Verpleegkunde

B Opleiding tot Verpleegkundige, Bachelor, deeltijd

Op zoek naar een deeltijdstudie verpleegkunde op hbo-niveau? Volg de opleiding tot verpleegkundige bij NHL Stenden!

Werk je in de sector Zorg en Welzijn of ligt jouw hart daar, dan kun jij je verder ontwikkelen in de deeltijdstudie Verpleegkunde. Tijdens deze opleiding ontwikkel jij je tot een generalistisch verpleegkundige. Je bent inzetbaar binnen complexe zorgsituaties, maar kunt ook overstijgende taken oppakken.

 • Programma volgens het nieuwste opleidingsprofiel.
 • Werken aan modules waarvoor je een deelcertificaat krijgt.
 • Leren op NHL Stenden, op je werkplek en via online learning. 

Wat staat je te wachten?

De deeltijdopleiding Verpleegkunde is een flexibele opleiding met een afwisselend programma, dat je aanpast aan je eigen situatie en werkplek. Je oriënteert je op het vak verpleegkunde in een studie op hbo-niveau. Ook richt je je op de verschillende beroepsrollen van een verpleegkundige.

Leren op de werkplek is een essentieel onderdeel binnen de opleiding Verpleegkunde. Een praktijkleerplek, al dan niet betaald, is belangrijk om de verschillende modules te kunnen afronden. De lesdag voor deze opleiding is op dinsdag.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Inschrijven

Aanmelden voor een studie doe je via Studielink . Je kunt ook vooraf een oriёntatiegesprek aanvragen. 

 

Jouw loopbaan

Tijdens de opleiding Verpleegkunde ligt de focus op het verlenen van zorg in complexe situaties, preventie en het ondersteunen van zelfmanagement. Je leert het beroep van hbo-verpleegkundige en de zorgsector in de volle breedte kennen. Na de studie kun je je inschrijven als BIG-geregistreerd verpleegkundige met een kritisch reflectieve en onderzoekende beroepshouding.

Onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma bestaat uit 8 modules. Elke module omvat 30 EC’s (studiepunten). In totaal moet je 240 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je deze modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf. De totale studielast verschilt per persoon.

We waarderen wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Op deze manier richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je mogelijk sneller een leeruitkomst aantonen of deze valideren. Samen met jouw studiecoach kijk je welke route (volgorde van modules) bij jou past. Daarbij kijken we naar wat je al kunt en weet, en wat wij kunnen aanbieden.

De vaste contactdag voor de start in februari 2019 is op dinsdag. De contactdag voor de start in september 2019 wordt begin 2019 bekend gemaakt via de website. Op de contactdag kun je begeleidingsmomenten (zogenaamde modulewerkplaatsen) en trainingen volgen en samenwerken met andere studenten, collega’s, docenten en onderzoekers. Veel (flits)colleges bieden we digitaal aan. In de digitale leeromgeving kun je onder andere digitaal materiaal, casuïstiek en verwerkingsopdrachten vinden.

dt_verpleegkunde_sfeer

Toelatingseisen Verpleegkunde

Voor toelating tot de opleiding heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma nodig. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of ben je 21 jaar of ouder? Ook dan zijn er mogelijkheden.

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4*

*Voor de mbo-domeinen Economie en Administratie en Handel en Ondernemerschap gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.

Wil je weten of je met jouw mbo-diploma direct toelaatbaar bent? De snelste manier om het te controleren is via Toelatingstoetsen.nl.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Werkplekleren

Leren op een werkplek is een essentieel onderdeel binnen de opleiding Verpleegkunde. Om een BIG-geregistreerd hbo-verpleegkundige te worden, leer je tijdens de hele opleiding 2.300 uur in de praktijk. Hoe je dit verdeelt over de modules, is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Dit overleg je met een studiecoach.

Je hoeft geen minimum aantal uur per week werkzaam te zijn in de gezondheidszorg. Hoe snel je een module behaalt, hangt af van de hoeveelheid tijd die je nodig hebt om de leeruitkomst aan te tonen.

Een praktijkleerplek, al dan niet betaald, is belangrijk om de verschillende modules te kunnen afronden. Daarbij is het onder andere van belang dat je er begeleid kunt worden door een hbo-verpleegkundige. Of een plek geschikt is wordt per module door de opleiding bepaald door middel van een ‘werkplekscan’. 

Voordat je start met de opleiding wordt er geen werkplekscan uitgevoerd. Per module overleg je met jouw docent en leidinggevende of je de leeruitkomsten op je werkplek kunt behalen. Daarbij wordt gelet op de uit te voeren taken, begeleidingsmogelijkheden, niveau en complexiteit van de zorg. Wanneer jouw werkplek niet aan deze criteria voldoet, kan het nodig zijn dat je bij een andere afdeling of organisatie stage gaat lopen.

Placeholder

“Ik heb geleerd dat je nooit te oud bent om van carrière te switchen.”

Vragen over de deeltijdstudie Verpleegkunde?

We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Download de FAQ.

Studieopbouw Verpleegkunde

Modules

Tijdens de opleiding tot verpleegkundige volg je acht modules die je zelf als bouwstenen combineert. Twee van deze modules zijn gericht op oriëntatie. Je oriënteert je op het beroep van verpleegkundige en op het studeren op hbo-niveau. De overige zes modules zijn gericht op de verschillende beroepsrollen van een hbo-verpleegkundige. In alle modules neemt onderzoekend vermogen en professioneel gedrag een belangrijke plaats in.

Beroepsoriëntatie

Je maakt kennis met de breedte van het beroep van hbo-verpleegkundige en richt je op een aantal kernvakgebieden. De rol die centraal staat in deze module is die van zorgverlener. Onderwerpen die aan bod komen zijn: verpleegkundige methodiek, preventie, basiskennis anatomie, fysiologie, pathologie, psychologie, sociologie en reflectie, verpleegtechnische en sociale vaardigheden.

Naast directe zorgverlening en coördinatie van zorg staan in deze module de overstijgende taken van de hbo-verpleegkundige centraal. Je kennis wordt onder andere uitgebreid met klinisch redeneren, kwaliteitszorg, organisatie van zorg, voorbehouden van verpleegtechnische handelingen en gesprekstechnieken. Binnen de module is ook aandacht voor studeren op hbo-niveau, waaronder verslaglegging. Zo kom je erachter of een hbo-studie Verpleegkunde ook qua niveau bij je past.

In deze module draait het om de rol van gezondheidsbevorderaar centraal. Je besteedt aandacht aan gezondheidsbevordering op alle niveaus. Ook werk je in de praktijk aan een preventieplan voor een patiënt(encategorie). Je hebt daarbij expliciet aandacht voor het ondersteunen van zelfmanagement.

Als hbo-verpleegkundige handel je op basis van de nieuwste inzichten. Je neemt kennis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek, past die toe in de praktijk en betrekt de patiënt, familie en je collega’s hierbij.  Dit vraagt om een onderzoekende en reflectieve beroepshouding en specifieke vaardigheden. 

In deze module behandel je de rol van professional en kwaliteitsbevorderaar. Het draait om kwalitatief goede patiëntzorg, maar dat vraagt meer dan het uitvoeren van de juiste interventies. Je gaat aan de slag met kwaliteitszorg als onderdeel van de organisatie waar je werkt of stageloopt.

Vanuit je rol als organisator weet je wat er nodig is om zorg te coördineren binnen je instelling, maar ook daarbuiten. Daarnaast heb je oog voor de veiligheid van zorgvragers en medewerkers. Organiseren van zorg vraagt leiderschap en een ondernemende houding. Dit zet je als hbo-verpleegkundige in om te kunnen werken binnen een steeds complexer wordend domein.

In deze module staat de rol van zorgverlener centraal en de integratie van andere rollen in je verpleegkundig handelen. Je ontwikkelt je verder naar startbekwaam hbo-verpleegkundige. Je verantwoordt en onderbouwt je handelen en laat zien dat je een kritische, reflectieve houding hebt.

In deze module richt je je voornamelijk op de rollen van
reflectieve EBP-professional en kwaliteitsbevorderaar.
Je draagt bij aan een vernieuwing of verbetering in de
praktijk. Je past daarbij de onderzoekscyclus toe en komt
met een advies.

Bij de deeltijdbachelor Verpleegkunde zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst.

Blended learning

Bij flexibel onderwijs kun je op verschillende manieren leren:

 • Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
 • Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.
 • Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Deze combinatie van leermethodes noemen we blended learning. Zo haal je het beste uit drie werelden.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie, jij staat namelijk aan het roer. Dit betekent dat je zelf de koers bepaalt, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming. 

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Je bepaalt samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • De opleiding is opgebouwd uit modules van 30 EC’s (studiepunten) waarvoor je certificaten krijgt. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je associate, bachelor of master degree.
 • Je volgt de opleiding in je eigen tempo.
 • Je studeert op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Onze docenten en studiecoaches begeleiden je op jouw persoonlijke leerroute.
 • Je studeert aan een échte hogeschool met hoogwaardig onderwijs, waar jouw persoonlijke leerroute centraal staat, en stoomt jezelf klaar voor de toekomst.

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit acht modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We valideren wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede studiebegeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een studiecoach waarmee je ook samen een leerarrangement opstelt. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek. 

Nieuwsgierig hoe de opleiding Verpleegkunde het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.