Wetenschapsagenda financiert negentien projecten: bij drie ervan is NHL Stenden betrokken

Afbeelding
gebouw

Negentien consortia ontvangen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) financiering om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken. Van drie consortia maakt NHL Stenden deel uit. De hogeschool is betrokken bij een project gericht op jeugdhulp, een project gericht op duurzamere gezondheidszorg en een project gericht op cultureel erfgoed in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI).

De toegekende projecten richten zich op vragen vanuit de samenleving. De kern van de projecten bestaat uit actieve samenwerking tussen verschillende onderzoeksdisciplines, verschillende kennisinstellingen en met publieke sectoren en bedrijfsleven. In totaal is ruim 131 miljoen euro beschikbaar voor de consortia. Daarvan is ruim 113 miljoen euro afkomstig uit de NWA. Bijna 18 miljoen euro wordt medegefinancierd door de consortiumpartners.

Brede vertegenwoordiging

De consortia kennen een brede vertegenwoordiging van kennisorganisaties én maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals musea, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, tot stichtingen, patiëntenverenigingen en andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies en ministeries. Ook het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd.

De drie projecten waarbij NHL Stenden betrokken is:

Wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het onderzoeksprogramma van de NWA uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen.