Afbeelding
onderzoek-ouderen-met-psychische-problemen

Ouderen met psychische problemen (associate lectoraat)

De zorg voor ouderen verandert in snel tempo. Het is daarbij belangrijk dat organisaties op het gebied van zorg, welzijn, opleiding en onderzoek met elkaar samen optrekken. Als associate lector Ouderen met psychische problemen zet Gea van Dijk zich in om kennis en ervaringen te bundelen, en gezamenlijk onderzoek te doen ten behoeve van de oudere cliënten, hun naasten en de zorgmedewerkers. Het associate lectoraat “Ouderen met psychische problemen" sluit aan bij de Sustainable Development Goal (SDG) "Goede gezondheid en welzijn".

Werkveld

Binnen het lectoraat werken we actief samen met zorgaanbieders, welzijnsorganisaties (vertegenwoordigers van) cliënten, vrijwilligersorganisaties, andere opleidings- en kenniscentra en overheden. Deze partners komen samen in verschillende samenwerkingsvormen.

Onderzoek

De associate lector Ouderen met psychische problemen komt voort uit een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool en Noorderbreedte. NHL Stenden Hogeschool draagt met dit associate lectoraat bij aan het zwaartepunt ‘Vitale regio’. Noorderbreedte wil als partner investeren in onderzoek naar evidence based interventies bij ouderen met psychische problemen, zoals gerontopsychiatrische cliënten, Korsakov cliënten of cliënten met multipathologie met een psychische component.

De focus van associate lectoraat ligt op het verbeteren van evidence based practice:

 • Het krijgen van inzicht in de ontwikkelingen van de cliëntgroep en het bevorderen van de eigen regie van de oudere met psychische problemen.
 • Het bevorderen van de betrokkenheid van het cliëntsysteem/de familie bij de oudere met psychische problemen en de zorg rond die cliënt (waaronder de thema’s familieparticipatie en familieondersteuning).
 • Het beter begrijpen van, en om kunnen gaan met het gedrag van ouderen met psychische problemen, in situaties waarin medewerkers handelingsverlegen zijn (preventie van en omgaan met onbegrepen gedrag of probleemgedrag).

Inzicht in deze vraagstukken helpt zowel hulpverleners als cliënten om optimaal in de eigen omgeving te handelen en een zinvolle dag te beleven. Het cliëntsysteem en familieleden blijven deel uitmaken van de omgeving van de cliënt, zowel als de cliënt thuis woont, als wanneer hij in een instelling verblijft. Patiënten blijven hiermee deel uitmaken van en participeren in hun eigen netwerk. Hulpverleners zijn met de kennis van het associate lectoraat in staat hun gedrag aan te passen, adequaat te handelen, cliënten en cliëntsysteem/familie te ondersteunen en het gedrag van de cliënt te beïnvloeden bij onbegrepen gedrag of probleemgedrag.

Verbindingen

 • Onderzoek Noorderbreedte
  De associate lector is voorzitter van de wetenschappelijke onderzoekscommissie van Noorderbreedte en onderzoeksleider van Noorderbreedte.

 • Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn
  De associate lector is verbonden aan het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie. Binnen de onderzoeksgroep Zorg en Welzijn wordt met de andere lectoraten samengewerkt. In het bijzonder wordt samengewerkt met de volgende lectoraten:

  • Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd met lector Evelyn Finnema
   De associate lector vervult een brugfunctie van het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie en het Talmalectoraat

  • Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn met lector Job van ’t Veer
    
 • Faith
  De associate lector vervult binnen Faith de rol van Werkpakketleider Kwaliteit. Faith research is de learning community in Noord-Nederland die kennis ontwikkelt, verbindt en implementeert ten aanzien van kwetsbare mensen.
 • Universitair Netwerk Ouderenzorg-UMCG
  Via Noorderbreedte neemt de associate lector deel aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG (UNO-UMCG).
 • Korsakov Kennis Centrum (KKC)
  Bij het landelijke kenniscentrum Korsakov (KKC) neemt de associate lector deel aan het Landelijke Overleggroep Korsakov Onderzoek (LOKO).
 • Nationaal Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP)
  In het landelijk kennisnetwerk Gerontopsychiatrie i.o. participeert de associate lector in de werkgroep Kennisontwikkeling en -deling; het initiëren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het doelgroepnetwerk gerontopsychiatrie.
 • Topcare
  Topcare is een netwerk van expertisecentra in de ouderenzorg. Onderzoek is hierbij een onderdeel om te komen tot een continue kwaliteitsverhoging. Er is een nauwe verbinding met Topcare en de expertisecentra.
 • Zorg- en welzijnsorganisaties
  Ten behoeve van het doen van praktijkgericht onderzoek wordt samengewerkt met meerdere zorg- en welzijnsorganisaties binnen verschillende sectoren.
Afbeelding
verpleegkundige-gerontologie-en-geriatrie-vgg_sfeer.jpg

Projecten en onderzoeksopdrachten

Team

Het associate lectoraat wordt gevormd door de associate lector samen met docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen. Ook partners uit het werkveld nemen actief deel aan het associate lectoraat. Hierdoor heeft het associate lectoraat een gevarieerde basis van kennis en ervaring in huis, waar vanuit iedereen op een eigen manier invulling geeft aan de thema’s van het associate lectoraat.

Teamleden

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het associate lectoraat Ouderen met psychische problemen? Neem contact met ons op:

Associate lector
Dr. Gea C. van Dijk
gea.van.dijk@nhlstenden.com
06 20 61 19 66

Secretariaat
Margriet Dijkstra
margriet.dijkstra@nhlstenden.com
06 28 31 70 08

Bezoekadres
NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden

Postadres:
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB  Leeuwarden

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...