Human Talent

Wil jij mensen in beweging brengen? En nieuwe concepten voor en visies op Human Resource Management (HRM) ontdekken? Dan is deze minor iets voor jou. Je volgt workshops over organisatieontwikkeling, talentontwikkeling en arbeidsmarktontwikkelingen. Ook je eigen talentontwikkeling komt aan bod: wie ben jij als HRM'er? En wat is jouw rol in onze veranderende samenleving, waarin landsgrenzen vervagen en de diversiteit steeds groter wordt?

 • Ontwikkel je tot wereldwijze professional.
 • Kom de relatie te weten tussen HRM en de zeventien global goals.
 • Ontdek het belang van inclusiviteit en duurzaamheid.

Kenmerken

Startmoment

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor alle hbo-opleidingen

Interessegebied

 • Economie en Management

Inhoud van de minor

Een belangrijk onderdeel van de minor Human Talent vormt een onderzoeksopdracht vanuit de praktijk met als opdrachtgever bedrijven en instellingen, op het gebied van leiderschap, talentontwikkeling en/of organisatieontwikkeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bedrijfskundige kant van de HRM met Business Model Canvas. De internationale dimensie van het vakgebied komt aan bod met International HRM en intercultural skills.     

Opzet van de minor

Als einduitkomst voor Human talent is dat je als HR professional het verschil kunt maken en dat je je bewust bent van de context waarbinnen je dit verschil kunt maken.    

Er zijn drie leeruitkomsten te weten:

 • LUK 1: 
  Als einduitkomst voor Human talent is dat je als HR professional het verschil kunt maken en dat je je bewust bent van de context waarbinnen je dit verschil kunt maken. Je hebt kennis over (internationale) business context, je kunt complexe strategische HRM vraagstukken onderzoeken en analyseren. Je bent een reflectief professional die present is en weet hoe die mensen in beweging kunt krijgen.   
 • LUK 2: 
  Je bent in staat als HRM-professional complexe en strategische HRM-vraagstukken te onderzoeken   en te analyseren.  Uitkomsten en eventuele scenario’s worden verbonden aan de strategische koers van de organisatie.    
 •  LUK 3:
   Je geeft jouw professionele ontwikkeling als HRM-professional verder vorm en reflecteert daarover. Je kunt aantonen dat je het functioneren van mensen in hun leef- en werkomgeving op methodische wijze, practice based, wederkerig en in samenspraak met deze mensen hebt bevorderd op een zichtbaar effectieve en efficiënte wijze. Je laat daarin zien dat je ‘present’ bent geweest, gericht op zelfregie en participatie en het handelingsvermogen van medewerkers en netwerken actief en concreet betekenis hebt gegeven.  Je motiveert je werkwijze vanuit een theoretisch kader.  Je reflecteert kritisch op je professionele ontwikkeling    

Human Talent hanteert het principe van designthinking waarbij gebruik wordt gemaakt van het boek design denken en doen. BMC modellen

Toetsing

 • International HRM and Intercultural Skills (Assessment) 
 • HR Analytics opdracht 
 • Business Model You and Coaching & Development 
 • Participation and Commitment 
 • Business Model Canvas (Research Report) 
 • Research Design (Scientific paper) 

Doelgroep

Minor is verplichte afstudeermodule voor studenten B Human Resource Management. Deze studenten hebben dan ook voorrang bij deelname aan de minor.    

Minor is toegankelijk voor studenten die een propedeuse van een bacheloropleiding hebben behaald en 30 studiepunten uit de postpropedeuse behorende bij die opleiding.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.