Pedagogiek

B Pedagogiek, Bachelor, voltijd

Je bent geïnteresseerd in kinderen, jeugdigen en opvoeders. Jij gunt ieder kind een kansrijke toekomst, daarom draag jij als pedagogisch specialist graag bij aan hun ontwikkelingskansen. Als pedagoog ben je alert op de veiligheid van kinderen en jongeren en je bent er om opvoeders te ondersteunen. Je hebt een brede maatschappelijke interesse, inlevingsvermogen en kunt goed met mensen omgaan. Spreekt dit je aan? Dan is de hbo-opleiding Pedagogiek iets voor jou.

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Wij zijn de enige hbo-opleiding Pedagogiek in het noorden.
 • Je hebt goede baankansen omdat de markt groeit.
 • We kiezen voor een persoonlijke benadering waarin jij als student centraal staat.
 • Per jaar heb je een vaste Studieloopbaanbegeleider (SLB-er)

Wat staat je te wachten?

Tijdens de hbo-opleiding Pedagogiek ga je aan de slag met echte praktijkvragen. Hoe kun je kinderen en opvoeders het beste begeleiden? Hoe pak je verschillende opvoedsituaties op een flexibele en professionele manier aan? Je leert als pedagoog te werken vanuit theoretische kennis en je ontwikkelt professionele vaardigheden. Natuurlijk gebruik je ook jouw persoonlijke ervaringen. We leiden je op om als pedagogisch professional te kunnen werken in het ‘hier en nu’.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Arts

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Pedagogiek?

Jouw werkterrein is erg breed. Pedagogen werken in functies en organisaties waar zij te maken hebben met jeugdigen en opvoeders. We leiden je op om te begeleiden in verschillende opvoedsituaties. Denk bijvoorbeeld aan pedagoog in een wijkteam, in de jeugdzorg, een pedagogisch medewerker in een leefgroep of op een kinderdagverblijf, een zorgcoördinator op een school,  pedagogisch specialist in de kinderopvang of een jongerenwerker.

Beroepsmogelijkheden

 • pedagogisch gezinsondersteuner
 • opvoedingsvoorlichter
 • leerlingbegeleider in het voortgezet onderwijs
 • pedagogisch werker in een leefgroep / jeugdhulpverlening
 • beleidsmedewerker jeugdbeleid
 • projectleider jeugdpreventieproject
 • pedagogisch specialist in de kinderopvang
 • ambulant begeleider
 • persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

 

b_pedagogiek_sfeer

Toelatingseisen Pedagogiek

Voor de opleiding Pedagogiek heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

placeholder

“Je bent geen wonderdokter, maar je bent er wel voor een ander”

Doorstuderen na de opleiding Pedagogiek

Wil jij na de bacheloropleiding een stapje verder met een masteropleiding? NHL Stenden Hogeschool biedt passende vervolgopleidingen:

de masteropleiding Pedagogiek, de master opleiding Social Work, (in samenwerking met de Hanzehogeschool) en de Master Health Innovation. Ook is het mogelijk een universitaire masteropleiding te gaan volgen. Iedere universiteit kan je daarover informeren.

studeren_lwd

Praktijk vanaf jaar 1!

Bij Pedagogiek werk je erg praktijkgericht. Zo krijg je in het eerste jaar al de kans om kennis te maken met het toekomstige werkveld. In lesateliers op school werk je aan echte vraagstukken uit de praktijk. Deze werk je concreet uit en je maakt daarbij gebruik van de kennis en vaardigheden die je tijdens kennissessies en trainingen opdoet. Daarnaast ben je 1 dag in de week in de praktijk aan de slag.

 

Praktijkateliers

In jaar twee volg je lessen op school en ben je een aantal dagen per week samen met andere studenten aan het werk in een praktijkatelier. In dit praktijkatelier werk je aan opdrachten die door organisaties uit het werkveld worden aangeleverd. Op deze manier kun je ervaring opdoen met kwesties uit de praktijk. Ook leer je overleggen met professionals. Je leert echt in en van de praktijk. Het werkveld profiteert weer van jouw kennis en frisse blik! 

Bij welke organisaties in de praktijk kun je terecht komen?

Je kunt tijdens je studie kiezen uit verschillende praktijkplekken, bijvoorbeeld bij:

 • Kindcentra
 • Jeugdhulp 
 • Scholen (speciaal) basisonderwijs, voorgezet onderwijs & mbo. 
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Ziekenhuizen
 • Gehandicaptenzorg
 • Justitie
 • Wijkteam
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 
 • Jongerenwerk 
 • Opvoedpunt 
 • Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Zorgboerderij

Buitenland

Als je wilt, kun je in de bovenbouw ook een periode studeren in het buitenland. Wij hebben een uitgebreid netwerk van bedrijven en buitenlandse universiteiten, maar je mag natuurlijk ook zelf op zoek gaan!

Studieopbouw Pedagogiek

Keuzemogelijkheden: verdiepen of verbreden

Je kunt bij NHL Stenden Hogeschool je eigen talent en interesses ontwikkelen en zelf keuzes maken in je studieprogramma. Je kunt je - op een manier die bij jou past - ontwikkelen tot een specialist in pedagogische vraagstukken.

Tijdens je studie kun je onder meer uit verschillende minors kiezen waardoor je je vakkennis kunt verbreden of verdiepen. Verdiepen doe je door een minor te volgen die aansluit bij specifieke pedagogische onderwerpen, bijvoorbeeld de minor Ontwikkelingsstimulering en Opvoedingsondersteuning, Jeugdzorg of de minor Gezin. Verbreden doe je door een minor te kiezen die zich richt op welzijn algemeen.

Je kunt specialistische kennis opdoen met betrekking tot specifieke of algemene opvoedingsvraagstukken. De opleiding start met opvoeding gericht op preventie en jeugdhulpverlening in vrijwillig kader. In de bovenbouw ga je aan de slag met hulpverlening gericht op complexe opvoedsituaties waarbij gedwongen hulpverlening of de regie overnemen in een gezin soms ook noodzakelijk is. Er is tijdens de opleiding veel aandacht voor professionele ontwikkeling en reflectie staat centraal.

Opdrachten

Bij Pedagogiek werk je tijdens je opleiding aan vraagstukken die voorkomen in de praktijk. Deze opdrachten werk je concreet uit, samen met het werkveld. Je maakt daarbij gebruik van kennis en vaardigheden die je tijdens colleges en trainingen opdoet.

Voorbeeldopdracht

Je focust je op een pedagogische situatie, bijvoorbeeld het slaapritme van een peuter, de opstandigheid van een puber of het stellen van grenzen door een ouder of een
andere opvoeder. Vervolgens stel je samen met de betrokkenen een werkplan op zodat zij beter om kunnen gaan met de situatie.

Jaar 1

In het eerste jaar verdiep je je in de ontwikkeling van kinderen, het fenomeen opvoeden en de maatschappelijke omgeving waarin dit gebeurt. Je volgt (online) lessen over pedagogiek, sociologie en psychologie. Ook in de DBE ateliers komen deze vakken aan bod. Je doet kennis en vaardigheden op waarmee je de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren (0-21) kunt vergroten en opvoedingsrelaties kunt versterken. Tijdens de 4 modulen verwerf je algemene kennis over pedagogische thema's en (Internationale) visies en je wordt wegwijs in de Rechten van het kind. 

Praktijk

Je kunt tijdens je studie kiezen uit verschillende praktijkplekken, bijvoorbeeld: 

 • Jeugdhulp 
 • Wijkteam 
 • Scholen  
 • Raad voor Kinderbescherming 
 • Jongerenwerk 
 • Ziekenhuis 
 • Gehandicaptenzorg 

 

Vakken

 • pedagogiek
 • sociologie
 • ontwikkelingspsychologie en sociale psychologie
 • communicatieve vaardigheden
 • presentatievaardigheden
 • onderzoeksvaardigheden

Keuzemogelijkheden

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte om je kennis te verbreden of verdiepen, bijvoorbeeld je keuze voor een praktijkplek in jaar één of vier of via een minor in jaar drie.  Je kunt vakken, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt, ook bij andere opleidingen. 

Je ontwikkelt je in het tweede en derde jaar verder tot pedagoog zodat je als jeugd- en gezinsprofessional kinderen, jongeren en hun omgeving kunt helpen. Nadat in het eerste jaar de basis is gelegd, komt het accent meer te liggen op preventie, lichte opvoedingsproblematieken en uiteindelijk richt je je steeds meer op jeugd met complexe problemen.  

Het tweede jaar werk je op een praktijkplek in groepen van 5 tot 10 studenten in een praktijkatelier. Door op die praktijkplek te zijn, kun je veel leren door te kijken naar kinderen, te kijken naar hoe professionals met hen omgaan en je kunt ook zelf activiteiten of onderzoeken doen om een situatie voor een kind of een opvoeder te verbeteren. Je bent daar 20-24 uur in de week. Daarnaast worden er online of op school ook colleges en trainingen gegeven om je kennis en vaardigheden te verdiepen die nodig zijn in de praktijk.

In jaar drie ga je dieper in op complexe opvoedsituaties en wat het betekent voor een kind, ouder en professional om in het gedwongen kader terecht te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarbij een rechter heeft bepaald dat een kind uit huis geplaatst moet worden. Je kiest een minor waarin jij geïnteresseerd bent. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je graag meer over verslavingen wilt weten, dan kun je een minor kiezen over dit onderwerp bij de Academie Gezondheidzorg. Je kiest dan voor een verbredende minor, een module waarbij je vanuit een ander vakgebied of sector kijkt en leert over een onderwerp dat jij interessant vindt. Je kunt ook een keuze maken voor een verdiepende minor, waarbij je ingaat op een onderwerp dat tijdens de studie Pedagogiek al aan de orde is geweest en waar je een verdieping in wilt realiseren, bijvoorbeeld de minor Preventie: jonge kind.

Tijdens het vierde en laatste jaar werk je op één praktijkplek. Je krijgt daar steeds meer verantwoordelijkheid om de taken te doen die ook door je collega’’s worden gedaan. Daarnaast ontwerp of onderzoek je een specifiek onderwerp of thema dat actueel is in jouw instelling of organisatie. In dit ontwerp en onderzoeksproces kun je gebruik maken van de kennis en ervaring van andere studenten, docenten, lectoren, onderzoekers en andere professionals uit het werkveld. Je probeert daarbij een bijdrage te leveren aan de praktijk.

Met je diploma op zak ben je officieel gekwalificeerd voor het werken in de jeugdhulp en de jeugdbescherming. Wanneer je na de opleiding aan het werk gaat als hbo pedagoog, wordt er vaak gevraagd naar een registratie SKJ. Met het behalen van je bachelor Pedagogiek voldoe je aan de eisen om je hier te registeren.

Praktijkprojecten

Je werkt in het tweede jaar van de opleiding Pedagogiek aan het project:

Analyse en werkplan

Je voert een intakegesprek met ouder en/of kind. In dit gesprek laat je zien dat je  aansluit bij de leefwereld van de cliënt van dat moment. Op basis van het intakegesprek en analyse maak je een werkplan passend bij de cliënt. 

Succesvol interventies uitvoeren

In dit project laat je in je stage zien dat je in staat bent om het kind en zijn omgeving succesvol te begeleiden en doelen te bereiken

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute; je leert door te doen en te reflecteren. Je werkt in kleine groepen met studenten aan echte vraagstukken uit de praktijk. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.