Afbeelding
nhl_watertechnologie_3_0.jpg

Watertechnologie

Water is een primaire levensbehoefte. Zonder water is er immers geen leven mogelijk. Niet voor niets stelt de Nederlandse overheid het thema water als één van de vijf hoogste prioriteiten voor investeringen en technologische ontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat we water niet onnodig verspillen? En hoe zetten we geavanceerde technieken in om de groeiende wereldbevolking van water te voorzien? Het lectoraat Watertechnologie zoekt naar antwoorden op voorgaande vragen met wetenschappelijke en educatieve activiteiten op het gebied van fysisch aangedreven waterprocessen en watertechnologieën. Dit lectoraat sluit aan bij de Sustainable Development Goals (SDG) "Schoon water en sanitair" en "Leven in het water".

Het lectoraat Watertechnologie doet onderzoek naar zandfiltratie, monitoring, desinfectie en low budget-technologieën. Ook onderzoeken we nieuwe technologieën voor ontwikkelingslanden.

Europese centrum voor watertechnologie

De expertise van het lectoraat versterken we door samen te werken met tal van instellingen en bedrijven op het gebied van watertechnologie in Leeuwarden. Leeuwarden is per slot van rekening bekroond tot het Europese centrum voor watertechnologie.

Met wie werken we samen?

Het lectoraat Watertechnologie werkt samen met verschillende partners. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties ontwikkelen en delen we kennis op het gebied van watertechnologie. Samenwerken versterkt onze innovatieve kracht. Met elkaar hebben één doel: schoner water.

De Water Campus Friesland is onze belangrijkste samenwerkingspartner. De campus bestaat uit een keten van kenniscentra, onderzoeksinstituten en bedrijven zoals het Centre of Expertise Watertechnologie (CEW) en Wetsus Centre of Excellence voor Duurzame Watertechnologie.

Centre of Expertise Watertechnologie (CEW)

Het Centre of Expertise Watertechnologie (CEW) is een onafhankelijke stichting. De ‘core business’ van het centre bestaat uit het ondersteunen en verbeteren van innovatieve ontwikkelingen door diensten te leveren op het gebied van toegepast onderzoek. De brede kennis, ervaring en faciliteiten stellen het CEW in staat om diensten aan te bieden voor een breed scala aan technische uitdagingen.

Hierbij werkt het CEW samen met voorname hogescholen. Daarnaast wil CEW het onderwijs in staat stellen om kennis, innovatie en ondernemerschap op te nemen in het curriculum. Dit zorgt voor een gezonde omgeving en kennisinfrastructuur waarin studenten, docenten en bedrijven profijt hebben van elkaar.

Wetsus Centre of Excellence voor Duurzame Watertechnologie

Wetsus Centre of Excellence voor Duurzame Watertechnologie is een faciliterende intermediair voor trendsettende ontwikkeling van ‘knowhow’ in de duurzame watertechnologie. Wetsus creëert een unieke omgeving en strategische samenwerking voor de ontwikkeling van winstgevende en duurzame ‘state of the art’ watertechnologie. De inspirerende en multidisciplinaire samenwerking binnen Wetsus tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen uit heel Europa zorgt voor innovaties die een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor wereldwijde waterproblematiek.

Innovatie, samenwerking , plezier en betrouwbaarheid vormen de basis waarop Wetsus alle activiteiten organiseert en uitvoert. Wetsus fungeert als technologisch topinstituut voor watertechnologie en is gevestigd in Leeuwarden. Het wetenschappelijk onderzoek van Wetsus wordt bepaald door de private en publieke watersector en wordt uitgevoerd door vooraanstaande hogescholen. De samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool en Wetsus is erop gericht om de afstand tussen de twee partijen te verkleinen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van seminars en andere gelegenheden waarbij onderzoekers van Wetsus ideeën kunnen uitwisselen met bedrijven, studenten en medewerkers.

Lectoraat Waterslim Waterstof

Naast de onderzoekslijn Watertechnologie heeft het lectoraat nog een andere onderzoeksfocus, namelijk Waterslim Waterstof. Het is van cruciaal belang dat water geen beperkende factor wordt en er geen tekorten aan drinkwater ontstaan. Met het lectoraat Waterslim Waterstof richt Dr. Michel Saakes zich daarom op innovatieve methoden om zeewater direct als waterbron te gebruiken voor het maken van waterstof. Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen en testen van nieuwe methoden voor de elektrolyse van zeewater voor opwekking van groene waterstof. Om de Energietransitie naar groene waterstof te versnellen en geen zoetwaterstress te veroorzaken wordt uitgegaan van zeewater als puur waterbron. Download hieronder de inaugurele rede:

Team

Het lectoraat Watertechnologie is opgericht door NHL Stenden Hogeschool binnen het instituut Techniek en maakt deel uit van de unit Life Sciences & Technology (LS&T). Colleges van de opleidingen van LS&T worden gegeven bij zowel hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) als NHL Stenden Hogeschool.

De structuur binnen het lectoraat is gebaseerd op de competentiedriehoek: beroepsactiviteiten, onderwijs en onderzoek. We richten ons op het stimuleren van elk van deze thema’s (zowel afzonderlijk als in samenhang) binnen de hogeschool. Dat doen we door activiteiten op het gebied van watertechnologie te ontwikkelen.

De focus binnen het lectoraat ligt op fysisch gedreven watertechnologieën met in het bijzonder aandacht voor zandfiltratie, monitoring (sensoring), desinfectie, low budget-technologieën en ontzilting. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen elektro-hydrodynamische atomisering en watertechnologieën.

Locatievoordeel in Leeuwarden

Het lectoraat Watertechnologie heeft als onbetwistbaar voordeel dat het gevestigd is in Leeuwarden, een stad die zich momenteel ontpopt tot wereldhoofdstad op het gebied van watertechnologie. Hierdoor trekt Leeuwarden bedrijven, instituten en expertise aan en heeft de NHL Stenden mogelijkheden om zich te midden van de voornaamste hogescholen te positioneren.

Binnen het lectoraat is een sleutelrol weggelegd voor onderwijs. Hieronder vallen modules op het gebied van watertechnologie, de begeleiding van promovendi en masterstudenten, wetenschappelijke seminars en de ontwikkeling van onderwijsactiviteiten op verschillende niveaus. Op die manier bieden we een unieke mogelijkheid voor vakinhoudelijke en wetenschappelijke ontwikkeling, het opleiden van bekwame jonge professionals en leveren we een bijdrage aan het werkveld van watertechnologie wereldwijd.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Academie Techology & Innovation

luewton.agostinho@hvhl.nl

Teamleden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...