NHL Stenden staat voor duurzaamheid

Afbeelding
Rengerslaan 8 in Leeuwarden

Maar wat is dat precies en wat heeft duurzaamheid te maken met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties waar NHL Stenden ook voor staat? ‘De term duurzaamheid is een heel breed begrip’, zegt Marjan Scholman, directeur Onderwijs, Onderzoek en Internationalisering bij NHL Stenden.

‘En dat maakt het complex. Duurzaamheid is een alomvattend begrip. Als NHL Stenden willen we samen met onze studenten een goede toekomst realiseren. Daarom hebben we innovatieve opleidingen en onderzoeken - die zich inzetten voor klimaatvriendelijke innovaties en ik merk dat we de laatste jaren ook steeds meer  studenten en medewerkers in huis hebben, die zich hard maken voor bijvoorbeeld een groene omgeving. De term duurzaamheid omvat eigenlijk alles waar de SDGs voor staan en dat is heel breed van welzijn, een circulaire economie tot een groene campus.’

Want ook al zie je het misschien niet direct. In Leeuwarden wordt al hard gewerkt aan een klimaatvriendelijke omgeving volgens Mathijs Rutten directeur Campus en Facility Management bij NHL Stenden. ‘We hebben bijvoorbeeld tegels die water doorlaten en we hebben een bijenpact ondertekend. Ook willen we de Campus vergroenen maar dat kost natuurlijk geld. Het gaat in kleine stapjes en we zijn in ontwikkeling. Een tipje van de sluier? We hopen in de toekomst een meer parkachtige Campus te hebben in samenspraak met de omgeving want ook dat is een SDG. Het is goed om te weten dat de SDGs niet alleen gaan over vergroening en klimaat maar ook over samenwerken en studentenwelzijn. We willen als NHL Stenden dan ook samen met studenten kijken waar behoefte aan is. Zo is er nu bijvoorbeeld een plan voor een chillplek op de Campus waar studeren verboden is. Gewoon een plek waar studenten echt kunnen ontspannen, dat vind ik echt fantastisch! Er waren al veel initiatieven binnen de school maar met The Green Office brengen we dat in kaart en proberen we te ondersteunen waar dat kan. Het is een bewuste keuze van NHL Stenden om de SDGs als uitgangspunt te nemen en het belangrijkste daarin is vooral dat een organisatie dan ook bewuste keuzes maakt met de SDGs in het achterhoofd. Dat betekent niet dat we alles perfect doen maar het laat wel zien dat we ermee bezig zijn.’

Marjan Scholman bevestigt dat. ‘Ik zie binnen de hele organisatie dat we hiermee bezig zijn. We hebben relevante onderzoeken en minoren, die gaan over bijvoorbeeld duurzaam toerisme, het hergebruik van grondstoffen tot aan werkgroepen op het gebied van inclusiviteit zoals Idare. Het gaat uiteindelijk om het creëren van een goede leefomgeving voor iedereen in de breedste zin van het woord en als NHL Stenden dragen wij ons deel hieraan bij.’