Pedagogiek

B Pedagogiek, Bachelor, voltijd

Je bent geïnteresseerd in kinderen, jeugdigen en opvoeders. Jij gunt ieder kind een kansrijke toekomst, daarom draag jij als pedagogisch specialist graag bij aan hun ontwikkelingskansen. Als pedagoog ben je alert op de veiligheid van kinderen en jongeren en je bent er om opvoeders te ondersteunen. Je hebt een brede maatschappelijke interesse, inlevingsvermogen en kunt goed met mensen omgaan. Spreekt dit je aan? Dan is de opleiding Pedagogiek iets voor jou.

 • Wij zijn de enige hbo-opleiding Pedagogiek in het noorden.
 • Je hebt goede baankansen omdat de markt groeit.
 • We kiezen voor een persoonlijke benadering waarin jij als student centraal staat.
 • Je hebt in het eerste en tweede jaar dezelfde mentor. In jaar drie en vier heb je weer één vaste contactpersoon.

Wat staat je te wachten?

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met echte praktijkvragen. Hoe kun je kinderen en opvoeders het beste begeleiden? Hoe pak je verschillende opvoedsituaties op een flexibele en professionele manier aan? Je leert als pedagoog te werken vanuit theoretische kennis en je ontwikkelt professionele vaardigheden. Natuurlijk gebruik je ook jouw persoonlijke ervaringen.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Social Work

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Pedagogiek?

Jouw werkterrein is erg breed. Pedagogen werken in functies en organisaties waar zij te maken hebben met jeugdigen en opvoeders. Denk bijvoorbeeld aan pedagoog in een wijkteam, in de jeugdzorg, een pedagogisch medewerker in een leefgroep of op een kinderdagverblijf, een zorgcoördinator op een school, werkbegeleider in de kinderopvang of een jongerenwerker.

Beroepsmogelijkheden
 

 • pedagogisch gezinsondersteuner
 • opvoedingsvoorlichter
 • leerlingbegeleider in het voortgezet onderwijs
 • pedagogisch of agogisch werker
 • beleidsmedewerker jeugdbeleid
 • projectleider
 • jeugdpreventieproject
 • pedagogisch beleidsmedewerker
 • pedagogisch werkbegeleider
 • ambulant begeleider
 • persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
b_pedagogiek_sfeer

Toelatingseisen Pedagogiek

Voor de opleiding Pedagogiek heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

placeholder

“Je bent geen wonderdokter, maar je bent er wel voor een ander”

Doorstuderen na de opleiding Pedagogiek

Wil jij na de bacheloropleiding een stapje verder met een masteropleiding? NHL Stenden Hogeschool biedt passende vervolgopleidingen: de masteropleiding Social Work, (in samenwerking met de Hanzehogeschool) de Master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn en de masteropleiding Pedagogiek. Ook is het mogelijk een universitaire masteropleiding te gaan volgen. Iedere universiteit kan je daarover informeren.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Bij Pedagogiek werk je erg praktijkgericht. Zo krijg je in het eerste jaar al de kans om kennis te maken met het toekomstige werkveld: één middag per week loop je stage bij een (welzijns-)instelling. In het derde jaar loop je één jaar stage bij een instelling die jou aanspreekt. 

Waar kun je stage lopen?

Je kunt tijdens je studie kiezen uit verschillende stageplekken, bijvoorbeeld bij:

 • Jeugdhulp Friesland
 • Jeugdzorg
 • Onderwijsinstellingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Ziekenhuizen
 • Gehandicaptenzorg
 • Welzijnswerk
 • Justitie
 • Wijkteam
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 
 • Jongerenwerk 
 • Opvoedpunt 
 • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Buitenland

Als je wilt, kun je stagelopen of een periode studeren in het buitenland. Wij hebben een uitgebreid netwerk van bedrijven en buitenlandse universiteiten, maar je mag natuurlijk ook zelf op zoek gaan!

Studieopbouw Pedagogiek

Keuzemogelijkheden: verdiepen of verbreden

Je kunt bij NHL Stenden Hogeschool je eigen talent en interesses ontwikkelen en zelf keuzes maken in je studieprogramma. Je kunt je - op een manier die bij jou past - ontwikkelen tot een specialist in pedagogische vraagstukken. Tijdens je studie kun je onder meer uit verschillende minors kiezen waardoor je je vakkennis kunt verbreden of verdiepen. Verdiepen doe je door een minor te volgen die aansluit bij specifieke pedagogische onderwerpen, bijvoorbeeld de minor Ontwikkelingsstimulering en Opvoedingsondersteuning, Jeugdzorg of de minor Gezin. Verbreden doe je door een minor te kiezen die zich richt op welzijn algemeen, bijvoorbeeld welzijn Nieuwe Stijl, of E-Health.

Mensen brengen steeds meer tijd door op het internet. Hier zoeken we informatie en communiceren we met anderen. Dit zijn de twee kerntaken van de hulpverlening! Het is daarom logisch dat steeds meer instellingen in de welzijnszorg zich bezig houden met online hulpverlening en games. Daarom besteden wij hier tijdens de opleiding en in het werkveld aandacht aan. Je kunt specialistische kennis opdoen met betrekking tot specifieke of algemene opvoedingsvraagstukken.

Professionaliseringstaken

Bij Pedagogiek werk je tijdens je opleiding aan vraagstukken die voorkomen in de praktijk. Deze opdrachten werk je concreet uit, samen met het werkveld. Je maakt daarbij gebruik van kennis en vaardigheden die je tijdens colleges en trainingen opdoet.

Ateliers

Tijdens je studie werk je in zogenaamde ateliers. Daarin werk je aan opdrachten die door organisaties uit het werkveld worden aangeleverd. Op deze manier kun je ervaring opdoen met kwesties die in de praktijk leven. Ook leer je overleggen met professionals. Deze mensen profiteren op hun beurt weer van jouw kennis en frisse blik!

Voorbeeldopdracht

Je focust je op een pedagogische situatie, bijvoorbeeld het slaapritme van een peuter, de opstandigheid van een puber of het stellen van grenzen door een ouder. Vervolgens stel je samen met de betrokkenen een werkplan op zodat zij beter om kunnen gaan met de situatie.

Jaar 1

In het eerste jaar verdiep je je in het fenomeen opvoeden, de maatschappelijke omgeving waarin opvoeden plaatsvindt en de ontwikkeling van kinderen. Je doet kennis en vaardigheden op waarmee je de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren kunt vergroten en opvoedingsrelaties kunt versterken. Je verwerft specifieke verdiepende kennis over pedagogische thema’s en (internationale) visies en je wordt wegwijs in de Rechten van het kind.

Praktijk

Je werkt minimaal vier uur per week in de praktijk. Ook werk je aan praktijkopdrachten, zoals:

 • Onderzoek doen naar de doelgroep
 • Contact maken met de doelgroep
 • Activiteiten organiseren
 • Samenwerken met anderen

Vakken

 • pedagogiek
 • sociologie
 • psychologie
 • communicatieve vaardigheden
 • presentatievaardigheden
 • werken met groepen

Keuzemogelijkheden

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt, ook bij andere opleidingen.

Je ontwikkelt je in het tweede en derde jaar verder tot pedagoog zodat je als jeugd- en gezinsprofessional kinderen, jongeren en hun omgeving kunt helpen. Je kiest waarin je je verder wilt verdiepen door een minor en afstudeerrichting. Je werkt samen met studenten, docenten, lectoren, onderzoekers en het werkveld aan opdrachten uit de praktijk. Doordat je kennis en vaardigheden krijgt aangeboden vanuit twee bacheloropleidingen (Pedagogiek en Social Work) krijg je een unieke combinatie van generalistische en specialistische kennis. Dat maakt jou interessant voor de arbeidsmarkt.

Vakken

 • pedagogisch adviseren
 • jeugdparticipatie
 • multiculturaliteit
 • ontwikkelingspsychopathologie
 • psychologie
 • gedragsbeïnvloeding
 • motivatie 
 • observatievaardigheden

In de afstudeerfase heb je een onderzoekende en reflectieve beroepshouding. Je voert een afstudeeropdracht uit, waarin je je pedagogische kennis en ervaring inzet om een bijdrage te leveren aan de beroepspraktijk. Met je diploma op zak ben je officieel gekwalificeerd voor het werken in de jeugdhulp en de jeugdbescherming.

Keuzemogelijkheden (minors)

Je kiest een minor, hiermee kun je jouw kennis verdiepen in een bepaald vakgebied.

Voorbeelden zijn:

 • Werker in Welzijn Nieuwe Stijl
  Je leert handelen vanuit de visie van Welzijn Nieuwe Stijl en vanuit de principes van vraag- en oplossingsgericht werken, presentiebenadering en outreachend werken.
   
 • Jeugdzorg
  In deze minor staat begeleiding van het kind en zijn/haar systeem in het gedwongen kader centraal, met veel aandacht voor de doelgroep LVG: ouders en kinderen met een licht verstandelijke beperking.
   
 • iHuman - eHealth & eSocialWork
  Deze minor nodigt je uit om op een multidisciplinaire manier nieuwe eHealth en eSocialWork voorzieningen te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sociale media, apps en serious games.
   
 • Werken met jongeren
  Je leert door onderzoek en analyse van jongeren en hun leefomgeving hoe je een project ontwikkelt en uitvoert. Het doel is de leefomgeving van jongeren te verbeteren.
   
 • Gezin
  In deze minor staat hulpverlening aan gezinnen centraal. Het gaat om de interactie tussen de gezinnen en de hulpverlener.
   
 • Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning
  Gericht op de ontwikkelingskansen en belemmeringen van kinderen.  

Afstuderen

In het tweede semester rond jij je studie af met een afstudeerwerkstuk. Een afstudeerwerkstuk bestaat uit een onderzoek en een visiewerkstuk

Praktijkprojecten

Je werkt in het tweede jaar van de opleiding Pedagogiek aan het project:

Analyse en werkplan

Je voert een intakegesprek met ouder en/of kind. In dit gesprek laat je zien dat je  aansluit bij de leefwereld van de cliënt van dat moment. Op basis van het intakegesprek en analyse maak je een werkplan passend bij de cliënt. 

Succesvol interventies uitvoeren

In dit project laat je in je stage zien dat je in staat bent om het kind en zijn omgeving succesvol te begeleiden en doelen te bereiken

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

pedagogiek-sic-2018