In het beroepsonderwijs wordt steeds intensiever samengewerkt met bedrijven en instellingen. In deze samenwerking worden nieuwe leerwerkomgevingen en begeleidingssituaties vormgegeven waarin loopbaanontwikkeling en vakmanschapsontwikkeling van eenieder centraal staan. Docenten, coaches en werkplekbegeleiders spelen in die ontwikkeling meestal een prominente rol. Zij zoeken in de samenwerking naar manieren om lerende, ontwikkelingsgerichte omgevingen te realiseren.

In het lectoraat zoeken we met de docenten, coaches en werkbegeleiders mee en krijgen we inzicht in de kennis die deze docenten en begeleiders nodig hebben door:

  • in samenwerkingsverbanden onderzoek te doen naar leer- en begeleidingsprocessen in nieuwe leeromgevingen. Dat wil zeggen, samen vragen expliciteren, ontwerpen en onderzoeken
  • advisering over hoe dit onderzoeksproces met begeleiders en docenten vorm te geven en te ondersteunen
  • onderzoeken van studenten in opleidingsscholen te begeleiden en daarop voort te bouwen
  • onderzoek te doen naar de professionalisering van docenten, begeleiders en lerarenopleiders in het begeleiden van vakmanschaps-, loopbaan-, en identiteitsontwikkeling
  • jaarlijkse bijdragen op landelijke en Europese conferenties

Publicaties Marco Mazereeuw:

Projecten

Afbeelding
Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap header

Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap

Een onderzoek naar leeractiviteiten en begeleidingsstrategieën in hybride leeromgevingen.

Contact 

Lector: dr. Marco Mazereeuw 
marco.mazereeuw@nhlstenden.com 
+31 6 28 30 45 41