Dr. Bianca Harms is lector Transformational Media bij de Academie voor Communicatie en Creative Business. Haar onderzoek focust op hoe organisaties, merken en beleidsmakers content en media op zodanige wijze kunnen inzetten dat ze waarde creëren voor de organisatie, consument en samenleving.

Afbeelding
bianca-harms

Bianca wil samen met onderwijs en praktijk meer inzicht creëren in hoe content en media ingezet kan worden om de noodzakelijke transities aan te jagen. Bijvoorbeeld door positieve gedragsverandering te bewerkstelligen of door merken en organisaties te ondersteunen in het maken van maatschappelijke impact.

Bianca promoveerde in 2021 aan de Rijksuniversiteit van Groningen op haar onderzoek naar de werking van branded content in digitale contexten en heeft de masteropleiding in Marketing Management op dezelfde Universiteit afgerond. Bianca heeft een sterke achtergrond in en binding met het Hoger Onderwijs. Na haar aanstellingen als (senior) docent Marketing en teamleider heeft ze een belangrijke rol gespeeld op het gebied van onderwijsontwikkeling binnen de academie voor Communicatie en Creative Business. Zo heeft ze de ontwikkeling van de masteropleiding Content & Media Strategy geïnitieerd waarna ze een bepalende rol heeft gespeeld in de succesvolle macrodoelmatigsheids- en TNO-trajecten voor deze master. Samen met haar team wist ze het programma in korte tijd door te ontwikkelen tot de grootste masteropleiding van NHL Stenden. Daarnaast was Bianca van 2015 tot 2020 verbonden aan het lectoraat Organizations & Social Media als onderzoeker in het kader van haar promotie. Bianca heeft een praktijkachtergrond als marketingmanager en consultant in de entertainmentindustrie (o.a. Sony Music).

Als nevenactiviteiten is Bianca als lid van de executive board verantwoordelijk voor het communicatie portfolio van de European Media Management Association (EMMA) en is zij lid van de Raad van Toezicht van het festival Welcome to the Village in Leeuwarden.

Publicaties

Harms, B. (2023). Professorship Transformational Media; Content as a Driver for Change. NHL Stenden, Leeuwarden.

Harms, B & Leeflang, P.S.H., (2022) Duurzaamheidscommunicatie: Show Don’t tell, HRM 206 April-September 2023.

Galama, J. & Harms B., (Mei, 2023) Kwantitatief gedragsonderzoek ongebruikte medicijnresten, een COM-B benadering, NHL Stenden, Leeuwarden.

Harms, B. & De Gier, H.J. (2023) Hbo-docenten willen meer aandacht voor duurzaamheid in curricula. 15 juni 2023  https://www.scienceguide.nl/2023/06/hbo-docenten-willen-meer-aandacht-voor-duurzaamheid-in-curricula/

Harms, B., Tarkowska, N. & Nijbroek, B. (Juli 2023) Harmonizing Sustainability: Evaluating Practices and Communication in European Music Festivals, NHL Stenden, Leeuwarden.

Harms, B., Hoekstra, J.C., and Bijmolt, T.H.A., (2022). Sponsored Influencer Vlogs and Young Viewers: When Sponsorship Disclosure does not Enhance Advertising Literacy, and Parental Mediation Backfires, Journal of Interactive Marketing. 57-1, 35-5.

Harms, B & Tarkowska, N. (Oktober 2022) Vaping among Teens. NHL Stenden, Leeuwarden.

Lectoraat