associate-lectoraat-ouderen-met-psychische-problemen

Ouderen met psychische problemen

De zorg voor ouderen verandert in snel tempo. Het is daarbij belangrijk dat organisaties op het gebied van zorg, welzijn, opleiding en onderzoek met elkaar samen optrekken. Als associate lector Ouderen met psychische problemen zet Gea van Dijk zich in om kennis en ervaringen te bundelen, en gezamenlijk onderzoek te doen ten behoeve van de oudere cliënten, hun naasten en de zorgmedewerkers.

Werkveld

Binnen het associate lectoraat werken we actief samen met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, (vertegenwoordigers van) cliënten, vrijwilligersorganisaties, andere opleidings- en kenniscentra en overheden. Deze partners komen samen in verschillende samenwerkingsvormen.

Onderzoek

Het associate lectoraat Ouderen met psychische problemen komt voort uit een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool en Noorderbreedte. Noorderbreedte wil als partner investeren in onderzoek naar evidence based interventies bij ouderen met psychische problemen, zoals gerontopsychiatrische cliënten, Korsakov cliënten of cliënten met multipathologie met een psychische component.

De focus van associate lectoraat ligt op het verbeteren van evidence based practice:
 

 • Het krijgen van inzicht in de ontwikkelingen van de cliëntgroep en het bevorderen van de eigen regie van de oudere met psychische problemen.
 • Het bevorderen van de betrokkenheid van het cliëntsysteem/de familie bij de oudere met psychische problemen en de zorg rond die cliënt (waaronder de thema’s familieparticipatie en familieondersteuning).
 • Het beter begrijpen van, en om kunnen gaan met het gedrag van ouderen met psychische problemen, in situaties waarin medewerkers handelingsverlegen zijn (preventie van en omgaan met onbegrepen gedrag of probleemgedrag).

Inzicht in deze vraagstukken helpt zowel hulpverleners als cliënten om optimaal in de eigen omgeving te handelen en een zinvolle dag te beleven. Het cliëntsysteem en familieleden blijven deel uitmaken van de omgeving van de cliënt, zowel als de cliënt thuis woont, als wanneer hij in een instelling verblijft. Patiënten blijven hiermee deel uitmaken van en participeren in hun eigen netwerk. Hulpverleners zijn met de kennis van het associate lectoraat in staat hun gedrag aan te passen, adequaat te handelen, cliënten en cliëntsysteem/familie te ondersteunen en het gedrag van de cliënt te beïnvloeden bij onbegrepen gedrag of probleemgedrag.

Verbindingen

 • Noorderbreedte: de associate lector is voorzitter van de wetenschappelijke onderzoekscommissie van Noorderbreedte en onderzoeksleider.
 • Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn NHL Stenden: de associate lector is verbonden aan het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie; binnen de onderzoeksgroep wordt ook met andere lectoraten samengewerkt.
 • Faith: de associate lector vervult binnen Faith de rol van Werkpakketleider Kwaliteit. Faith research is de learning community in Noord-Nederland die kennis ontwikkelt, verbindt en implementeert ten aanzien van kwetsbare mensen.
 • Universitair Netwerk Ouderenzorg-UMCG: via Noorderbreedte neemt de associate lector deel aan UNO-UMCG.
 • Korsakov Kennis Centrum (KKC): de associate lector neemt deel aan het Landelijke Overleggroep Korsakov Onderzoek (LOKO).
 • Nationaal Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP): in het landelijk kennisnetwerk Gerontopsychiatrie i.o. participeert de associate lector in de werkgroep Kennisontwikkeling en -deling; het initiëren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie.
 • Topcare: een netwerk van expertisecentra in de ouderenzorg. Onderzoek is hierbij een onderdeel om te komen tot een continue kwaliteitsverhoging. Er is een nauwe verbinding met Topcare en de expertisecentra.
 • Zorg- en welzijnsorganisaties: ten behoeve van het doen van praktijkgericht onderzoek wordt samengewerkt met meerdere zorg- en welzijnsorganisaties binnen verschillende sectoren.

Projecten

In dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties samen om met elkaar te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen met psychische problemen, afgestemd op deze ouderen. Hiermee zoeken ze verbinding en gebruiken ze elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen.

Het leernetwerk bestaat uit: Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, welzijnsorganisatie Amaryllis, Huisartsenpraktijk Aldlân, ROS Friesland en NHL Stenden Hogeschool.

Ontwikkelde interventies zijn onder andere een nieuwe vorm van multidisciplinaire deskundigheidsbevordering, een fysieke sociale kaart rond de oudere en een sociale kaart van de wijk. De resultaten zijn bruikbaar voor een ieder die werkt met ouderen met psychische problemen en voor de ouderen zelf.

Meer informatie

Onderzoek door studenten

Studenten kunnen bij het associate lectoraat onderzoek doen bij verschillende specifieke doelgroepen binnen de ouderenzorg of thuiszorg, die te maken hebben met psychische problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de doelgroepen Korsakov, Gerontopsychiatrie, de ziekte van Huntington, Dementie op jonge leeftijd of Dementie met zeer ernstig probleemgedrag. Ook is onderzoek bij de Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) mogelijk. Studenten kunnen, als zij belangstelling hebben voor het doen van onderzoek, contact opnemen met Gea van Dijk.

Team

Het lectoraat wordt gevormd door de associate lector samen met docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het lectoraat. Hierdoor heeft het lectoraat een gevarieerde basis van kennis en ervaring in huis, waar vanuit iedereen op een eigen manier invulling geeft aan de thema’s van het lectoraat.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het associate lectoraat Ouderen met psychische problemen? Neem contact met ons op:

Associate lector:
Dr. Gea C. van Dijk
gea.van.dijk@nhlstenden.com
06 206 119 66

Secretariaat:
Margriet Dijkstra
margriet.dijkstra@nhlstenden.com
06 283 170 08

Bezoekadres:
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden