuur. Ondertussen maak je de opleiding af en draai je mee in de onderwijsactiviteiten op de opleiding. 

Deze regeling is ontstaan uit de maatregelen uit de kamerbrief tegen het lerarentekort (2018). Je komt hiervoor in aanmerking wanneer: 

 • Je een hbo/wo opleiding hebt.
 • Je de propedeuse van de Opleiding tot leraar Basisonderwijs hebt gehaald.
 • Je 120 EC hebt afgerond van de Opleiding tot leraar Basisonderwijs.
 • Je de eerste vier leeruitkomsten van de flankerende lijn Rekenen Wiskunde Didactiek hebt gehaald. 
 • Je het onderdeel taalleesdossier 2 hebt gehaald. 
 • Je functioneert ten aanzien van de bekwaamheidseisen op het niveau beroepstakenbekwaam. De begeleider vanuit de opleiding en de leerwerkplek stellen dit vast tijdens een ‘Assessment for Learning’.

Wat betekent deze regeling voor het bestuur waar je werkt?

 • Je bent voor minimaal 0,2 FTE in dienst bij het bestuur.
 • Het bestuur geeft jou een tijdelijk contract als leraar basisonderwijs. Je krijgt een arbeidscontract met een tijdelijke bevoegdheid van maximaal 2 jaar.
 • Je werkt bij voorkeur op dezelfde school en in dezelfde groep.
 • Het bestuur organiseert begeleiding op de werkplek voor jou.
 • Het bestuur stelt jou in de gelegenheid om aan te sluiten bij het begeleidings- en scholingsprogramma voor startende leraren van het bestuur.
 • Je moet om af te kunnen studeren voldoen aan alle eisen van de opleiding. Dat kan betekenen dat je ook in een andere groep stage moet lopen om aan de eisen van de opleiding te voldoen.

Eisen leerwerkplek

 • Je hebt aan het einde van de Opleiding tot leraar Basisonderwijs in de door de opleiding vastgestelde groepen ervaring opgedaan gedurende minimaal 10 weken. Je eigen groep mag gedurende 1 periode ingezet worden als leerwerkplek. Ook de eindstage mag in je eigen groep plaats vinden. Voorbeeld: Als je in groep 3 werkt, dan kan deze groep één periode fungeren als “leerwerkplek in groep 3”.  Voor de overige verplichte groepen moet je een leerwerkplek regelen. Bij voorkeur op een andere school dan de eigen school i.v.m. de dubbele rol voor jou en jouw begeleider.
 • Na het tekenen van de tripartiete-overeenkomst door het bestuur, de opleiding en jouzelf ontvang je een tijdelijke bevoegdheid van maximaal 2 jaar. Als je de opleiding niet binnen twee jaar hebt afgerond, dan vervalt de tijdelijke bevoegdheid als leraar basisonderwijs en mag je niet meer zelfstandig voor de groep staan.

Hoe kan je je aanmelden?

 • Je behaalt de verplichte onderdelen van je reguliere PABO opleiding.
 • Je zoekt een leerwerkplek.
 • Je meldt bij de coördinator/teamleider van de opleiding dat je wil starten met dit traject. Indien de begeleider vanuit de opleiding en het werkveld hebben vastgesteld dat je beroepstakenbekwaam bent en dat aan de andere voorwaarden is voldaan, ontvang je na het tekenen van de tripartiete-overeenkomst een tijdelijke bevoegdheid.

Vragen?

Meer weten? Neem dan contact op met de teamleider van jouw locatie.

Kosten

Als student betaal je elk jaar collegegeld. Hoeveel collegegeld je betaalt hangt af van een aantal factoren, zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. Lees hier meer over de collegegelden en de hoogte daarvan.  

Ga jij voor het eerst studeren aan het hbo? Dan betaal je in het eerste jaar waarschijnlijk de helft van het collegegeld wanneer je een voltijd, deeltijd of duale opleiding gaat volgen (m.u.v. een master). Wil je een lerarenopleiding volgen? Dan betaal je waarschijnlijk in zowel het eerste als in het tweede jaar de helft van het collegegeld. Lees meer over deze regeling.

Voor het werkplekleren (stage) tijdens je opleiding heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie justis.nl voor de actuele kosten en aanvraagprocedure.

Wettelijk collegegeld 2022/2023 € 2.209
Instellingscollegegeld 2022/2023 € 3.875
Wettelijk collegegeld 2023/2024 € 2.314
Instellingscollegegeld 2023/2024 € 4.060

Start in september of februari