Praktische zaken Master Social Work

Voor toelating tot de master heb je een bachelordiploma nodig, bij voorkeur van een verwante hbo-opleiding in het sociale domein. Belangrijker dan het juiste diploma is jouw affiniteit met het sociale domein en een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding.

Toelatingseisen

Heb je een achtergrond in bedrijfs- of bestuurskunde of HRM en wil je jouw talenten inzetten in het sociale domein? Dan ben je welkom. Dat geldt ook voor professionals met een parttime baan die in één jaar tijd hun master willen behalen. Houd er wel rekening mee dat deze voltijdopleiding meer studie-uren per week vraagt dan de tweejarige deeltijdvariant. 

Aanmelden

Heb je je studiekeuze gemaakt, meld je dan zo snel mogelijk aan voor de studie via Studielink

Je ontvangt dan de opdrachten voor de intake. Meld je in ieder geval aan voor 1 juni a.s. via Studielink. Wanneer je je later aanmeldt, kunnen we plaatsing niet garanderen.

Kort na jouw aanmelding volgt de meteen de intake. De intake is schriftelijk. Je ontvangt een mail met instructie om een aantal documenten aan te leveren (cv, kopie diploma vooropleiding en drie opdrachten). Inleveren kan op 3 momenten:

  • Voor 13 maart 2024 (ronde 1)
  • Voor 17 april 2024 (ronde 2)
  • Voor 5 juni 2024 (ronde 3)

Je hoort binnen 2 à 3 weken van ons of je bent toegelaten en ontvang je een formele toelatingsbrief. Het kan in bepaalde situaties voorkomen dat je voorwaardelijk wordt toegelaten. In dat geval hoor je welke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Verder vragen we je om een voorlichting bij te wonen. En we ontmoeten je graag tijdens de introductie (voor de zomer). Dan ontmoet je de docenten en studenten. We hebben dan ook een kort persoonlijk gesprekje.

Afbeelding
Housing

Twijfel je of jouw opleiding voldoende aansluit bij het programma van de master? Neem dan contact met ons op via mastersocialwork@org.hanze.nl of bel (050) 595 4513 (ma, di, do).

Studieduur en lesdagen

De reguliere studieduur van de opleiding is 1 jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit 2 semesters van een half jaar. Het eerste semester bevat twee leeruitkomsten van elk 15 EC’s (studiepunten). Het tweede semester bevat één leeruitkomst van 30 EC. In totaal moet je 60 EC’s halen voor een diploma.

Gemiddeld ga je twee dagen per week naar school. De invulling van de lesdagen is variabel en wordt aangepast aan de vragen van jou en je medestudenten. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 40 uur per week. Het daadwerkelijk aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

De onderwijsdagen zijn op maandag en woensdag (onder voorbehoud) van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen.

Het onderwijs in Leeuwarden volg je op NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan 8-10. In Groningen op de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 23 (Marie Kamphuis Borg).

Kosten

Als student betaal je elk jaar collegegeld. Hoeveel collegegeld je betaalt hangt af van een aantal factoren, zoals je nationaliteit en je al behaalde diploma’s in het hoger onderwijs. Lees hier meer over de collegegelden en de hoogte daarvan.  

Aanvullende kosten

Naast de reguliere studiekosten moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. De aanvullende kosten zijn afhankelijk van jouw persoonlijke leerroute.

Wettelijk collegegeld 2022/2023 € 2.209
Instellingscollegegeld 2022/2023 € 3.340
Wettelijk collegegeld 2023/2024 € 2.314
Instellingscollegegeld 2023/2024 € 3.500

Is dit de opleiding die je zoekt?

Ben je er van overtuigd dat deze opleiding bij je past? Schrijf je dan direct in, of kies een van de overige opties als vervolgstap!