Leraar Bedrijfseconomie

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie, Bachelor, voltijd

Lijkt het jou een uitdaging om jongeren te laten zien hoe een kredietcrisis ontstaat? Kun jij je leerlingen met concrete voorbeelden uitleggen wat de dagelijkse impact is van de economie op hun leven? Combineer je interesse in economie met je wens om met jongeren te werken.

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Een kleinschalige opleiding met veel persoonlijke aandacht.
 • Al vanaf jaar 1 sta je voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Werk samen met studenten van andere lerarenopleidingen.
 • Je kunt maar liefst twee diploma’s halen: Leraar Bedrijfseconomie én Leraar Algemene Economie.
 • Studeer in een bruisende studiestad met betaalbare kamers en gezellige cafés.

Wat staat je te wachten?

Hoe zit een onderneming nu eigenlijk in elkaar? Wat betekent automatisering voor kleine en grote bedrijven? Als échte Leraar Bedrijfseconomie ben je dol op dit soort vraagstukken en vind je het leuk om grip te krijgen op economische processen. Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, begrijpen hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Het voornemen is dat deze opleiding omgezet wordt naar een tweede graad opleiding Leraar Economie per september 2020. 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Bedrijfseconomie?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (onderbouw havo/vwo en het vmbo) en leraar beroepsonderwijs (mbo en volwasseneducatie).

Waar kun je aan de slag?    

Je kunt lesgeven aan de onderbouw van havo/vwo en op het vmbo/mbo of volwasseneducatie.

Hoeveel kans heb je op een baan?

Er is momenteel een grote vraag naar leraren. De kans dat je binnen anderhalf jaar na je opleiding een baan als Leraar Bedrijfseconomie krijgt is dus relatief groot.

Welke vooropleiding heb je nodig voor Leraar Bedrijfseconomie?

Voor de opleiding Leraar Bedrijfseconomie heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT + (econ of m&o)
 • NG + (econ of m&o)
 • EM
 • CM + (econ)
 • NT + (econ of m&o)
 • NG + (econ of m&o)
 • EM
 • CM + (econ)
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Algemene afbeelding testimonials

“Het was zwaar, maar als ik kijk wat ik ervoor heb teruggekregen ben ik blij met mijn keuze”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Bedrijfseconomie

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder bekwamen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de masteropleiding Leraar Algemene Economie.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. Vanaf het tweede jaar ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een practicum voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Waar kun je stage lopen?   

Je kunt stage lopen op de havo/vwo en het vmbo/mbo.

Buitenland

Je kunt tijdens je studie een minor volgen in het buitenland. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv!

Studievereniging Magiso    

Ben je tijdens je studie op zoek naar gezelligheid, uitbreiding van je netwerk en nieuwe kennis? Als student van de lerarenopleidingen Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie, Gezondheidszorg en Welzijn of Aardrijkskunde kun je je aansluiten bij studievereniging Magiso. Ze organiseren tal van activiteiten waarbij netwerken, het bevorderen van kennis en het uitwisselen van informatie centraal staat. Tussen studenten, docenten en professionals. Dat doen ze door de organisatie van formele, informele, educatieve en feestelijke activiteiten. Meer weten over Magiso? Bekijk dan de Facebookpagina van Magiso of bekijk de Instagrampagina.

Studieopbouw Leraar Bedrijfseconomie

Iedere student heeft eigen leerbehoeftes en interesses. Naast een standaardprogramma heb je tijdens de opleiding daarom veel ruimte voor eigen keuzes. Jouw competentieontwikkeling is daarbij altijd leidend. In de hoofdfase bepaal jij je eigen leerroute en kies je een minor. In de afstudeerfase kies je een afstudeerrichting: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO)

Tijdens je opleiding houd je een ontwikkeldossier bij. Hierin sla je alles waar je tijdens je opleiding aan werkt. Je bewijst hiermee dat je kennis, houding en gedrag op het juiste niveau zijn.

Jaar 1

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je onderzoekt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap via de module Pedagogiek en verschillende ateliers zoals, Ontwerp de docent AE/BE, Diversiteit en Burgerschap.

Vakken

Je verdiept je in het vak via modules zoals:

 • Inleiding in de economie
 • Recht
 • Ondernemingsplan
 • Toegepaste wiskunde

Bij het Atelier Papenburg ga je op excursie naar Papenburg , hier ga je bezig met een vraag uit de praktijk (DBE).

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar 1 verdiep en verstevig je jouw brede professionele basis. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb je nodig om een goede leraar te worden en hoe pak je dat aan?

Leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar geef je les tijdens je stage, onder begeleiding van een coach. Tijdens deze stageperiode werk je ook aan de professionaliseringstaak: ‘de leerling actief’.

Vakken

Je verdiept je in het vak economie door modules als:

 • bedrijfsadministratie vervolg
 • toepassing marketing en duurzame economie
 • verdieping recht
 • micro-economie
 • vakdidactiek

Bij Leraar Bedrijfseconomie krijg je ook de modules:

 • bedrijfsadministratie verdieping
 • financieel management

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je laat zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren.  

Werkplaats leraarschap

Je toont aan dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Daarnaast verdiep je je in de begeleiding van leerlingen. Je geeft steeds meer zelfstandig les en houdt hierbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Minor

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor, voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. 
 • Vakverdieping
  Breng meer diepgang aan in jouw vakkennis. Deze minor is vooral een aanrader als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen.
 • Vakverbreding
  Met deze minor volg je het vakgedeelte van de opleiding Leraar Bedrijfseconomie. Je studeert dan af met twee diploma’s!
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.

Vakken

 • kennisbasis bedrijfseconomie
 • vakdidactiek
 • micro-economie

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

Je moet aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je doet onderzoek om een probleem op te lossen, toekomstgericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

De praktijk in

De praktijk centraal en je werkt daarom aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je maakt samen met studenten van andere lerarenopleidingen een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert samen te werken, plannen en vergaderen met je projectgroep. Het product dat je maakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.

Leerlingen begeleiden

Je begeleidt leerlingen op een school. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.