Afbeelding
header-transformational-media

Transformational Media

Op welke manier kan een merk zich op een authentieke manier verbinden aan duurzaamheid? Hoe voorkom je purpose washing? Hoe creëer met content draagvlak voor duurzame innovaties? Hoe zet je content in om mensen aan te zetten tot gezonder gedrag?

Dit zijn vraagstukken die het lectoraat Transformational Media onderzoekt, samen met de praktijk, studenten en doelgroepen. Transformational media is media die impact creëert, die positieve verandering teweegbrengt. Mediaconcepten spelen een sleutelrol in het aanjagen van de noodzakelijke transities en duurzamer gedrag. Het onderzoek van het lectoraat richt zich enerzijds op praktijkvraagstukken die te maken hebben met de ontwikkeling van mediaconcepten met een duurzaamheidsdoelstelling vanuit een strategisch perspectief en anderzijds op vraagstukken hoe content en media ingezet kunnen worden om gedrag op een positieve manier te beïnvloeden. Met dit onderzoek op het snijvlak van media, (marketing) communicatie en gedragswetenschap stimuleert het lectoraat de ontwikkeling, overdracht en circulatie van nieuwe kennis over transformationele mediaconcepten in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk.

Missie

Wij helpen mensen, organisaties en de samenleving te bewegen naar een duurzame toekomst door hen te ondersteunen in de ontwikkeling en inzet van effectieve transformationele content- en mediastrategieën. We doen dit door solide toegepast onderzoek uit te voeren waarbij we onderwijs en praktijk met elkaar verbinden.

We vertalen dit in uitvoerbaar advies en betekenisvolle samenwerkingen met ons ultieme doel om een positieve impact op de wereld te maken.

Onderzoeksthema’s

Netwerk

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk dat met ons meedenkt: Professionals uit de creatieve industrie, deskundigen op het gebied van content strategie en marketing, en collega-onderzoekers.

Team

Sinds 1 september 2022 is Bianca Harms lector aan NHL Stenden Hogeschool. Het lectoraat Transformational Media wordt gevormd door de lector samen met docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Met praktijkgericht onderzoek versterken we de kennisuitwisseling tussen onderwijs en het werkveld.

Het lectoraat maakt onderdeel uit van de Academie voor Communicatie en Creative Business, waarbinnen ook het lectoraat Organisations & Social Media valt, onder leiding van lector Deike Schultz.

Verbinding met het onderwijs

Het is van belang dat onze studenten, de toekomstige marketing, communicatie- en media professionals, zich bewust worden van de kracht van media om op een positieve wijze gedrag en de samenleving te beïnvloeden. Daarom draagt het lectoraat zorg voor de verankering van het lectoraatsthema in alle opleidingen van de academie. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van het organiseren van seminars, colleges en workshops, door als opdrachtgever in verschillende modulen te fungeren of door samen te werken aan vraagstukken die vallen binnen het lectoraatsthema.

Daarnaast biedt het lectoraat met een eigen minor  en master  een doorlopende leerlijn voor specialisatie in conceptontwikkeling en content strategieën met duurzaamheidsdoelen. De student kan zich hierdoor specialiseren in conceptontwikkeling, content strategie, content creatie en content implementatie. Studenten leren door te werken aan actuele onderzoeksprojecten uit het veld, onder begeleiding expert coaches en leden van het lectoraat Transformational Media.

Publicaties

Harms, B. (2023). Professorship Transformational Media; Content as a Driver for Change. NHL Stenden, Leeuwarden.

Harms, B., Tarkowska, N. & Nijbroek, B. (Oktober 2023) Harmonizing Sustainability: Evaluating Practices and Communication in European Music Festivals. NHL Stenden, Leeuwarden.

Brijker, A. & Harms, B. (September, 2023). Interventies voor het stimuleren van gezond en duurzaam voedingsgedrag. Een literatuurstudie. NHL Stenden, Leeuwarden.

Galama, J. & Harms B., (Augustus, 2023). Ongebruikte medicijnresten? Niet weggooien maar wegbrengen! NHL Stenden, Leeuwarden.

Galama, J. & Harms B., (Mei, 2023) Kwantitatief gedragsonderzoek ongebruikte medicijnresten, een COM-B benadering. NHL Stenden, Leeuwarden.

Harms, B & Tarkowska, N. (Oktober 2022) Vaping among Teens. NHL Stenden, Leeuwarden.

Harms, B & Leeflang, P.S.H., (2022) Duurzaamheidscommunicatie: Show Don’t tell, HRM 205 January-March 2023.

Harms, B., Hoekstra, J.C., and Bijmolt, T.H.A., (2022). Sponsored Influencer Vlogs and Young Viewers: When Sponsorship Disclosure does not Enhance Advertising Literacy, and Parental Mediation Backfires. Journal of Interactive Marketing. 57-1, 35-5.

Contact

Heb je vragen, wil je meer weten over het lectoraat Transformational Media of wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Ook als je wilt stagelopen of onderzoek wilt doen in het kader van je afstuderen!

E-mail: lectoraat.tm@nhlstenden.com

Bezoekadres:
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8
8917 DD  Leeuwarden

Postadres:
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB  Leeuwarden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...