Bij ontwerpgericht onderwijs is de opleiding nooit af

Door middel van Design Based Education kunnen opleidingen hun studenten beter voorbereiden op een modern werkveld vol veranderingen. Door de sterke verwevenheid van het werkveld met de opleiding worden studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt, zeggen onderzoekers van NHL Stenden tijdens een webinar van SURF.

De masteropleiding Computer Vision & Data Science van NHL Stenden is ingericht volgens de principes van Design Based Education (DBE), oftewel ontwerpgericht onderwijs. Omdat het werkveld waarop deze studie aansluit zeer veranderlijk is, is het vrijwel onmogelijk om studenten op alle toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden. Met DBE ligt de focus op het werkproces in plaats van alleen de lesstof, waardoor studenten in korte tijd veel verschillende contexten leren kennen. 

Het onderwijs direct in de praktijk brengen

“Bij ons staat het werkproces centraal,” verklaart Klaas Dijkstra, onderzoeker bij NHL Stenden, “omdat dat hetgeen is wat je een student wilt leren. Welke stappen moet je in welke volgorde doen om tot een oplossing te komen?” In korte ‘sprints’ van een paar weken werken studenten aan projecten die worden aangeboden door partners uit het werkveld. Daarbij werken studenten samen met een onderzoeker, die eindverantwoordelijk is. Aan het eind van een cyclus bieden ze hun oplossing voor het behandelde probleem aan bij de klant.  

Onderwijs met veel begeleiding 

Volgens Jaap van de Loosdrecht, lector Computer Vision & Data Science bij NHL Stenden, ligt de kracht van DBE in de onzekerheid. “Veel onderwijs wordt gegeven met het oog op zekerheid voor de docent”, legt Van de Loosdrecht uit. “Ze gebruiken meerdere jaren dezelfde methode. De docent weet het antwoord op de vragen die hij ieder jaar aan de student stelt en soms ook welke vragen de studenten zullen stellen.” Bij DBE wordt juist de onzekerheid omarmd, omdat de docenten de antwoorden op de onderzoeksvragen van de studenten van tevoren niet weten, aldus Van de Loosdrecht. Zo leren de docenten ook continu nieuwe dingen.

Lees hier het volledige artikel op ScienceGuide