Leraar Wiskunde

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde, Bachelor, deeltijd

Kun jij je uren vermaken met differentiaalvergelijkingen en statistische analyses? En lijkt het jou een uitdaging om leerlingen enthousiast te maken voor deze pittige stof? Dan zal de deeltijdopleiding Leraar Wiskunde jou zeker liggen! 

 • Tweedegraads lesbevoegdheid met de optie om door te studeren voor eerstegraads.
 • Volg een deel van de opleiding in Groningen.
 • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding en ervaring.
 • Starten in februari of september.
 • Je kunt van elke behaalde module een deelcertificaat krijgen.

Wat staat je te wachten?

Tijdens de studie Leraar Wiskunde verdiep je je in de diverse aspecten van het wiskundevak, zoals analyse, meetkunde, statistiek en discrete wiskunde. Maar je ontwikkelt natuurlijk ook je vaardigheden als docent! Je leert hoe je met jongeren moet omgaan en hoe je je kennis het beste kunt overdragen.

Als je kiest voor deze deeltijdopleiding kun je rekenen op een afwisselend programma van vakinhoudelijke lessen, werkplekleren, vakdidactische en pedagogische verdieping en verbreding. Het mooie van de studie is dat hij deels flexibel is: je kunt hem deels aanpassen aan jouw eigen situatie. 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lestijden zijn maandag (Groningen) óf woensdag (Leeuwarden) van 16.00 uur - 21.15 uur. En dinsdags (Groningen) óf donderdag (Leeuwarden) van 13.00 tot 22.00 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Veel scholieren vinden het vak wiskunde lastig en dat is ook meteen de uitdaging voor jou als leraar. Hoe zorg je ervoor dat je wiskunde begrijpelijk en interessant maakt? Dat doe je door boeiende lessen voor te bereiden, maar je denkt ook mee met je vakgenoten over de manier waarop het onderwijs het beste georganiseerd kan worden. Zo is elke dag weer anders.

Na afronding van je opleiding beschik je over een bachelorgraad en een zogenoemde tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Hiermee mag je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo, in het vmbo en in het mbo en de volwasseneneducatie. Je studeert af in de richting Algemeen vormend onderwijs (avo) of Beroepsonderwijs (bo-vmbo of bo-mbo). 

Onderwijsprogramma

Afhankelijk van je persoonlijke leerroute duurt de opleiding zo’n twee tot vier jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit acht modules van elk 30 EC’s (studiepunten). In totaal moet je 240 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je de modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf. De totale studielast verschilt per persoon.

Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Op deze manier richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Je kunt deze opleiding in Leeuwarden of in Groningen volgen. In Leeuwarden volg je lessen op woensdag vanaf 16 uur en donderdag vanaf 13 uur. In Groningen zijn de lesdagen maandag vanaf 16 uur en dinsdag vanaf 13 uur.  

 

dt_leraar_wiskunde_sfeer

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma nodig met het juiste profiel, vakkenpakket of verwantschap. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of ben je 21 jaar of ouder? Ook dan zijn er mogelijkheden. 

Havo
 • NT;
 • NG + wisb;
 • EM + wisb;
 • CM + wisb.
 • NT;
 • NG;
 • EM;
 • CM + wisa of wisb.
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Bezoek een oriëntatiebijeenkomst of een infobijeenkomsten

Het is erg belangrijk dat je je inschrijft voor een oriëntatiebijeenkomst/informatiebijeenkomst, ook als je al een definitieve keuze voor de opleiding hebt gemaakt. Tijdens de bijeenkomst krijg je namelijk belangrijke informatie over het opleidingstraject zoals toelatingseisen, onderwijsaanbod, studieprogramma, studieduur en keuzes voor studietempo (en bijbehorende studiebelasting), vrijstellingen en flexibiliteit. Meld je dus aan voor een oriëntatiebijeenkomst/infobijeenkomst.

placeholder

“Ook vanaf het vmbo is het te doen!”

Studieopbouw

Modules

Tijdens de opleiding tot tweedegraadsleraar volg je acht modules die je zelf als bouwstenen combineert. De eerste twee modules vormen samen de propedeuse. De laatste modules gaan over het functioneren als docent in de praktijk en als professional in een onderwijsorganisatie. Daarbij kies je als afstudeerrichting voor het het algemeen vormend onderwijs (avo) of het beroepsonderwijs (bo), waarbij NHL Stenden de mogelijkheid biedt om je meer op vmbo of meer op mbo te richten.

Inhoud studie

Propedeusemodule Oriëntatie op onderwijs en beroep

In deze module oriënteer je je op de actuele wereld van het onderwijs. Wat daarin nieuw voor je is, is natuurlijk sterk afhankelijk van je ervaringen met en in het onderwijs.

Propedeusemodule Basis vakgebied

Je verwerft de benodigde basis van het vak- of leergebied dat je kiest. Je ontwikkelt een realistisch beeld van de hedendaagse vakdocent en de mate waarin dat beroepsperspectief bij je past. Ook hier begin je zelden vanaf nul, dus je brengt eerst in kaart wat je door opleiding of ervaring al geleerd hebt.

Module Verdieping vakgebied

Je werkt aan de vakinhoudelijke bekwaamheid die je nodig hebt als vakdocent in het voortgezet onderwijs en mbo.

Module Pedagogiek

Centraal in deze module staan de pedagogische kennis en vaardigheden die een docent minimaal nodig heeft om zelfstandig te functioneren als tweedegraads docent.

Module Vakdidactiek

Je schoolvak is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen, onderzoek en ontwikkelingen op scholen. In deze module spelen actuele ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs en de ontwikkeling van digitale didactiek dan ook een grote rol.

Module Keuze

Deze module is bestemd om je te verdiepen of verbreden in je vak of in (een aspect van) het leraarschap. Het kan ook zijn dat je deze keuzeruimte juist benut om iets heel anders te doen dat bijdraagt aan je professionele ontwikkeling. Volg onderdelen voor een master, leer hoe je digitaal educatief materiaal ontwerpt of hoe je passend onderwijs aanbiedt. Voor deze module kun je ook eerder verworven kennis en ervaring inzetten.

Afstudeermodule (Handelingsbekwaam) docent avo/bo

Deze module gaat over je handelingsbekwaamheid als docent. Op welke manier bereid jij lessen voor, voer je ze uit en evalueer je ze? Kun je zelf onderwijs ontwikkelen? Je activiteiten voor deze module zijn sterk afhankelijk van je onderwijservaring.

Afstudeermodule (Onderwijs)professional avo/bo

Deze afsluitende module focust op je professionele identiteit als leraar. Je toont aan dat je nieuwe inzichten hebt verkregen op het gebied van vakdidactiek, pedagogiek en de organisatie van onderwijs. Ook leg je verbanden tussen je kernkwaliteiten, overtuigingen, gedrag en visie op onderwijs en de beroepspraktijk. Bij deze module hoort ook een praktijkonderzoek.

Elke module bestaat uit maximaal zes toetsen. Voor elke afgeronde module krijg je een certificaat. Als je alle modules van de betreffende opleiding haalt, krijg je een diploma.

Voor de lerarenopleiding geldt een Landelijke Kennisbasistoets. Meer informatie over deze toets vind je op: www.10voordeleraar.nl

Bij de deeltijdopleiding Leraar Wiskunde zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst!

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren: 

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.
Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Deze combinatie van leermethodes noemen we blended learning. Zo haal je het beste uit drie werelden.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf voor een deel richting aan jouw studie: jij staat aan het roer! Dit betekent dat je samen met de opleiding de koers, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming bepaalt. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden die de opleiding kan bieden. 

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Bepaal samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • Volg de opleiding in je eigen tempo.
 • Studeer op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Per module van 30 EC’s (studiepunten) krijg je een certificaat. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je bachelor!

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit acht modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We stellen vast wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Je wordt tijdens je hele studie begeleid door een studiecoach. Samen stellen jullie een leerplan op. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek. 

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Wiskunde het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.