Specialisaties binnen de Bachelor Vaktherapie

Tijdens het eerste jaar van je opleiding kies je binnen Vaktherapie voor een specialisatie. Lees hieronder alles over deze specialisaties.

Beeldende therapie

Bij Beeldende therapie gebruik je beeldende technieken als tekenen, schilderen, boetseren, beeldhouwen en construeren. Ook zet je verschillende materialen in zoals textiel, steen, hout of digitale materialen. Dit kan allerlei gevoelens bij een cliënt oproepen. Het kan cliënten ook helpen zichzelf beter te leren kennen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 

Je werkt methodisch met gerichte interventies. De client doet tijdens het proces allerlei ervaringen op: emotionele, cognitieve, fysieke of via de zintuigen. Omdat het heel concreet is, kan de client ook even afstand ervan nemen en terugkijken naar het beeldende werk. Ervaren en beleven hoe is het is om het anders te doen. Cliënten voelen vaak bij beeldende therapie een rechtstreekse weg naar dieperliggende gevoelens. 

Daarnaast geeft beeldende therapie ook inzicht in het denken, voelen en handelen in een veilige situatie. Sommige cliënten vinden het lastig om over hun gevoelens te praten of zijn verbaal juist zo goed dat ze zich hierachter kunnen verschuilen en hierdoor minder in staat zijn om stil te staan bij hun behoeften en gevoelens. De nadruk ligt op het doen en op het ervaren en minder op het praten.  

Beeldende therapie baseert de onderbouwde methoden en werkvormen mede op kennisvelden als ontwikkelingspsychologie, cognitieve psychologie en psychotherapie.  

Behandeldoelen kunnen zijn:

  • het vergroten van zelfvertrouwen
  • het (he)erkennen en reguleren van emoties
  • grenzen aanvoelen en aangeven
  • het leren omgaan met moeilijke gebeurtenissen uit het verleden
  • nieuwe vaardigheden aanleren
  • ander gedrag oefenen
Ervaringsverhaal
Josien Miedema - Student Vaktherapie

“Ik zie dat het werkt, en dat wil ik ook aan anderen laten weten”

Dramatherapie

Kies je voor Dramatherapie, dan help je mensen al spelend hun problemen te accepteren en te verwerken. Je gebruikt verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals rollenspelen, improvisatiespel, theaterteksten, mimiek, maskers, gedichten, decors en beweging. Cliënten gaan hun eigen denk- en gedragspatronen beter begrijpen door te ervaren. Je kunt spel ook inzetten om sociale vaardigheden aan te leren. 

Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen: daar ligt ook het accent binnen dramatherapie. Op een creatieve en ‘speelse’ manier problemen verkennen, biedt nieuwe perspectieven en ervaringen. De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Als dramatherapeut zet je technieken en werkvormen bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.  

Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op kennisvelden als psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek.  

Behandeldoelen kunnen zijn: beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie, zelfvertrouwen, zelfbeeld of zelfpresentatie. 

Ervaringsverhaal
Melina Georgoulis - Student Vaktherapie

“Als alleen drama al zoveel doet, wat doet de combinatie met therapie dan wel niet!”