Afbeelding
Verwijsindex digitaal burgerschap
Afbeelding
Verwijsindex digitaal burgerschap

Wegwijzer Digitaal Burgerschap

Projectleider
Dr. Joyce Kerstens & Dr. Deike Schulz
Looptijd
december 2023 t/m november 2024
Domeinen
Communicatie, Media en Design

De kern van dit project is het aanpakken van de wildgroei aan initiatieven en programma’s rond Digitaal Burgerschap. Het project tracht dit probleem op te lossen door het ontwikkelen van een verwijsindex, waarmee professionals in het onderwijs en bibliotheken effectieve interventies kunnen vinden en selecteren. Deze verwijsindex zal bijdragen aan het bevorderen van digitaal burgerschap en digitale geletterdheid, wat essentieel is voor een volwaardige en inclusieve deelname aan de digitale samenleving. 

Wat is de aanleiding voor het project?

Op dit moment is er een grote hoeveelheid aan interventies op het gebied van Digitaal Burgerschap. Dit maakt het lastig voor professionals in bibliotheken, onderwijsinstellingen en andere organisaties om hun weg te vinden in het grote aanbod. Vanuit hier is de behoefte ontstaan bij deze professionals aan een praktische tool om wegwijs te worden in het brede aanbod in de initiatieven.

Welk probleem lost het op?

De ontwikkelde verwijsindex zal professionals in bibliotheken en onderwijsinstellingen helpen om beter te kunnen navigeren in het aanbod van interventies. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de mechanismen die een interventie succesvol maken. Dit geeft ontwikkelaars van nieuwe interventies de kans om deze inzichten toe te passen. Door het vergelijken van vraag en aanbod kan niet alleen vastgesteld worden wat er momenteel beschikbaar is, maar kan ook geïdentificeerd worden wat er nog ontbreekt in het aanbod.

Wie is het projectteam?

Dit project wordt uitgevoerd door de cross-over Digital Citizenship. Deze cross-over is een samenwerking tussen het lectoraat Organisations and Social Media, en het lectoraat Cybersafety.

Hoe pakt het projectteam het aan?

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en met ondersteuning van SIDN fonds zal in dit project het landschap rond digitaal burgerschap in kaart gebracht worden, er zal een wegingskader ontwikkeld worden om te kunnen beoordelen of een interventie succesvol is en er wordt een verwijsindex ontwikkeld die professionals helpt om betekenisvolle interventies te kiezen en te selecteren.

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

De voornaamste resultaten van het project omvatten een beter begrip van het landschap rond Digitaal Burgerschap, de ontwikkeling van een wegingskader en een verwijsindex, en inzicht in de mechanismen die interventies succesvol maken.

Projectpartners

Meer informatie over dit project vind je op de website van het SIDN fonds.