Praktische zaken Master Social Work

Voor toelating tot de master heb je een bachelordiploma nodig, bij voorkeur van een verwante hbo-opleiding in het sociale domein. Belangrijker dan het juiste diploma is jouw affiniteit met het sociale domein en een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding.

Toelatingseisen

Heb je een achtergrond in bedrijfs- of bestuurskunde of HRM en wil je jouw talenten inzetten in het sociale domein? Dan ben je welkom. Dat geldt ook voor professionals met een parttime baan die in één jaar tijd hun master willen behalen. Houd er wel rekening mee dat deze voltijdopleiding meer studie-uren per week vraagt dan de tweejarige deeltijdvariant. Meer informatie over toelating en inschrijving vind je op nhlstenden.com/toelating.

Intakegesprek

Na aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek. We hebben hier een aantal inschrijftips voor je.
Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de aanmeldprocedure, net als het bezoeken van een voorlichting.

Tijdens dit gesprek kijken we of er een match is tussen jou en de opleiding. We praten bijvoorbeeld over jouw leervraag en jouw motivatie. Als je geen achtergrond in het sociaal domein hebt vragen we je een aanvullende opdracht te doen voor het intakegesprek.

Afbeelding
Housing

Twijfel je of jouw opleiding voldoende aansluit bij het programma van de master? Neem dan contact met ons op via mastersocialwork@org.hanze.nl of bel (050) 595 4513 (ma, di, do).

Studieduur en lesdagen

De reguliere studieduur van de opleiding is 1 jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 2 semesters van een half jaar. Het eerste semester bevat twee leeruitkomsten van elk 15 EC’s (studiepunten). Het tweede semester bevat één leeruitkomst van 30 EC. In totaal moet je 60 EC’s halen voor een diploma.

Gemiddeld ga je twee dagen per week naar school. De invulling van de lesdagen is variabel en wordt aangepast aan de vragen van jou en je medestudenten. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 40 uur per week. Het daadwerkelijk aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

De onderwijsdagen zijn op maandag en woensdag (onder voorbehoud) van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen.

Het onderwijs in Leeuwarden volg je op NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8-10. In Groningen op de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 23 (Marie Kamphuis Borg).

Kosten

Als student betaal je elk jaar collegegeld. Hoeveel collegegeld je betaalt hangt af van een aantal factoren, zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. Lees hier meer over de collegegelden en de hoogte daarvan.  

Ga jij voor het eerst studeren aan het hbo? Dan betaal je in het eerste jaar waarschijnlijk de helft van het collegegeld wanneer je een voltijd, deeltijd of duale opleiding gaat volgen (m.u.v. een master). Wil je een lerarenopleiding volgen? Dan betaal je waarschijnlijk in zowel het eerste als in het tweede jaar de helft van het collegegeld. Lees meer over deze regeling.

Aanvullende kosten

Naast de reguliere studiekosten moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. De aanvullende kosten zijn afhankelijk van jouw persoonlijke leerroute.

Wettelijk collegegeld 2022/2023 € 2.209
Instellingscollegegeld 2022/2023 € 3.340
Wettelijk collegegeld 2023/2024 € 2.314
Instellingscollegegeld 2023/2024 € 3.500