Leraar Aardrijkskunde

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde, Bachelor, voltijd

Ben jij geïnteresseerd in klimaatverandering, overbevolking, milieuproblematiek, verre volkeren en andere culturen? Vind je het leuk om erop uit te trekken en heb je een kritische onderzoekende houding? Vraag jij je wel eens af waarom het Nederlandse landschap er eigenlijk zo uitziet? Kortom: ben jij nieuwsgierig, wil je de wereld leren kennen en dit delen met jongeren? Dan is de opleiding Leraar Aardrijkskunde iets voor jou!

 • Je studeert aan een Topopleiding volgens de Keuzegids Hbo 2019.
 • Je combineert je liefde voor Aardrijkskunde met je wens om met jongeren om te gaan.
 • Je volgt een kleinschalige opleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen en leert vele nieuwe gezichten kennen.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig!

Wat staat je te wachten?

Als leraar aardrijkskunde ga je met je leerlingen op pad. Om steden te bezoeken want zo kun je uitleggen hoe culturele diversiteit in Nederland zichtbaar is. De ruimte waarin we leven, de aarde, staat centraal bij aardrijkskunde. De mens is constant in de weer met het leefgebied, maar wat betekent dat eigenlijk voor de aarde? De wereld draait door en is altijd in beweging, dat maakt aardrijkskunde een prachtig en boeiend vak!

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Aardrijkskunde?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo).

Waar kun je aan de slag?    

Je kunt lesgeven op het havo/vwo en vmbo/mbo. 

Hoeveel kans heb je op een baan?

Landelijk gezien vindt 80% van alle afgestudeerden van de opleiding Leraar Aardrijkskunde binnen anderhalf jaar een baan op niveau.

Toelatingseisen Leraar Aardrijkskunde

Voor de opleiding Leraar Aardrijkskunde heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&G;
 • N&T;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&G;
 • N&T;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Placeholder

“Aardrijkskunde is een spectaculair vak.”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Aardrijkskunde

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder verdiepen in je vakgebied? 

Kies dan bijvoorbeeld voor de educatieve masteropleiding Leraar Aardrijkskunde aan een universiteit. Je behaalt hiermee een eerstegraadsbevoegdheid.

studeren_algemeen

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. Vanaf het tweede jaar ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een practicum voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod. 

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Studieopbouw Leraar Aardrijkskunde

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar Aardrijkskunde uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Dan komen ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Jaar 1

Projecten

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Onderwijs ontwerpen
  Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.
 • Piter Jelles
  Je gaat naar Piter Jelles om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je maakt dit jaar een begin met het ontwikkelen van je visie op Aardrijkskunde, Onderwijs en lesgeven.

Ateliers DBE

Je oriënteert je op het leraarschap door middel van een aantal ateliers waarin vakdidactiek, pedagogiek en kennis en inzicht rondom thema’s middels DBE stappen verkend worden en in samenwerking met scholen uitgevoerd worden. Hierin maak je kennis met aardrijkskunde onderwijs en lesgeven.

Vakken

 • Fysische geografie,
 • Sociale geografie
 • Eigen omgeving
 • Wereldburgerschap

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar één ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Ateliers DBE

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach.

Vakken

 • Nederlandse landschappen
 • cultuurverschillen en conflictgebieden
 • methoden
 • Zuid-Limburg
 • vakdidactiek

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen en aan de theorie.

Ateliers DBE

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houdt hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

Keuzemogelijkheden

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht. 
 • Vakverdieping
  Met deze minor breng je meer diepgang aan in jouw vakkennis. Vooral als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, is deze minor een aanrader. 
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.  

Vakken

 • Marokko in perspectief
 • buitenland excursie
 • vakdidactiek

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

De praktijk

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Aardrijkskunde staat de praktijk centraal. Je werkt aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.

Piter Jelles

Je gaat naar Piter Jelles om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.

leraar-aardrijkskunde-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Aardrijkskunde het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.