Studieopbouw Pabo (Leraar Basisonderwijs) deeltijd

Hoe is de deeltijd hbo opleiding Pabo opgebouwd? Met welke vakken krijg je te maken tijdens deze studie? Hieronder geven we je antwoord op onder andere deze belangrijke vragen die je waarschijnlijk hebt. Lees snel verder.

Afbeelding
Pabo-Leraar-Basisonderwijs

Studieprogramma deeltijd Pabo

De Pabo deeltijd studie bestaat uit de propedeutische fase, de hoofdfase en afstudeerfase.

Omdat jouw studieroute wordt afgestemd op basis van je vooropleiding en werkervaring, spreken we niet over een vast aantal studiejaren. Onze ervaring is dat de meeste studenten tussen de 2,5 en 4 jaar studeren. Deze studietijd en bijbehorende stage-ervaring is nodig om stevig in je schoenen te staan voor de klas. 

Afbeelding
plaat

Zo ziet de Pabo-opleiding eruit:

Bekijk op deze afbeelding hoe de opleiding eruit ziet. Een grafische weergave van de verschillende fases, leergebieden en studieonderdelen van de opleiding. Maar ook wat je kan verwachten van de manier van leren door middel van Design Based Education (DBE).

Verschillende routes binnen de deeltijd Pabo

Er zijn er een aantal opleidingsroutes die je studie kunnen combineren. Tijdens het eerste semester kun je met je begeleider ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor jouw persoonlijke situatie. 

  • Met vooropleiding hbo/wo: Versneld voor de klas

Via deze opleidingsroute kan je in maximaal twee jaar via een arbeidscontract alvast aan het werk bij een bestuur. Ondertussen maak je de opleiding af en draai je mee in de onderwijsactiviteiten op de opleiding. Lees hier de voorwaarden om te zien of jij hiervoor in aanmerking komt.

  • Deeltijdroute voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners

Heb je een diploma voor onderwijsassistent of leraar ondersteuner? Dan kom je misschien in aanmerking om op dezelfde plek stage te lopen als waar je werkt. Lees hier de voorwaarden om te zien of jij hiervoor in aanmerking komt.

Specialisaties

Tijdens de opleiding heb je de kans om je te specialiseren. Mogelijke specialisaties zijn bijvoorbeeld: 

  • Speciaal onderwijs
  • Denominaties zoals Openbaar, Protestants-Christelijk of Katholiek onderwijs
  • Specialiseer je in een leeftijdsgroep, zoals Jonge Kind Specialist 
  • Vernieuwend onderwijs
  • Foech Frysk (Leeuwarden)
  • SBO/SO/VSO
  • Levensbeschouwing en godsdienst

Leren van praktijksituaties

Bij NHL Stenden hogeschool leer je in de theorie en praktijk. Natuurlijk op jouw stageschool, maar ook door ons onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Hierbij leer je van ervaringen en experimenten. Je ziet verbeteringen en voert deze door.  Feedback, evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een onderdeel van dit leerproces. DBE is daarmee de ideale methode voor het vinden van oplossingen voor lastige situaties die je tijdens je werk tegen kan komen. Je creërt waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten.

Stage (werkplekleren)

Tijdens de opleiding loop je elk jaar stage. Dat is belangrijk om voldoende praktijkervaring op te doen. Tijdens je stage leer je op je werkplek. Daarom noemen we de stage 'werkplekleren'. Je loopt minimaal één dag per week stage. De dag waarop je stageloopt, bepaal je in overleg met de basisschool.

Het is niet nodig om al op een basisschool te werken. Wij regelen een (onbetaalde) stageplek in de provincies Groningen, Friesland of Drenthe. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de reisafstand tussen je woonplaats en de stageschool. Wil je buiten de regio stagelopen? Dan kan je zelf je stageplek regelen. 

Je loopt tijdens je opleiding stage in zowel boven- als onderbouw. Je hebt ook de mogelijkheid om een keer stage te lopen in het speciaal basisonderwijs. 

Het onderwijsconcept van de opleiding Pabo

Design Based Education is het unieke onderwijsconcept van NHL Stenden. Zo ga je aan de slag met real-life vraagstukken, praktijkgericht onderzoek en innovatie. Zowel binnen als buiten de hogeschool werk je samen met de medestudenten, docenten en onderzoekers. Je leert door te doen en te reflecteren.

Lees meer over ons onderwijssysteem

Internationale mogelijkheden

Bij NHL Stenden kun je een internationale ervaring en interculturele vaardigheden opdoen. Je kan namelijk kiezen om een deel van je studie, kort of langer, in het buitenland door te brengen bij een van onze partnerinstellingen voor hoger onderwijs. Ook biedt ons wereldwijde netwerk mogelijkheden voor online samenwerking met internationale studenten van onze partnerinstituten aan relevante projecten en casestudy's.

Meer over onze internationale mogelijkheden

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.

Is dit de opleiding die je zoekt?

Ben je er van overtuigd dat deze opleiding bij je past? Schrijf je dan direct in, of kies een van de overige opties als vervolgstap!