Verslavingskunde

Ben jij geïnteresseerd in de aanpak van verslavingsproblemen? Wil je leren hoe je mensen met een verslaving begeleidt en behandelt en welke mogelijkheden voor preventie er zijn? In deze minor verdiep je je in onderwerpen als herkenning, destigmatisering, vroegsignalering, herstel en comorbiditeit. Je ontwikkelt een professionele visie op verslaving. En leert methodes om problemen te herkennen en gesprekken te voeren. Deze minor is samen met Verslavingszorg Noord Nederland en de GGZ opgezet.

  • Doe kennis op over verslaving in brede zin: van middelengebruik tot gedragsverslaving.
  • Doe praktijkopdrachten, alleen en in een groep.
  • Krijg begeleiding van ervaringsdeskundigen en deskundigen uit het werkveld.

Kenmerken

Startmoment

  • Februari
  • September

Locatie

  • Leeuwarden

Taal

  • Nederlands

EC's

  • 30 EC's

Type minor

  • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

  • Zorg en Welzijn

Inhoud van de minor

De inhoud van de minor wordt vormgegeven volgens de principes van design based education, waarbij praktijkgerichtheid en action on learning (als onderdeel van iteratief proces) een belangrijk uitgangspunt is. Tijdens deze minor werk je 20 weken aan het behalen van vijf leeruitkomsten. Je verbreed je kennis en deskundigheid en ontwikkelt een professionele visie op het gebied van verslavingskunde door gebruik te maken van je eigen socialisatieproces, actuele kennis, onderzoek, passende communicatieve vaardigheden en inzichten vanuit de praktijk. Je leert te werken met gerichte methodieken die bij middelen- en gewoonteverslaving kunnen worden toegepast en je kunt deze toepassen binnen een atelier of werkplaats met een gericht probleem op het gebied van verslaving. In ateliers wordt de vertaling van theorie en praktijkonderdelen vormgegeven.  ·

Opzet van de minor

De toetsing vindt plaats door middel van assessments op basis van methodiekontwikkeling en de toepassing ervan, diagnostiek en triage, professionele houding waarin veel aandacht uitgaat naar verschillende methodieken met betrekking tot visie en gespreksvoering. De praktijkopdrachten zijn zeer divers, van stage tot projecten en onderzoeksopdrachten in samenwerking met de beroepspraktijk. De minor wordt afgerond met een Assessment for Learning, waarbij je aan de hand van je portfolio met de verschillende bewijsstukken en (peer) feedback je visie op verslaving onderbouwt. Daarvoor ontvang je 30 EC’s.   

De vaste contactdagen zijn: maandag (kennisontwikkeling met gastlessen), dinsdag (coaching en gespreksvoering) en donderdag (praktijkopdrachten in ateliers). Woensdag en vrijdag worden gebruik om opdrachten uit te werken en in (sub)groepen af te spreken.

Toetsing

De minor is opgebouwd rondom 5 leeruitkomsten waar je aan werkt in 5 integrale opdrachten. De minor wordt afgesloten met een assessment-gesprek: het Assessment for Learning, aan dit eindgesprek zijn de EC’s gekoppeld. Je verzamelt gedurende het werken aan die vijf opdrachten materiaal waarin je aantoont dat je de leeruitkomsten voldoende beheerst. Deze bewijzen, inzichten en leerervaringen zijn indicatief voor het Assessment for Learning.     

Doelgroep

Het gebruik van middelen en heeft veel aandacht in de media en speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Verslaving is dichterbij dan je denkt en er is in toenemende mate aandacht voor niet alleen de hele zichtbare verslavingen zoals (hard)drugs, roken en drankverslaving, maar ook meer verborgen en meer onbekende vormen van verslavingen zoals: binge-watching, gameverslaving, seksverslaving en zelfs voor zitverslaving. Verslavingskunde bestudeert de aanwezigheid, het ontstaan en behandelen van risicovol middelengebruik en (gedrags)verslavingen. Het gebruik van middelen of gedragsverslavingen zorgen vaak voor ernstige problemen. Daarnaast verloopt de behandeling en het herstel vaak moeizaam: dit vraagt om een adequate , creatieve en onderbouwde aanpak en benadering waarbij het (h)erkennen van stigma een belangrijke rol speelt.  . 

In veel domeinen waarin je met mensen werkt kun je te maken krijgen met (herstel van) (dreigende) verslavingsproblemen. De minor Verslavingskunde is geschikt voor opleidingsrichtingen die de maken krijgen met (dreigend) verslavingsgedrag in brede zin: HBO-V, SW, HBO rechten, Vaktherapie, Pedagogiek, Veiligheidskunde, Personeelswerk, etc   Als je twijfelt of jouw opleiding aansluit bij de minor, neem dan contact op met de coördinator van de minor verslavingskunde.

Deze minor wordt aangeboden door de Opleiding tot Verpleegkunde.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.