Leraar Bedrijfseconomie

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie, Bachelor, voltijd

Lijkt het jou een uitdaging om jongeren te laten zien hoe een kredietcrisis ontstaat? Kun jij je leerlingen met concrete voorbeelden uitleggen wat de dagelijkse impact is van de economie op hun leven? En wil jij je passie voor economie overdragen op de nieuwe generatie? Dan is de opleiding Leraar Bedrijfseconomie echt iets voor jou.

 • Je combineert je liefde voor economie met je wens om met jongeren om te gaan.
 • Je volgt een kleinschalige opleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen en leert vele nieuwe gezichten kennen.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.
 • Je kunt maar liefst twee diploma’s halen: Leraar Bedrijfseconomie én Leraar Algemene Economie. Tijdens het tweede jaar van de opleiding maak je een keuze. Een groot deel van het onderwijsprogramma is voor beide opleidingen gelijk. Wanneer je ook het niet overlappende onderwijsdeel volgt - een vakverbredende minor van een half jaar - kun je afstuderen met twee diploma’s!

Wat staat je te wachten?

Hoe zit een onderneming nu eigenlijk in elkaar? Wat betekent automatisering voor kleine en grote bedrijven? Als je gefascineerd bent door dit soort vragen past een lerarenopleiding bedrijfseconomie precies bij jou. Als échte Leraar Bedrijfseconomie ben je dol op cijfertjes en vind je het leuk om grip te krijgen op economische processen.

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Je traint deze vaardigheden gedurende de opleiding.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Bedrijfseconomie?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (onderbouw havo/vwo en het vmbo) en leraar beroepsonderwijs (mbo en volwasseneducatie).

Waar kun je aan de slag?    

Je kunt lesgeven aan de onderbouw van havo/vwo en op het vmbo/mbo of volwasseneducatie.

Hoeveel kans heb je op een baan?

Er is momenteel een grote vraag naar leraren. De kans dat je binnen anderhalf jaar na je opleiding een baan als Leraar Bedrijfseconomie krijgt is dus relatief groot.

Welke vooropleiding heb je nodig voor Leraar Bedrijfseconomie?

Voor de opleiding Leraar Bedrijfseconomie heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T + econ of m&o;
 • N&G + econ of m&o;
 • E&M;
 • C&M + econ.
 • N&T + econ of m&o;
 • N&G + econ of m&o;
 • E&M;
 • C&M + econ.
 • mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

Placeholder

“Op een gegeven moment kreeg ik grip op mijn klas.”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Bedrijfseconomie

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder bekwamen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de masteropleiding Leraar Algemene Economie.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. Vanaf het tweede jaar ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een practicum voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Waar kun je stage lopen?   

Je kunt stage lopen op de havo/vwo en het vmbo/mbo.

Buitenland

Je kunt tijdens je studie een minor volgen in het buitenland. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv!

Studieopbouw Leraar Bedrijfseconomie

Studenten verschillen in je leerbehoeften, interesses en manier van leren. Naast een standaardprogramma biedt de opleiding vooral veel ruimte voor eigen keuzes. Competentieontwikkeling is daarbij altijd leidend. In de hoofdfase heb je ruimte om je eigen leerroute te bepalen en je minor te kiezen. In de afstudeerfase heb je daarna keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO)

Tijdens je opleiding houd je een (digitaal) ontwikkeldossier bij. Alles waar je tijdens je opleiding aan werkt, sla je op in je dossier. Met deze bewijsstukken toon je aan dat je kennis, houding en gedrag voldoende zijn.

Jaar 1

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je onderzoekt of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap via de module Pedagogiek en verschillende ateliers zoals, Ontwerp de docent AE/BE, Diversiteit en Burgerschap.

Vakken

Je verdiept je in het vak via  modules zoals:

 • Inleiding in de economie
 • Recht
 • Ondernemingsplan
 • Toegepaste wiskunde

Bij het Atelier Papenburg ga je op excursie naar Papenburg , hier ga je bezig met een vraag uit de praktijk (DBE).

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar één ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Tijdens deze stageperiode doe je ook aan intervisie en werk je aan de professionaliseringstaak: ‘de leerling actief’.

Vakken

Je verdiept je in het vak economie door modules als:

 • bedrijfsadministratie vervolg
 • toepassing marketing en duurzame economie
 • verdieping recht
 • micro-economie
 • vakdidactiek

Bij Leraar Bedrijfseconomie krijg je ook de modules:

 • bedrijfsadministratie verdieping
 • financieel management

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen en aan de theorie.      

Werkplaats leraarschap

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houdt hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

Minor

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor, voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep jij je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht.
 • Vakverdieping
  Met deze minor breng je meer diepgang aan in jouw vakkennis. Vooral als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, is deze minor een aanrader.
 • Vakverbreding
  Met deze minor volg je het vakgedeelte van de opleiding Leraar Algemene Economie. 
  Je studeert dan af met twee diploma’s!
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.

Vakken

 • kennisbasis bedrijfseconomie
 • vakdidactiek
 • micro-economie

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar vier moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

De praktijk in

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Bedrijfseconomie staat de praktijk centraal. Je werkt aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.

Leerlingen begeleiden

Je gaat naar een school om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.

leraar-bedrijfseco-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Bedrijfseconomie het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.