Jouw toekomst na afronding van de Master Social Work deeltijd

De masteropleiding Social Work bereidt je voor op een spilfunctie in de transformatie van het sociaal domein. Op basis van brede theoretische kennis kun je analyseren, innoveren, adviseren en verbinden. Na de studie ben je klaar voor een positie als masterprofessional waarin je nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken ontwerpt en de spil wordt tussen uitvoering en beleid. Na succesvolle afronding mag je de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Loopbaan

Na het behalen van je diploma, ben je in staat om vanuit de doelen en leidende principes van de Global Definition of Social Work (IFSW, 2014):

  • Mogelijkheden en randvoorwaarden te verbeteren of te ontwikkelen voor het bevorderen van sociaal functioneren in een complexe en voortdurend veranderende samenleving.
  • Effectief regie te voeren ten behoeve van innovatie en meervoudige waardecreatie.
  • Samen te werken met oog op duurzaam bevorderen van sociaal functioneren.
  • Blijvend je professionele identiteit te ontwikkelen ten behoeve van legitimering, positionering en profilering van jezelf en je beroep.
  • Het beroep te innoveren op basis van kennis en eigen onderzoek.
Afbeelding
ba-social-work-dt-lwd.jpg
Afbeelding
Studiekeuze123

Studie in cijfers

Ontdek en vergelijk de Master Social Work op studiekeuze123.nl en kies je opleiding!