Toegepaste Wiskunde

B Toegepaste Wiskunde, Bachelor, voltijd

Is wiskunde één van je favoriete vakken? Kun je urenlang je hoofd breken om tot een oplossing te komen? Kun je goed samenwerken en jouw wiskundeknobbel gemakkelijk delen met anderen? Dan is Toegepaste Wiskunde jouw opleiding!

 • Toegepaste wiskunde is de enige hbo-opleiding voor toepassingen van wiskunde in het bedrijfsleven en bij de overheid.
 • Je werkt tijdens je studie vooral aan veel praktijkopdrachten.
 • Je kunt na je opleiding veel verschillende kanten op.
 • Met ruim twintigduizend studenten is Leeuwarden een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig!

Wat kies jij?

Tijdens de opleiding Toegepaste Wiskunde ontwikkel je een brede kennisbasis in de wiskunde. Daarnaast richt je je op vijffocusgebieden:

 • Statistiek (onder andere: kansrekening, SPSS, multivariate statistiek, industriële statistiek)      
 • Operations research en logistiek (wachtrijmodellen, voorraadmodellen, optimaliseringstechnieken)      
 • Wiskundige softwareontwikkeling (ontwikkeling van software waarin wiskundige methoden zijn geïmplementeerd)   
 • Actuariële wiskunde (wiskundige modellen voor risicoberekeningen bij verzekeringen en pensioenen)
 • Data science (data verwerken tot zinvolle informatie voor het ondersteunen van managementbeslissingen)

Wat staat je te wachten?

Toegepaste wiskunde gaat om het toepassen van wiskundige kennis en vaardigheden op complexe praktijkproblemen. Die problemen kom je overal in de maatschappij tegen en op allerlei gebieden. Hoe maak je bijvoorbeeld een betrouwbare voorspelling van de verkoop van een nieuw product? Of hoe zorg je ervoor dat de wachtlijsten in het ziekenhuis verminderen? Misschien denk je er niet meteen aan, maar de basis van veel systemen die je dagelijks tegenkomt, is wiskunde.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Science

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Toegepaste Wiskunde?

Na je studie heb je goede kans om een baan te vinden. Mogelijke functies zijn:

 • statistisch onderzoeker
 • data-analist
 • logistiek adviseur
 • softwareontwikkelaar
 • financieel rekenaar
 • risico-analist

Waar kun je aan de slag?

Het werkveld maak graag gebruik van mensen die wiskundige kennis kunnen vertalen naar de praktijk. Je kunt na je opleiding veel verschillende kanten op, bijvoorbeeld:

 • Industrie, zoals technologische bedrijven, levensmiddelentechnologie, zuivelsector
 • Consultancy, zoals Logica, I&O Research, Goudappel Coffeng
 • Overheid en semi-overheid, zoals provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, CJIB, ziekenhuizen
 • Verzekeraars en pensioenfondsen, zoals Achmea, AEGON, De Friesland Zorgverzekeraar, Watson Wyatt
 • Overige sectoren, zoals winkelketens, internetdienstverlening, onderzoeksinstellingen, transport en communicatie, energiesector

Hoeveel kans heb je op een baan?

Landelijk gezien vindt 100% van alle afgestudeerden van de opleiding Toegepaste Wiskunde binnen anderhalf jaar een baan op niveau. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om door te studeren en een masteropleiding te volgen.

b_toegepaste_wiskunde_sfeer

Toelatingseisen Toegepaste Wiskunde?

Voor de opleiding Toegepaste Wiskunde heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT;
 • NG;
 • EM + wisb;
 • CM + wisb.
 • NT;
 • NG;
 • EM;
 • CM + wisa of wisb.
 • mbo-domein niveau 4*

*Voor de mbo-domeinen Economie en Administratie en Handel en Ondernemerschap gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.

Wil je weten of je met jouw mbo-diploma direct toelaatbaar bent? De snelste manier om het te controleren is via Toelatingstoetsen.nl.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 4!

In het vierde jaar ga je op stage en pas je jouw kennis en vaardigheden toe bij een bedrijf. Je stage is gekoppeld aan het door jou gekozen focusgebied. Je kiest voor je stage een project dat aansluit op één van de vijf focusgebieden van toegepaste wiskunde of een combinatie daarvan.

Waar kun je stage lopen?

Als student Toegepaste Wiskunde heb je veel mogelijkheden voor stageplaatsen. De bedrijven en de opdrachten zijn heel divers. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij:

 • Verzekeraars en pensioenfondsen
 • Consultancy bedrijven
 • Overheid en semi-overheid
 • Industrie, zoals technologische bedrijven

Studieopbouw Toegepaste wiskunde

Tijdens de opleiding Toegepaste Wiskunde ontwikkel je een brede kennisbasis in de wiskunde. Daarnaast richt jij je op vijf focusgebieden: Statistiek, Operations research en logistiek, Wiskundige softwareontwikkeling, Actuariële wiskunde en Data Science.

Jaar 1

Projecten

Als specialist in toegepaste wiskunde ben je niet alleen een expert in wiskunde. Je leert ook hoe je een plan kunt presenteren, je oefent adviesvaardigheden en je leert projectmatig werken. In het eerste jaar werk je bijvoorbeeld aan de volgende projecten:

 • Logistiek en Excel
  Je lost een aantal logistieke cases op uit het bedrijfsleven. Je berekent bijvoorbeeld de optimale route voor vrachtwagenchauffeurs of je maakt een prognose voor de maandomzetten van een bedrijf. Je werkt met modellen die de logistieke processen bij klanten zo nauwkeurig mogelijk nabootsen. Het echte werk dus!
 • Simulatiemodellen
  Je bouwt een proces uit de praktijk na in de computer en test het effect van bepaalde beslissingen. Bijvoorbeeld: Hoe vaak moet een bedrijf grondstoffen aanschaffen om zo laag mogelijke voorraadkosten te hebben?

Je werkt met software zoals Excel, Enterprise Dynamics, Python, R en SPSS.

Vakken

 • basisvaardigheden analyse
 • differentiaal- en integraalrekening
 • kansrekening en statistiek
 • logica
 • vectormeetkunde en matrixrekening
 • lineair programmeren
 • complexe getallen
 • databases en data science
 • programmeren (Delphi)
 • presenteren over wiskunde
 • Nederlands en rapporteren

Projecten

Bij Toegepaste Wiskunde doe je veel praktijkervaring op door opdrachten in de vorm van projecten. In het tweede jaar zijn dat bijvoorbeeld:

 • Logistiek project

In dit project onderzoek je mogelijke oplossingen voor een probleem met wachttijden, bijvoorbeeld de eerste hulp bij een ziekenhuis.

 • Survey onderzoek

Je doet een statistisch onderzoek door middel van een enquête, bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek naar de leefbaarheid in stadswijken.

 • Experimenteel onderzoek

Je doet een statistisch onderzoek naar een optimale productiemethode, bijvoorbeeld hoe je pasta het beste kan koken. Dit doe je door middel van experimenten.

Vakken

In jaar 2 krijg je vakken als:

 • Industriële statistiek
 • Dynamische systemen
 • Lineaire algebra
 • Onderzoek en statistiek
 • Multivariate statistiek
 • Kansverdelingen en verklarende statistiek
 • Grafentheorie
 • Optimaliseringstechnieken
 • Voorraadmodellen

Ook werk je met software zoals Excel, R en SPSS.

Keuzeruimte

Je hebt vrije keuzeruimte, waarin je bijvoorbeeld kan kiezen voor:

 • Tijdreeksanalyse en Meetkunde
 • Cursussen van NHL Stenden Hogeschool, bijvoorbeeld Engels of Excel Plus

Praktijk

In het derde jaar kun je stagelopen.  De opleiding heeft een uitgebreid netwerk voor stageplaatsen. Je kunt ook zelf een stagebedrijf of -organisatie aandragen.

Minors

Als je in jaar 3 niet gaat stagelopen, kun je kiezen uit één van de volgende minors:

 • Actuele Wiskundige Toepassingen
 • Computer Vision en Data science
 • Leraar Wiskunde
 • Premaster wiskunde
 • Een keuze uit andere NHL Stenden minors
 • Eigen voorstel

Vakken

 • Reeksen en numerieke wiskunde (engineering mathematics)
 • Business intelligence
 • Computer Vision
 • Inleiding waarderen
 • Voortgezet programmeren

Vrije keuzeruimte

Je kunt kiezen uit een aantal keuzevakken.

Stage

Ook in jaar 4 kun je stagelopen, als je dat in jaar 3 nog niet hebt gedaan. Je kunt zelf op zoek gaan naar een stagebedrijf, of kiezen uit het netwerk dat de opleiding heeft met verschillende bedrijven.

Minors

Als je al een stage hebt gedaan, kun je in het vierde jaar kiezen voor een minor, bijvoorbeeld voor:

 • Actuele Wiskundige Toepassingen
 • Computer Vision en Data science
 • Leraar Wiskunde
 • Premaster wiskunde
 • Een keuze uit andere NHL Stenden minors
 • Eigen voorstel

Als je dat wilt kun je ook een minor van een ander NHL Stenden-opleiding volgen of een eigen voorstel doen.

Afstuderen

Je voert zelfstandig een project uit en presenteert de resultaten aan medestudenten, docenten en belangstellenden.

Met één been in de praktijk

Tijdens de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde staat de praktijk centraal. Hier werk je aan in de praktijkprojecten, je doet onder andere:

Logistiek en Excel

Je lost een aantal logistieke cases op uit het bedrijfsleven. Je berekent bijvoorbeeld de optimale route voor vrachtwagenchauffeurs of je maakt een prognose voor de maandomzetten van een bedrijf. Je werkt met modellen die de logistieke processen bij klanten zo nauwkeurig mogelijk nabootsen. Het echte werk dus!

Simulatiemodellen

Je bouwt een proces uit de praktijk na in de computer en test het effect van bepaalde beslissingen. Bijvoorbeeld: Hoe vaak moet een bedrijf grondstoffen aanschaffen om zo laag mogelijke voorraadkosten te hebben?

economie_management

Onderzoek en statistiek

In een praktijkopdracht doe je een statistisch onderzoek, bijvoorbeeld naar de leefbaarheid in stadswijken door middel van een tevredenheidsonderzoek.

interessegebieden-ict

Wachtrijmodellen

Je doet een onderzoek naar patiëntenstromen in een ziekenhuis en geeft advies hoe wachttijden verminderd kunnen worden.

Logistiek project

Je onderzoekt een logistiek vraagstuk uit een ziekenhuis. Je gaat bijvoorbeeld het ziekenhuisbezoek en de beschikbaarheid van artsen analyseren. Naar aanleiding van de analyse breng je vervolgens een advies uit om de wachtrijen te verkorten.

Computer Vision

Je maakt een applicatie die informatie uit beelden kan halen. Een computer kan bijvoorbeeld een nummerbord op een foto niet 'lezen' zoals wij dat doen. Je bouwt een programma dat letters en cijfers op beeldmateriaal herkent, ook wanneer een auto scheef geparkeerd staat of onscherp op de foto staat.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.