Toegepaste Wiskunde

B Toegepaste Wiskunde, Bachelor, voltijd

Is wiskunde één van je favoriete vakken? Kun je urenlang je hoofd breken om tot een oplossing te komen? Kun je goed samenwerken en jouw kennis gemakkelijk delen met anderen? Dan is Toegepaste Wiskunde jouw opleiding!

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • De enige hbo-studie die zich richt op toepassingen van wiskunde in het bedrijfsleven en bij de overheid.
 • Een brede opleiding; alle belangrijke onderdelen van het vak komen aan bod.
 • De enige hogeschool die de unieke minor Computer Vision & Data Science aanbiedt.
 • Studeer in een bruisende studiestad met betaalbare kamers

Wat kies jij?

Toegepaste wiskunde gaat om het toepassen van wiskundige kennis en vaardigheden op complexe praktijkproblemen. Die problemen kom je overal in de maatschappij tegen en op allerlei gebieden. Hoe maak je een betrouwbare voorspelling van de verkoop van een nieuw product? Of hoe zorg je ervoor dat de wachtlijsten in het ziekenhuis verminderen? Misschien denk je er niet meteen aan, maar de basis van veel systemen die je dagelijks tegenkomt, is wiskunde.

Tijdens de opleiding Toegepaste Wiskunde ontwikkel je een brede kennisbasis in de wiskunde. Als specialist ben je niet alleen een expert in wiskunde, je leert ook hoe je een plan kunt presenteren, je oefent adviesvaardigheden en je leert projectmatig werken. Daarom werk je tijdens je opleiding in teamverband aan praktijkopdrachten. Daarnaast richt je je op vijf focusgebieden:

 • Statistiek (onder andere: kansrekening, multivariate statistiek, industriële statistiek)
 • Operations research en logistiek (wachtrijmodellen en optimaliseringstechnieken)
 • Wiskundige softwareontwikkeling (ontwikkeling van software waarin wiskundige methoden zijn geïmplementeerd)
 • Actuariële wiskunde (modellen voor risicoberekeningen bij verzekeringen en pensioenen)
 • Data science (data verwerken tot zinvolle informatie voor het ondersteunen van managementbeslissingen)
 • Engineering Mathematics (numerieke wiskunde, meetkunde)

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Science

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Toegepaste Wiskunde?

Het werkveld staat te springen om mensen die wiskundige kennis kunnen vertalen naar de praktijk. Landelijk gezien vindt 100% van alle afgestudeerden van de opleiding Toegepaste Wiskunde binnen anderhalf jaar een baan op niveau.

Je kunt na je opleiding veel verschillende kanten op. Ga bijvoorbeeld aan de slag als statistisch onderzoeker, data-analist, logistiek adviseur, softwareontwikkelaar of risico-analist. Dat kan bij de overheid zijn of bij verzekeraars en pensioenfondsen, maar ook in het bedrijfsleven: bij technologische bedrijven, in de levensmiddelentechnologie, in de consultancy of in de transport- of energiesector.

b_toegepaste_wiskunde_sfeer

Toelatingseisen Toegepaste Wiskunde?

Voor de opleiding Toegepaste Wiskunde heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT
 • NG
 • EM + (wisB)
 • CM + (wisB)
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM + (wisA of wisB)
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 4!

In het vierde jaar ga je op stage en pas je jouw kennis en vaardigheden toe bij een bedrijf.

Je kiest voor je stage een project dat aansluit op één van de vijf focusgebieden van toegepaste wiskunde of een combinatie daarvan.

Studieopbouw

Tijdens de opleiding Toegepaste Wiskunde ontwikkel je een brede kennisbasis in de wiskunde. Daarnaast richt jij je op vijf focusgebieden: Statistiek, Operations research en logistiek, Wiskundige softwareontwikkeling, Actuariële wiskunde en Data Science.

Jaar 1

Je legt een brede wiskundige basis. Je verdiept je in kansrekening en statistiek, logica en vectormeetkunde, maar je gaat ook programmeren. Daarnaast leer je praktische vaardigheden. Hoe presenteer je een plan en hoe geef je advies? Hiermee ga je aan de slag tijdens projecten:

 • Wiskunde en Excel
  Je lost een aantal logistieke vraagstukken uit het bedrijfsleven op. Je berekent bijvoorbeeld de optimale route voor vrachtwagenchauffeurs of je maakt een prognose voor de maandomzetten van een bedrijf. Je werkt met modellen die de logistieke processen bij klanten zo nauwkeurig mogelijk nabootsen.
 • Simulatiemodellen
  Je bouwt een proces uit de praktijk na op de computer om het effect van bepaalde beslissingen te testen. Bijvoorbeeld: Hoe vaak moet een bedrijf grondstoffen aanschaffen om zo laag mogelijke voorraadkosten te hebben?

Je volgt dit jaar onder meer vakken zoals technologie van processen, ontwerpen van technische innovaties, operations management en duurzame technologie. Er staan ook weer praktische projecten op stapel: zo leer je hoe je bedrijfskundig onderzoek uitvoert en ga je samen met je medestudenten een productieafdeling ontwerpen, inclusief noodzakelijke machines, personeel en logistiek. 

Je verdiept en verbreedt je wiskundige kennis met vakken als voorraadmodellen, lineaire algebra en multivariate statistiek. Je hebt ook vrije keuzeruimte, waarin je bijvoorbeeld kunt kiezen voor extra wiskundige vakken of een aanvullende cursus zoals Engels of Excel. Projecten waar je dit jaar aan werkt zijn:

 • Logistiek project
  Je onderzoekt mogelijke oplossingen voor een probleem met wachttijden, bijvoorbeeld de eerste hulp bij een ziekenhuis.
 • Enquête
  Je doet statistisch onderzoek door middel van een enquête, bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek naar de leefbaarheid in stadswijken.
 • Experimenteel onderzoek
  Door middel van experimenten onderzoek je een optimale productiemethode, bijvoorbeeld hoe je pasta het beste kan koken.

Stage

In de tweede helft van je derde jaar en je vierde jaar doe je een minor, je stage en een afstudeerproject. De volgorde van je minor en je stage mag je kiezen; het afstudeerproject komt als laatste. De keuzemogelijkheden voor de minor staan hierboven. Bij je stage en je afstudeerproject pas je jouw kennis en vaardigheden toe bij een bedrijf of organisatie. Je kiest in elk van beide voor een project dat aansluit op één van de focusgebieden of een combinatie daarvan. Er komen veel verschillende onderwerpen voor bij stages en afstudeerprojecten.

Ook in jaar 4 kun je stagelopen, als je dat in jaar 3 nog niet hebt gedaan. Als je al wel een stage hebt gedaan, kun je dit jaar kiezen voor een minor. De rest van het jaar ben je bezig met afstuderen. Je voert zelfstandig een project uit voor een bedrijf, organisatie of kenniscentrum en schrijft hierover een rapport.

Met één been in de praktijk

Tijdens de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde staat de praktijk centraal. Hier werk je aan in de praktijkprojecten, je doet onder andere:

Wiskunde en Excel

Je lost een aantal logistieke cases op uit het bedrijfsleven. Je berekent bijvoorbeeld de optimale route voor vrachtwagenchauffeurs of je maakt een prognose voor de maandomzetten van een bedrijf. Je werkt met modellen die de logistieke processen bij klanten zo nauwkeurig mogelijk nabootsen. Het echte werk dus!

Simulatiemodellen

Je bouwt een proces uit de praktijk na in de computer en test het effect van bepaalde beslissingen. Bijvoorbeeld: Hoe vaak moet een bedrijf grondstoffen aanschaffen om zo laag mogelijke voorraadkosten te hebben?

economie_management

Statistisch onderzoek

In een praktijkopdracht doe je een statistisch onderzoek, bijvoorbeeld naar de leefbaarheid in stadswijken door middel van een tevredenheidsonderzoek.

Logistiek project

Je onderzoekt een logistiek vraagstuk uit een ziekenhuis. Je gaat bijvoorbeeld het ziekenhuisbezoek en de beschikbaarheid van artsen analyseren. Naar aanleiding van de analyse breng je vervolgens een advies uit om de wachtrijen te verkorten.

Computer Vision

Je maakt een applicatie die informatie uit beelden kan halen. Een computer kan bijvoorbeeld een nummerbord op een foto niet 'lezen' zoals wij dat doen. Je bouwt een programma dat letters en cijfers op beeldmateriaal herkent, ook wanneer een auto scheef geparkeerd staat of onscherp op de foto staat.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Voorbeeldtoets

Uiteraard is het van belang om voor de opleiding Toegepaste wiskunde voldoende wiskundige voorkennis te hebben. We gaan uit van havo Wiskunde-B. Heb je die voorkennis niet of twijfel je daarover, dan kan je met bijgaande voorbeeldtoets zelf je niveau testen

Het is een voorbeeldtoets voor het vak Algebraïsche vaardigheden van jaar 1 periode 1. Er wordt uiteraard getoetst of je de stof begrijpt en weet hoe je het aanpakt, maar ook om de snelheid daarbij, foutloos uitwerken en duidelijk opschrijven. Dit formule-inzicht moet echt een automatisme worden, net als een voetballer, die uit routine weet hoe hij of zij de bal moet raken, of een pianist, die meteen zonder nadenken de toetsen goed aanslaat. Deze algebraïsche vaardigheden zijn voor een wiskundige een belangrijke basis voor het vervolg.

Veel uit de toets komt bij de lessen van het vak Algebraïsche vaardigheden aan de orde, maar, zeker de eenvoudige dingen, behoorlijk snel, als herhaling. Het is dus belangrijk dat je dit voor de opleiding deels al beheerst. Vooraan bij de toets staat dat je voor een voldoende minstens 90 van de 120 punten nodig hebt, 75% dus. Bij de start van de opleiding, op 1 september, zou je, naar schatting, ongeveer 50% van de punten moeten kunnen halen. Het verschil tussen 50% een 75% kun je in periode 1 goed ophalen, maar als het minder dan 50% is, dan wordt het lastiger. Er zitten voorbeelduitwerkingen bij, maar die kun je beter eerst diep opbergen en eerst goed zelf de toets proberen te maken. Succes!

Als je naar aanleiding hiervan over je wiskundeniveau wilt overleggen, bijvoorbeeld voor advies over je voorbereiding, dan mag je contact opnemen met de opleiding via klaas-jan.wieringa@nhlstenden.com.

 

 

Design Based Education

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan echte vraagstukken. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.