Afbeelding
Juicy Beans
Afbeelding
Juicy Beans

Juicy Beans

Projectleider
Bianca Harms
Looptijd
september 2023 t/m december 2024
Domeinen
Communicatie, Media en Design

Het project Juicy Beans heeft als doel te onderzoeken hoe content en media effectief kunnen worden ingezet om het verhaal van de vrouwelijke cacaoboeren in de Ivoorkust, die cacaosap produceren en de producten die daaruit voortvloeien, te vertellen aan Nederlandse doelgroepen. 

Motivatie

De productie van cacao leidt vaak tot onvoldoende inkomen voor boeren. In verhouding profiteren vrouwen het minste van de opbrengsten, terwijl ze vaak het meeste bijdragen aan de cacaoproductie. Door het verbeteren van de kwaliteit van de fermentatie van de cacaobonen en de productie van eigen chocolade en cacao, kan het inkomen worden verhoogd. In het project Juicy Beans wordt samengewerkt met Kumasi Drinks, een duurzaam merk dat in samenwerking met West-Afrikaanse boeren sap produceert uit cacaovruchten. Binnen dit onderzoeksproject onderzoekt het lectoraat hoe content en media het verhaal van de vrouwelijke cacaoboeren en de producten die van cacao sap worden gemaakt kunnen communiceren. 

Projectaanpak

Onderzoekers van het lectoraat werken samen met studenten van de NHL Stenden minor Media Concepts & Sustainability. Design research methoden worden toegepast om content- & mediastrategieën te ontwikkelen en om de resultaten van dit project te delen met betrekking tot de belangen van lokale boerinnen aan de Ivoorkust en Kumasi.

Projectpartners: