Marco Mazereeuw beëdigd als lector Didactiek voor Vak en Beroep

Afbeelding
Inauguratie Marco Mazereeuw 1

Dinsdag 20 september is dr. Marco Mazereeuw onder grote belangstelling door het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool en het College van Bestuur van het Friesland college officieel beëdigd als lector en practor Beroepsgerichte Didactiek en Leven Lang Ontwikkelen. Tijdens de inauguratie hield Mazereeuw zijn inaugurele rede met als thema ‘Begeleiden van vakmensen in ontwikkeling’.

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Bedrijven hebben te maken met complexe vraagstukken zoals personeelstekort, snelle technologische ontwikkelingen en vertrekkende kennis. Daardoor wordt steeds vaker verwacht dat vakmensen, werkzoekenden en studenten in het wendbaar en weerbaar zijn in hun werk en loopbaan.

Wendbare vakmensen

Wendbaarheid en weerbaarheid in werk en loopbaan is het streven waard omdat wendbare en weerbare vakmensen, werkzoekenden en studenten veranderingen in werk en loopbaan aankunnen. Sterker nog, zij geven de verbeteringen van werk en loopbaan vaak zelf mede vorm. Begeleiders zoals docenten en loopbaancoaches ondersteunen hen daarbij en spelen een centrale rol. Wat de verandering of verbetering wordt is meestal niet helemaal te voorspellen en begeleiders hebben daarom een gevoeligheid nodig om ruimte hiervoor in het begeleidingsmoment te herkennen en daarnaar te handelen. Dat is uitdagend. Zij moeten vaak in het moment beslissen wat een goede volgende stap zou kunnen zijn voor degene die zij begeleiden. De onderzoeksgroep Beroepsgerichte Didactiek en Leven Lang Ontwikkelen doet deze kennis op door samen met begeleiders de gevoeligheid die nodig is vast te leggen in overzichten en ervaringen.

Inauguratie

In zijn inaugurele rede ging Mazereeuw in op de kwetsbare relatie die begeleiders aangaan met degene die zij begeleiden en legt hij uit hoe hij samen met de begeleiders komt tot beroepsgerichte didactiek voor het bevorderen van leven lang ontwikkelen. Voorafgaand aan de inauguratie was er een keynote van hoogleraar emeritus Human Resource Development prof. dr. Joseph Kessels die aan de basis heeft gestaan van onderzoek naar de professionele ontwikkeling van medewerkers en lerende organisaties in Nederland. Ook was er een interactief intermezzo met studenten en collega’s van het Friesland College waarbij de gasten deel konden nemen aan het oefenen in werkhandelingen.

Didactiek voor Vak en Beroep

Mazereeuw is sinds 1999 verbonden aan de hogeschool en begon ooit als docent en vakgroepvoorzitter lerarenopleidingen Natuurwetenschappen & Milieu. Daarna startte hij als onderzoeker en associate lector en sinds zo'n twee jaar vervult hij de rol van lector bij onze hogeschool en is hij practor bij Friesland College. Binnen het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep werkt hij samen met collega lector Siebrich de Vries, die zich focust op vakdidactiek in het voortgezet onderwijs. Het lectoraat Didactiek voor Vak en Beroep beoogt om in een noordelijke samenwerking tussen opleidingsscholen voor vo en mbo en lerarenopleidingen een levendige en krachtige beweging op gang te brengen en te ondersteunen op het gebied van vakdidactiek en beroepsgerichte didactiek en leven lang ontwikkelen.

Afbeelding
Marco Mazereeuw boekje inauguratie

Download hier de inaugurele rede