Studieopbouw Pabo (Leraar Basisonderwijs) deeltijd

Hoe is de hbo opleiding Pabo deeltijd studie opgebouwd? Met welke vakken krijg je te maken tijdens deze studie? Hieronder geven we je antwoord op onder andere deze belangrijke vragen die je waarschijnlijk hebt. Lees snel verder.

Afbeelding
Pabo-Leraar-Basisonderwijs

Opbouw Studie

De Pabo deeltijd studie bestaat uit de propedeutische fase, de hoofdfase en afstudeerfase. De propedeutische fase is opgedeeld in twee leergebieden. Je pedagogische bekwaamheden staan in het eerste leergebied centraal en leer je hoe je een veilig pedagogisch klimaat realiseert. Het tweede leergebied legt de focus op je didactische bekwaamheden. Je leert onder andere hoe je een uitdagende leeromgeving maakt en kinderen activeert tot leren.

In de hoofdfase van de Pabo deeltijd studie worden deze verschillende leergebieden aangeboden: Mens, Maatschappij & Burgerschap, Kunst & Cultuur, Taal & Identiteit en het leergebied Mens, Natuur & Technologie.

In ieder leergebied staat steeds je eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind centraal. In de afstudeerfase kies je een minor en volg je het leergebied startbekwaam leraar basisonderwijs. In dit leergebied laat je zien dat je je in de loop van de jaren hebt ontwikkeld tot een startbekwame leraar basisonderwijs. 

Afbeelding
plaat

Interactieve praatplaat

Hieronder vind je onze interactieve praatplaat. Ontdek hierin meer over de verschillende fases, leergebieden en studieonderdelen van de opleiding. Maar ook hoe we Design Based Education(DBE) toepassen als uitdagend nieuw onderwijsconcept.

Intake

Zodra je je hebt aangemeld voor de deeltijd Pabo opleiding, en je voldoet aan de toelatingseisen, ontvang je van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Ook ontvang je een vragenlijst die je moet invullen. Aan de hand van deze vragenlijst gaan we een gesprek met je aan. Na afloop van het intakegesprek ontvang je van ons een advies over de duur van de Pabo opleiding. Dit is uiteraard geen garantie maar geeft je een indicatie over de opleidingsduur gelet op jouw persoonlijke situatie.

De intakegesprekken zullen plaatsvinden rond juni. Na het gesprek en het advies kun je besluiten je definitief in te schrijven of je af te melden voor de opleiding. Het intakegesprek zal ongeveer 30 minuten duren.

Wiscat

Zodra je je definitief hebt ingeschreven en je toelaatbaar bent tot de opleiding, wordt de Wiscat in het programma aangeboden. De Wiscat is geen drempel om toegelaten te worden maar het behalen van de Wiscat is een voorwaarde voor een positief studieadvies.

Voor het behalen van de Wiscat krijg je 3 kansen. Het studieadvies ontvang je aan het einde van het 2e jaar van de opleiding. Dit kan negatief of positief zijn. Bij een negatief advies moet je de opleiding verlaten. Ook als je al een HBO- of WO opleiding hebt afgerond moet je de Wiscat alsnog maken.

 Werkplekleren

  • Speciaal onderwijs: Vanaf de hoofdfase mag een semester in het speciaal basisonderwijs stage worden gelopen.
  • Voor het volgen van de opleiding is het niet nodig dat je al op een basisschool werkt.
  • De opleiding regelt een onbetaalde stageplek voor je binnen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de reisafstand tussen je woonplaats en de stageschool. Wil je buiten de regio stagelopen dan regel je zelf je stageplek. Je loopt minimaal één dag per week stage. Versnellen door meer stage te lopen is niet mogelijk.
  • Stagelopen binnen het bestuur waar je werkzaam bent is mogelijk. Stagelopen op de school waar je werkzaam bent is niet toegestaan. De dag waarop je stageloopt, bepaal je in overleg met de basisschool. In principe loop je geen stage op de school van je ”eventuele” partner, kinderen en/of familie. De stage is gekoppeld aan je eigen ontwikkeling en voortgang van je studie.
  • Voor de start van de afstudeerfase moeten studenten zowel boven- als onderbouw hebben bezocht en tenminste vier verschillende groepen hebben bezocht, waaronder groep 1/2 en groep 7/8.
  • Studenten die bij aanvang van de deeltijdopleiding een Pabo-propedeuse hebben en bewijs hebben van een stage in een bepaalde bouw, hoeven deze bouw niet nogmaals te doen.

Onderwijscatalogus

De onderwijscatalogus bevat gedetailleerde informatie over de inhoud van deze opleiding. Zo kun je opleidingen vergelijken en weet je welke onderdelen aan bod komen.