Afbeelding
Data science

We beschikken tegenwoordig in onze samenleving over gigantische hoeveelheden data, want altijd en overal worden deze verzameld. Dat gaat niet alleen over camera’s in de stad en het verkeer, maar ook over online zaken doen, de registratie van je energiegebruik, en noem maar op. Deze data kunnen bij juiste toepassing heel zinvolle informatie opleveren voor economie en samenleving. De vraag is echter hoe dat moet. Het lectoraat Data Science richt zich op deze vraag.

Data science is het omzetten van ruwe (sensor) data naar zinvolle informatie en kennis. Grote hoeveelheden data zeggen op zichzelf immers niets. Analyse, het signaleren van patronen en eventueel het visualiseren van deze patronen maken de informatie pas waardevol. Vaak worden nieuwe trends ontdekt en beantwoordt analyse van data zelfs vragen die niet werden gesteld. Bedrijven en organisaties kunnen op basis van Data Science hun producten en diensten verbeteren of volledig vernieuwen. Het lectoraat Data Science draagt hiermee bij aan de verdere ontwikkeling van smart industries in Noord-Nederland.

Het lectoraat werkt nauw samen met het lectoraat Computer Vision in één onderzoeksatelier. Samen vormen ze hét kenniscentrum op het gebied van Computer Vision & Data Science binnen het hoger beroepsonderwijs in Nederland.

Wat houdt ons onderzoek in?

Onze focus is Big Data. Een groot deel van deze data bestaat echter uit foto’s en video’s. De samenwerking met het lectoraat Computer Vision stelt ons in staat deze data te verwerken en  projecten uit te voeren in vrijwel elk productiebedrijf of organisatie waar camera’s worden toegepast. We combineren onze Deep Frisian super computer met Deep Learning software algoritmes die visuele patronen kunnen identificeren in alle soorten data. Dit is een krachtige combinatie en de mogelijkheden zijn eindeloos.

Supercomputer en Computer Vision

Het lectoraat gebruikt voor haar onderzoek de nieuwe supercomputer genaamd Deep Frisian. Deze computer met 14.000 processoren en 512Gb intern geheugen heeft meer rekenkracht dan 100 pc's samen. Data Science is nauw verbonden met het vakgebied en lectoraat Computer Vision. Gezamenlijk werken de lectoraten aan het automatiseren van visuele inspecties, zoals het inspecteren van akkers met slimme civiele drones en het inspecteren van windturbines. Het lectoraat Computer Vision heeft de beschikking over een breed assortiment aan state-of-the-art camera’s. Bijvoorbeeld hyperspectrale camera’s om nauwkeurig metingen te doen in het voor de mens niet zichtbare licht. De lectoren en kenniscentra werken aan de ontwikkeling van algoritmes, kunstmatige intelligentie, om de toepassing geschikt en betaalbaar te maken voor bedrijfsleven en organisaties. Vanwege het innoverende karakter van het onderzoek kan dit vaak in een gesubsidieerd project worden gedaan.

Met wie werken we samen

Het onderzoek van het lectoraat Data Science richt zich op vragen uit de praktijk. Bijvoorbeeld vanuit de Region of Smart Factories, de veertig bedrijven en kennispartners uit Noord-Nederland die zijn verenigd om samen intelligente productieprocessen te ontwikkelen. Ook NHL Stenden Hogeschool is aangesloten bij dit netwerk.

Het lectoraat Data Science is een samenwerking tussen NHL Stenden en RuG/CampusFryslân. Hierdoor is de verbinding tussen praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijk onderzoek geborgd.

Heel concreet: er kan worden samengewerkt met allerlei bedrijven en organisaties zoals agrarische bedrijven, (glas)tuinbouw, waterschappen en fabrieken die controles in hun productieproces willen verbeteren, maar ook met hulpdiensten zoals brandweer, politie et cetera.

Het lectoraat Data Science valt onder de Onderzoekseenheid van de Academie Technology & Innovation, samen met de lectoraten Computer Vision, Duurzame Kunststoffen, Circulair Plastics en Watertechnologie. Daarbij is het lectoraat gelinkt aan het speerpunt Smart Sustainable Industries van NHL Stenden Hogeschool.

Onderwijs

De lectoraten Computer Vision & Data Science bieden elk semester de mogelijkheid om binnen het onderzoeksatelier te werken aan een onderzoeksopdracht op het gebied van Computer Vision & Data Science. Dit in de vorm van een minor of (afstudeer)stage. Het semester start met een Kick-Off cursus van twee weken waarin de basisbeginselen van Computer Vision & Data Science worden onderwezen. Vervolgens wordt de studenten aan een project gekoppeld en intensief begeleid door het team. Meer informatie en de inschrijfmogelijkheid is op te vragen bij ons secretariaat.

Team

Het lectoraat Data Science staat onder leiding van lector Ioannis Katramados. Zijn doel is om jonge wetenschappers en engineers in Noord-Nederland klaar te stomen voor de nieuwe generatie data scientists waar het werkveld behoefte aan heeft.

Teamleden

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie Technology & Innovation

Lectoraat Data Science

058 251 1412
secretariaatdatascience@nhlstenden.com

  •