Pedagogiek

B Pedagogiek, Bachelor, deeltijd

Ben jij geïnteresseerd in kinderen, jongeren en opvoeders? Gun jij ieder kind een kansrijke toekomst, waar je als pedagogisch specialist jouw steentje aan bijdraagt? Heb jij een brede maatschappelijke interesse, beschik je overinlevingsvermogen en kun je goed met mensen omgaan? Dan is de deeltijdopleiding Pedagogiek iets voor jou.

Als pedagoog ben je alert op de veiligheid van kinderen en jongeren. Je bent er om opvoeders te ondersteunen bij problematische opvoedingssituaties en deze te helpen voorkomen. Tijdens deze pedagogiek deeltijd studie word je opgeleid tot pedagogisch specialist, waarna je jouw expertise kunt inzetten in je samenwerking met ouders, beroepsopvoeders, kinderen en jongeren.

 • Je ontwikkelt de communicatieve en reflectieve vaardigheden waar de praktijk om vraagt.
 • Je leert werken met nieuwe vormen van verbinding binnen het sociale domein.
 • Je wordt begeleid door betrokken en toegankelijke docenten.
 • Je zet jouw expertise in voor real-life vraagstukken uit het werkveld.
 • Je wordt een professional met hart voor de jeugd en oog voor de leefomgeving en het opvoedingsmilieu waarin jongeren opgroeien.

Wat staat je te wachten?

Tijdens deze pedagogiek deeltijd opleiding doe je kennis op over opvoeden en leer je hoe je opvoedingsrelaties positief beïnvloedt. Je werkt aan vraagstukken uit de praktijk. Die werk je concreet uit, samen met medestudenten en specialisten uit het werkveld. Hierbij maak je gebruik van de kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens de opleiding. Voor veel mensen is het internet de voornaamste informatiebron geworden. Dit gebeurt ook wanneer ze een pedagogisch vraagstuk hebben. Tijdens onze opleiding ontdek jij daarom hoe je offline én online kunt ondersteunen bij opvoeden en opgroeien!

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Arts

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

Donderdag of vrijdag

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Geef jij om de toekomst van kinderen en jongeren? Dan ligt jouw toekomst in de Pedagogiek. Welke richtingen je in kunt met onze Pedagogiek deeltijd opleiding vind je hier. Benieuwd wat je allemaal kunt worden? Lees dan verder.

Met de Pedagogiek deeltijd opleiding vergroot je jouw kansen in de welzijnssector. De pedagogische begeleiding die je gaat geven, kan gericht zijn op preventie van opvoedingsproblemen, het stimuleren van ontwikkelingskansen, maar ook op het zelf begeleiden van een problematische opvoedingssituatie.

Na de bachelor Pedagogiek deeltijd kun je onder andere werken in een wijkteam, bij een opvoedpunt, in de jeugdhulpverlening of in het onderwijs.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma bestaat uit 8 modules van ongeveer een half jaar. Elke module omvat 30 EC’s (studiepunten). In totaal moet je 240 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je deze modules doorloopt, bepaal je voor een groot deel zelf. We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Op deze manier richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Lesdagen

Het onderwijs voor de basismodules (propedeuse) wordt gegeven op donderdag, voor de andere modules op vrijdag. Houd rekening met ongeveer 8 lesuren per week. De studielast per week verschilt per student.

dt_pedagogiek_sfeer

Benodigd diploma

Voor de opleiding Pedagogiek heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT;
 • NG;
 • EM;
 • CM.
 • NT;
 • NG;
 • EM;
 • CM.
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Studeren aan NHL Stenden

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

Aansluitende masteropleiding

Na je opleiding doorstuderen? Dat kan! Kies voor een van de volgende masters van NHL Stenden:

> Master Pedagogiek

> Master Social Work

> Master Health Innovation

Studieopbouw Pedagogiek

Modules

De opleiding Pedagogiek bestaat uit acht modules. De studie is samengesteld in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk. Ook werkt de opleiding nauw samen met de opleiding Social Work, waarbij Pedagogiek een specialistische focus heeft en Social Work een generalistisch karakter.

Module Jeugd en Opvoeders

Deze module gaat over jezelf en de ander (de jongere of de opvoeder). Je leert op basis van verzamelde gegevens een toekomstgericht plan voor de jongere of de opvoeder te maken en wordt je bewust van de invloed van jouw eigen socialisatie. Onderwerpen die aan bod komen zijn ontwikkelingspsychologie, agogiek, pedagogiek, basiscommunicatievaardigheden, methodische cyclus en reflectie.

Na deze module heb je een beeld van de samenwerkende instellingen en weet je het beroep daarbinnen te positioneren. Onderwerpen die in deze module aan de orde komen zijn een inleiding sociaal werk en pedagogiek, samenlevingsopbouw, sociale ongelijkheid, organisatiekunde, mediavaardigheden en onderzoeksvaardigheden. 

Je leert om in een professionele situatie een reeks gesprekken te voeren vanuit een systeemgericht perspectief. Ook kun je andere methodische perspectieven koppelen aan systeemgericht werken. Maak kennis met onderwerpen als gezinsbehandeling, gespreksvaardigheden, systemisch werken, kijken en analyseren en actie-onderzoek. 

In deze module gaat het over ingrijpende vraagstukken waar ouders/opvoeders en jongeren mee te maken kunnen krijgen. Je leert om voor een organisatie in het pedagogisch domein een aanbod te ontwikkelen dat bijdraagt aan kwaliteit van leven bij fundamentele vraagstukken of gebeurtenissen. Onderwerpen die aan bod komen zijn intermenselijke en sociaaleconomische vraagstukken (zoals rouw, verlies, echtscheiding, pesten, ziekte en pubers) en digitale hulpverlening.

Je zoomt in op specifieke hulpvragen in een complexe situatie. Na deze module ben je in staat om een methodische begeleiding uit te voeren in een complexe situatie, al dan niet in een gedwongen kader. Onderwerpen die aan de orde komen zijn ontwikkelingspsychopathologie, meldcode, engageren en positioneren, indiceren, licht verstandelijke beperkingen, ethiek en moraal beraad. Je leert methodieken zoals de leertheoretische benadering, presentiebenadering, taakgerichte hulpverlening, outreachend, narratief en eigen kracht.

Je leert een sociale kwestie te signaleren aan de hand van het thema ‘optimaliseren ontwikkelingskansen’. Je ontwikkelt een preventieplan en voert dit deels uit. Onderwerpen die aan de orde komen zijn groepsdynamica, participatie, beleid en onderzoek, maatschappelijke trends, basiscode huiselijk geweld en kindermishandeling.

In deze module breng je verdieping aan binnen het vak Pedagogiek in het kader van de SKJ registratie Jeugd- en gezinsprofessional.

In deze module doe je een zelfonderzoek. Je laat zien dat je zelfstandig een onderzoekscyclus kunt doorlopen, die leidt tot een innovatieve ontwikkeling van de pedagogische praktijk. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn onderzoeksvaardigheden (inclusief bronnenonderzoek), rapporteren, schriftelijk taalgebruik op hbo-niveau en het leren aannemen van een kritische houding.

Leren op de werkplek is een essentieel onderdeel binnen de opleiding Pedagogiek. Een praktijkleerplek, al dan niet betaald, is belangrijk om de verschillende modules te kunnen afronden. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor een geschikte praktijkleerplek.

Elke module bestaat uit maximaal zes toetsen. Voor elke afgeronde module krijg je een certificaat. Als je alle modules van de betreffende opleiding haalt, krijg je een diploma.

Werk en studie combineren

Bij de deeltijdopleiding Pedagogiek zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst.

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

 • Werkplekleren
  Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
 • Face to face
  Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.
 • Online learning
  In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Deze combinatie van leermethodes noemen we blended learning. Zo haal je het beste uit drie werelden.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming. 

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 30 EC’s (studiepunten) waarvoor je certificaten krijgt. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je associate, bachelor of master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een échte hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd 

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit acht modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We valideren wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek. 

Nieuwsgierig hoe de opleiding Pedagogiek het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.