Afbeelding
Studenten met VR bril
Afbeelding
Studenten met VR bril

Future Proof Nurses: simulerend naar de verpleegkundige van de toekomst

Projectleider
Sarah Walburg
Looptijd
augustus 2023 t/m augustus 2027
Domeinen
Zorg en Welzijn

De gezondheidszorg komt meer onder druk te staan wat de instroom van nieuwe en goed toegeruste verpleegkundigen bemoeilijkt. Om dit te kunnen tackelen wordt digitaal simulatie onderwijs ingezet waarbij studenten realistische verpleegkundige beroepssituaties oefenen en ervaren ze hoe het is om bepaalde aandoeningen te hebben. Daardoor gaan studenten beter voorbereid op stages, kunnen ze [onbeperkt] real-life situaties oefenen in een veilige setting en fouten maken zonder dat het gevolgen heeft voor de patiënt.  

Wat is de aanleiding voor het project?

De uitstroom van pas afgestudeerde verpleegkundigen is hoog door de werkdruk en de negatieve sfeer die daarmee gepaard gaat. Dit werkt door naar het onderwijs: er is een tekort aan stagebegeleiders en stageplaatsen, wat de instroom van nieuwe en goed toegeruste verpleegkundigen bemoeilijkt.  

In 2021 zijn daarom gesprekken gevoerd met bijna alle Friese zorginstellingen om te achterhalen wat studenten nodig hebben om toekomstbestendig opgeleid te worden. Daaruit kwam naar voren dat studenten: onvoldoende beeld hebben van de daadwerkelijke professionele context, onvoldoende beeld hebben van de doelgroep, moeite hebben met communicatieve vaardigheden en onvoldoende voorbereid zijn op acute situaties en dan niet weten hoe te handelen ondanks dat ze dit binnen de schoolsetting wel hebben geleerd. Op basis van de behoefte vanuit het werkveld zijn er een aantal digitale simulaties aangekocht. Deze zijn eerst op kleine schaal getest met docenten en hbo-v studenten evenals met diverse praktijkinstellingen.

Welk probleem lost het project op?

Binnen het onderwijs wordt meerwaarde geconstateerd op verschillende vlakken doordat studenten beter worden voorbereid op stages, [onbeperkt] real-life situaties kunnen oefenen in een veilige setting, fouten kunnen maken zonder dat het gevolgen heeft voor de patiënt en eerder in de opleiding ervaren wat het verpleegkundig beroep behelst. Belangrijkste daarbij is dat studenten en de praktijk actief meewerken aan het identificeren van het leerpotentieel van deze simulaties door praktijksituaties en leervragen op te halen.

Naast de meerwaarde voor de professionele ontwikkeling gaat digitaal simulatieleren tevens gepaard met een enorm enthousiasme. Dat is voor [toekomstig] zorgprofessionals in het bijzonder een meerwaarde, omdat het leren werken met technologische toepassingen en het ontwikkelen van competenties om dat daadwerkelijk in de praktijk te brengen een uitdaging is. Daarmee werken digitale simulaties als een katalysator om de inzet van technologie in de zorg te stimuleren

Wie is het projectteam?

  • Sarah Walburg (projectleider)
  • Laura Vuijk
  • Charlotte Manning
  • Daniël Brinckman
  • Esther Rolf
  • Daphne Niewijk (student)
  • Elles Kooij (projectadministratie)

Projectaanpak

Onder andere door vanuit ontwerpgericht onderzoek studenten in de praktijk actief op zoek te laten gaan naar situaties waar [student] verpleegkundigen tegenaanlopen. Onder andere: wat zijn moeilijke situaties waar ze zich niet goed (genoeg) op voorbereid voelden? Wat zijn ervaringen die ze vooraf nooit hadden voorzien? Dergelijke vragen vormen de basis voor co-creatieve ontwerpsessies waarin deze vragen uitgediept worden, vanuit verschillende perspectieven belicht en ontleed worden, om vervolgens de basis te vormen voor het ontwikkelen van nieuwe scenario’s en content om die daarna in te zetten en op effectiviteit te kunnen onderzoeken.

Het mooie is dat studenten van alle niveaus kunnen samenwerken, van associate degree niveau tot aan masterniveau. Dit heeft impact op het leerproces van studenten maar ook de docenten en de [praktijk]begeleiders.​ Daarnaast wordt onderzocht waar in het onderwijs digitale simulaties van meerwaarde kunnen zijn en ingezet kunnen worden om daarmee toekomstig verpleegkundigen nog beter voor te bereiden.

Voornaamste (of voorlopige) resultaten

Future Proof Nurses werd genomineerd voor de Nederlandse Onderwijspremie voor mbo en hbo 2023 en won de eerste prijs.

Afbeelding
NRO Prijsuitreiking Fotograaf: Melvin Tas
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Projectpartners

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Future Proof Nurses: verpleegkundigen opleiden middels simulaties | Onderwijskennis

Onderwijskennis

Publicaties

Veer, J.T.B. & Tuil, C. (2023, 2 juni). Using Virtual Reality to Train Healthcare Professionals That Support Patients With Swallowing Problems. Supporting Health by Tech, Enschede [pp. 68].

Walburg, S. (2022). Kwaliteit in het onderwijs. V&VN Inspiratie vakblad voor longverpleegkundigen, 2022 (1), 14-15.

Future Proof Nurses: verpleegkundigen opleiden middels simulaties | Onderwijskennis

De meest actuele onderwijsontwikkelingen uit dit project vindt u op de website onderwijskennis.

Nieuwsbrief 

Periodiek verstuurt de projectgroep Future Proof Nurses een nieuwsbrief, wil je deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar futureproofnurses@nhlstenden.com 

Editie 1: januari 2024