December 2019

Futureproof: 21st century skills

De match tussen de verwachtingen van het regionale bedrijfsleven en de studieprogramma’s van de landelijke hogescholen wordt steeds belangrijker. Dit heeft alles te maken met studenten opleiden om deze succesvol te laten functioneren in een dynamisch en snel veranderend werkveld.

Futureproof

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Lectoraat Internationaal Ondernemen, onder leiding van Mariska van der Giessen en Peter de Boer en in samenwerking met de Hanzehogeschool en Windesheim. Het onderzoek werd deels gefinancierd door het Regieorgaan SIA.

Het Lectoraat Internationaal Ondernemen heeft samen met andere lectoraten van Windesheim en de Hanzehogeschool onderzoek gedaan naar een generieke set van vaardigheden, vanaf hier te benoemen als 21sth century skills, waarmee de verwachting (de match) tussen vraag (werkveld) en aanbod (hogeschool) op lange termijn kan worden geoptimaliseerd. Het onderzoek werd uitgevoerd voor de opleiding International Business* waarbij de focus, in het nieuwe curriculum, meer is komen te liggen op de ontwikkeling van vaardigheden in plaats van vakkennis.

Innovatie boven interculturele sensitiviteit

De bedrijven hebben een duidelijke behoefte aan vaardigheden die innovaties genereren. Hierbij wordt ook de creativiteit van afgestudeerden als zeer belangrijk geacht. Het belang om (zelfstandig) om te kunnen gaan met een tegenslag of onverwachte situatie wordt door de ondervraagde bedrijven belangrijker gevonden dan een interculturele sensitiviteit. Interessant is dat de ondervraagde groep docenten dit laatste juist als belangrijkste vaardigheden beschouwen. Er is een duidelijke overeenstemming tussen beide respondent groepen als we het hebben over minder specifieke vaardigheden voor de internationale beroepspraktijk: Zo wordt het hebben van een onderzoekende houding, de beheersing van een tweede vreemde taal en de IT-vaardigheden door de bedrijven als ook door de docenten als het minst relevant beschouwd. Op dit moment worden deze vaardigheden ook waarneembaar minder geschoold. Uit onderzoek blijkt daarnaast ook dat internationaal afgestudeerden fungeren als internationale bruggenbouwers, aangezien ongeveer een derde, op basis van een schatting van betrokken docenten, na afstuderen terecht lijken te komen bij een regionaal MKB-bedrijf dat internationaal actief is. Mede om deze reden hebben bedrijven en onderwijs een positieve grondhouding om in de ontwikkeling van curricula de focus te leggen op de 21st century skills.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Lectoraat Internationaal Ondernemen, onder leiding van Mariska van der Giessen en Peter de Boer en in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Windesheim. Het onderzoek werd deels gefinancierd door het Regieorgaan SIA.

Benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport? U kunt het onderzoeksrapport opvragen bij Anna van der Werff: Anna.van.der.werff@nhlstenden.com.

*Deze opleiding is een samenvoeging van International Business and Management studies en International Business and Languages naar aanleiding van een herziening van het HEO (Verkenningscommissie Hoger Economisch Onderwijs). Dit naar aanleiding van een landelijke ingreep om de versnippering van economische opleidingen terug te brengen.