Deeltijd Pabo (Leraar Basisonderwijs)

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs, Bachelor, deeltijd

Kun jij goed met kinderen omgaan, geef je graag het goede voorbeeld en wil je kinderen iets leren? Ga jij voor een baan die geen dag hetzelfde is en wil jij werken in het onderwijs combineren met je studie? Dan is Deeltijd Pabo jouw studie.

 • Je bent toe aan een carrièreswitch
 • Flexibel in te richten studie, afgestemd op eigen leerbehoeften
 • Combineer je studie met werk en privé
 • Veel praktijkervaring opdoen tijdens je studie
 • Na je studie kun je meteen aan de slag in het onderwijs
 • Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2021 en 2020 (locatie Assen).

Wat staat je te wachten

Als leraar sta je voor de klas maar werken in het onderwijs is veel meer dan lesgeven alleen. Je volgt binnen de opleiding basisvakken als pedagogische en didactische vaardigheden, taal en rekenen. Daarnaast ga je ook aan de slag met het verbeteren van het onderwijs. De studie richt zich op de vraag hoe kennis en vaardigheden het best over te dragen zijn op leerlingen. De ontwikkeling van het kind staat hierin altijd centraal. Je gaat zelf aan de slag als onderzoeker, ontwerper en uitvoerder van het onderwijs. Dat doe je op onze hogeschool, maar vooral ook tijdens je stage.

Persoonlijke leerroute

Geen student is gelijk. Daarom krijg je de mogelijkheid om je opleiding voor een deel zelf in te richten. Door bijvoorbeeld meer in de praktijk te werken of onderzoek te doen rond een thema. We werken met leergebieden van een semester. Daarin werk je samen met studenten, docenten en het werkveld aan real-life vraagstukken. Je krijgt begeleiding van docenten en een coach.

Verschillende locaties

Je kunt Deeltijd Pabo volgen op onze locatie in Leeuwarden en in Assen. In Leeuwarden is de lesdag op vrijdag. In Assen is de lesdag op maandag bij start in september en op woensdag bij start in februari.

Duur opleiding

Voor de deeltijdopleiding Pabo geldt voor mensen zonder een afgeronde HBO/WO bachelor een studieduur van 3 – 4 jaar. De studie is flexibel in te richten en af te stemmen op je eigen leerbehoefte. Op basis van je vooropleiding en/of ervaring is het mogelijk om de studie af te ronden in 3 jaar. Wanneer je start met de opleiding bespreek je met je studiecoach welke leerroute jij nodig hebt. Als je al eerder een propedeuse van de pabo hebt gehaald is het mogelijk in te stromen in de hoofdfase en krijg je een vrijstelling voor de propedeuse.

Voor de deeltijdopleiding Pabo geldt voor mensen met een reeds afgeronde HBO/WO bachelor een studieduur van 2,5 – 3 jaar. De studie is flexibel in te richten en af te stemmen op je eigen leerbehoefte. Op basis van je vooropleiding en/of ervaring is het mogelijk om de studie af te ronden in 2,5 jaar. Wanneer je start met de opleiding bespreek je met je studiecoach welke leerroute jij nodig hebt.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Assen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2,5 - 4 jaar

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de Pabo?

Je kunt lesgeven aan alle klassen in het basisonderwijs. Jouw pabo-diploma biedt ook een brede basis om als educatief professional aan de slag te gaan. Je kunt na de opleiding aan de slag als:

 • Leerkracht basisonderwijs: geeft les aan onder- of bovenbouw van een basisschool.
 • Educatief medewerker in een museum: combineert didactische vaardigheden met ene passie voor cultuur.
 • Leerkracht AZC: geeft les op een opvangcentrum voor asielzoekers.
 • Ontwikkelaar lesmaterialen: maakt lesmateriaal dat op basisscholen wordt gebruikt.
 • Onderwijskundige: verdiept zich in de kunst van het lesgeven en het organiseren van onderwijs.

Doorstuderen

Je pabo-diploma is een uitstekende basis voor een vervolgopleiding aan een universiteit. Ga bijvoorbeeld voor de master Pedagogiek of Onderwijswetenschappen. Met een aantal jaar relevante werkervaring op zak kun je ook kiezen voor de hbo Master Learning & Innovation of de Master Educational Leadership.

Welke vooropleiding heb je nodig voor de Pabo?

Voor de opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo

Alle profielen*

*Zie toelatingseisen alinea ‘Goed voorbereid naar de pabo’

Alle profielen

 • mbo niveau 4

Wanneer je een afgeronde HBO- of WO opleiding hebt, heb je geen toelatingstoetsen nodig.

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Naast de toelatingstoetsen tot het HBO (toelatingstoetsen.nl), heeft de Pabo aanvullende toelatingseisen. Op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je antwoord op al je vragen betreffende de toelatingstoetsen.

Zodra je je via Studielink aanmeldt voor de opleiding ontvang je enkele dagen later van CSA (het inschrijfbureau van NHL Stenden) een mail. In deze mail ontvang je een link waarmee je je kunt aanmelden voor de toelatingstoetsen.

De toelatingstoetsen kun je op verschillende locaties in Nederland maken. Welke dit zijn kun je ontdekken bij aanmelding van de toetsen. Voor deze toetsen hoef je niet te betalen.

Er is recentelijk sprake geweest van het afschaffen van de toelatingstoetsen. Zolang dit nog niet een feit is blijven de toelatingstoetsen van kracht.

Voor elk instroommoment heb je twee kansen. Wil je in september starten dan heb je tussen februari en september twee kansen om de toetsen te behalen. Wanneer deze toetsen plaatsvinden en voor welke datum je je moet inschrijven vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Haal je de toetsen niet dan kun je niet starten. Wil je daarna in februari starten dan heb je tussen september en februari weer twee kansen om de toetsen te behalen. Voor start in februari is er nog slechts 1 mogelijkheid om de toelatingstoetsen te maken. Dit is in januari. Je kunt je hiervoor uiterlijk 1 januari aanmelden. In verband met de kerstvakantie en het nog kunnen verwerken van de gegevens door de studentenadministratie is het dus van belang dat je je op tijd aanmeldt voor de opleiding.

Na het behalen van de toelatingstoetsen stuur je de certificaten onder vermelding van je studentennummer naar csa@nhlstenden.com .

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint. Je dient eerst de 21+ toetst behaald te hebben, voordat je de toelatingstoetsen voor de Pabo mag maken. Meer over het 21+ toelatingsonderzoek.

Goed voorbereid naar de pabo

Vanaf studiejaar 2015-2016 gelden nieuwe toelatingseisen voor Pabo-opleidingen. Heb jij geen havo-eindexamen gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie of heb jij een mbo niveau 4 diploma? Dan moet je aantonen dat je voldoende kennis hebt van deze vakken door middel van een toelatingstoets. Het vak NLT (Natuur Leven en Technologie) - waarvoor je geen eindexamen doet, omdat je het afsluit met een schoolexamen - geeft je vrijstelling voor de toelatingstoets voor 'Natuur & Techniek'. Kijk voor uitgebreide toelatingseisen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

sanne-faber

“Ik deed vijf functies tegelijk. Achteraf gezien was ik echt aan het uitzoeken waar mijn hart lag”

Intake

Zodra je je hebt aangemeld voor de opleiding, en je voldoet aan de toelatingseisen, ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Ook ontvang je een vragenlijst die je moet invullen. Aan de hand van deze vragenlijst gaan we een gesprek met je aan. Na afloop van het intakegesprek ontvang je van ons een advies over de duur van de opleiding. Dit is uiteraard geen garantie maar geeft je een indicatie over de opleidingsduur gelet op jouw persoonlijke situatie.

De intakegesprekken zullen plaatsvinden rond juni. Na het gesprek en het advies kun je besluiten je definitief in te schrijven of je af te melden voor de opleiding. Het intakegesprek zal ongeveer 30 minuten duren.

Wiscat

Zodra je je definitief hebt ingeschreven en je toelaatbaar bent tot de opleiding, wordt de Wiscat in het programma aangeboden. De Wiscat is geen drempel om toegelaten te worden maar het behalen van de Wiscat is een voorwaarde voor een positief studieadvies.

Voor het behalen van de Wiscat krijg je 3 kansen. Het studieadvies ontvang je aan het einde van het 2e jaar van de opleiding. Dit kan negatief of positief zijn. Bij een negatief advies moet je de opleiding verlaten. Ook als je al een HBO- of WO opleiding hebt afgerond moet je de Wiscat alsnog maken.

Werkplekleren

 • Speciaal onderwijs: Vanaf de hoofdfase mag een semester in het speciaal basisonderwijs stage worden gelopen.
 • Voor het volgen van de opleiding is het niet nodig dat je al op een basisschool werkt.
 • De opleiding regelt een onbetaalde stageplek voor je binnen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de reisafstand tussen je woonplaats en de stageschool. Wil je buiten de regio stagelopen dan regel je zelf je stageplek. Je loopt minimaal één dag per week stage. Versnellen door meer stage te lopen is niet mogelijk.
 • Stagelopen binnen het bestuur waar je werkzaam bent is mogelijk. Stagelopen op de school waar je werkzaam bent is niet toegestaan. De dag waarop je stageloopt, bepaal je in overleg met de basisschool. In principe loop je geen stage op de school van je ”eventuele” partner, kinderen en/of familie. De stage is gekoppeld aan je eigen ontwikkeling en voortgang van je studie.
 • Voor de start van de afstudeerfase moeten studenten zowel boven- als onderbouw hebben bezocht en tenminste vier verschillende groepen hebben bezocht, waaronder groep 1/2 en groep 7/8.
 • Studenten die bij aanvang van de deeltijdopleiding een Pabo-propedeuse hebben en bewijs hebben van een stage in een bepaalde bouw, hoeven deze bouw niet nogmaals te doen.

Opbouw Studie

De studie bestaat uit de propedeutische fase, de hoofdfase en afstudeerfase. De propedeutische fase is opgedeeld in twee leergebieden van een half jaar (semester). Je pedagogische bekwaamheden staan in het eerste semester centraal en leer je hoe je een veilig pedagogisch klimaat realiseert. Het tweede semester ligt de focus op je didactische bekwaamheden. Je leert onder andere hoe je een uitdagende leeromgeving maakt en kinderen activeert tot leren.

In de hoofdfase worden deze verschillende leergebieden aangeboden: Mens, Maatschappij & Burgerschap, Kunst & Cultuur, Taal & Identiteit of het leergebied Mens, Natuur & Technologie.

In ieder leergebied staat steeds je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind centraal. Naast een leergebied kun je gedurende een semester zelf een minor kiezen, de vrije minor. Je kunt je dan in bepaalde onderwerpen specialiseren. Studenten met een afgeronde HBO/WO bachelor zijn vrijgesteld van deze vrije minor. In de afstudeerfase loop je de eindstage waarin je laat zien dat je in de loop van de jaren bent ontwikkeld tot een bekwame leraar.

Specialisaties

Onderwijsconcept