Thorbecke Academie van NHL Stenden opent nieuwe locatie in voormalig postkantoor in Assen

Afbeelding
Thorbecke Academie nieuwe pand in Assen

Het nieuwe pand gaat dienen als onderwijsatelier waar studenten werken aan vraagstukken op het gebied van overheidsmanagement, veiligheid en recht voor overheden, non-profit organisaties en grote en kleinere ondernemers uit de omgeving Drenthe. Het Thorbecke Academie atelier in het statige pand aan de Zuidersingel in Assen wordt een centraal punt waar regionale partijen samenkomen in een onderwijsomgeving die uitnodigt tot kennisdeling.

De studies Integrale VeiligheidskundeBestuurskunde / Overheidsmanagement en de onderzoeksgroep Cybersafety maken per september gebruik van het atelier. Later volgen de opleidingen European Studies en HBO-Rechten.

Assen hoger onderwijsstad

Wethouder Bob Bergsma: "Dit is geweldig nieuws voor Assen. Met de komst van de Thorbecke Academie halen we toonaangevende opleidingen en een respectabel aantal hbo-studenten naar onze stad. Assen telt nu echt mee als plaats voor hoger onderwijs, en daar hebben we als stad veel baat bij. Bovendien zorgen studenten voor dynamiek en reuring, waardoor Assen nog mooier wordt!"

Dichter bij de opdrachten

De keuze om zich te vestigen in de oud-gouverneursstad, is een logische stap voor de in bestuurlijke kringen hoog aangeschreven Thorbecke Academie, die dit jaar 35 jaar bestaat. “Natuurlijk blijft onze hoofdlocatie Leeuwarden. Maar om actuele, regionale thematiek binnen de overheid te onderzoeken met docenten en studenten, wil je dichtbij de opdrachten van het werkveld zitten. De Thorbecke Academie is van plan om in de toekomst meerdere ateliers te openen. Zo dragen we met het werkveld bij aan het opleiden van professionals, die echt weten wat er speelt bij hun toekomstige werkgever,” aldus academiedirecteur Richard Delger.

Vernieuwende aanpak voor complexe vraagstukken

Studenten werken gedurende hun studie in ateliers aan multidisciplinaire en complexe opdrachten van het werkveld. Zij doen dit vanuit het unieke onderwijsconcept Design Based Education: een onderzoekende en brede aanpak gericht op verandering en verbetering, die studenten uitdaagt vanuit verschillende perspectieven naar een probleem te kijken. De opdrachtgever wordt intensief betrokken waardoor een oplossing of advies zelden op de plank blijft liggen. Op de nieuwe locatie in Assen komen opdrachtgevers, studenten van verschillende opleidingen en onderzoekers van de onderzoeksgroep Cybersafety bij elkaar.

Meer nieuws