Leraar Algemene Economie

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie, Bachelor, voltijd

Wil jij jongeren laten zien wat de dagelijkse impact is van de economie op hun leven? Kun jij met concrete voorbeelden uitleggen hoe een kredietcrisis ontstaat? En lijkt het je een uitdaging om jouw passie voor economie over te dragen op jouw leerlingen? Dan is de opleiding Leraar Algemene Economie echt iets voor jou.

 • Je combineert je liefde voor economie met je wens om met jongeren om te gaan.
 • Je volgt een kleinschalige opleiding. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen en leert vele nieuwe gezichten kennen.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.
 • Je kunt maar liefst twee diploma’s halen: Leraar Algemene Economie én Leraar Bedrijfseconomie. Tijdens het tweede jaar van de opleiding maak je een keuze. Een groot deel van het onderwijsprogramma is voor beide opleidingen gelijk. Wanneer je ook het niet overlappende onderwijsdeel volgt - een vakverbredende minor van een half jaar - kun je afstuderen met twee diploma’s!

Wat staat je te wachten?

Economie is eigenlijk een groot spel: het spel van vraag en aanbod. Als leraar economie kun jij leerlingen meenemen in dit spel. Het marktmechanisme, de internationale economie, import en export, ondernemingen en marketing. Nike, Coca- Cola, Apple en Diesel timmeren aan de weg. Maar waarom? Waar komt de kredietcrisis vandaan en waarom heeft niemand deze aan zien komen? Als docent laat je zien wat de economie voor leerlingen zelf betekent en hoe hun eigen rol in de economie is: van een bijbaantje in de supermarkt tot consumentengedrag. De ingewikkelde economische wereld breng jij als docent dichtbij! Het voornemen is dat deze opleiding omgezet wordt naar een tweede graad opleiding Leraar Economie per september 2020. 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Algemene Economie?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (onderbouw havo/vwo en het vmbo) en leraar beroepsonderwijs (mbo/volwasseneducatie).

Waar kun je aan de slag?    

Je kunt lesgeven aan de onderbouw van havo/vwo, op het vmbo en het mbo/volwasseneducatie.

Hoeveel kans heb je op een baan?

Er is momenteel een grote vraag naar leraren. De kans dat je binnen anderhalf jaar na je opleiding een baan als Leraar Algemene Economie krijgt is dus relatief groot.

Toelatingseisen Leraar Algemene Economie

Voor de opleiding Leraar Algemene Economie heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T + econ of m&o;
 • N&G + econ of m&o;
 • E&M + econ;
 • C&M + econ.
 • N&T + econ of m&o;
 • N&G + econ of m&o;
 • E&M;
 • C&M + econ.
 • mbo-domein niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Placeholder

“Af en toe een grapje moet kunnen”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Algemene Economie

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder bekwamen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de masteropleiding Leraar Algemene Economie.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. Vanaf het tweede jaar ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een practicum voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Waar kun je stage lopen?   

Je kunt stage lopen op de havo/vwo en het vmbo/mbo.

Buitenland

Je kunt tijdens je studie een minor volgen in het buitenland. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv!

Studievereniging Magiso    

Ben je tijdens je studie op zoek naar gezelligheid, uitbreiding van je netwerk en nieuwe kennis? Als student van de lerarenopleidingen Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie, Gezondheidszorg en Welzijn of Aardrijkskunde kun je je aansluiten bij studievereniging Magiso. Ze organiseren tal van activiteiten waarbij netwerken, het bevorderen van kennis en het uitwisselen van informatie centraal staat. Tussen studenten, docenten en professionals. Dat doen ze door de organisatie van formele, informele, educatieve en feestelijke activiteiten. Meer weten over Magiso? Bekijk dan de Facebookpagina van Magiso of bekijk de Instagrampagina.

Studieopbouw

Net als jouw leerlingen straks, verschil je als student in je leerbehoefte, interesses en manier van leren. Naast een standaardprogramma biedt de opleiding veel ruimte voor eigen keuzes. Jouw competentieontwikkeling is daarbij altijd leidend. In de hoofdfase heb je ruimte om je eigen leerroute te bepalen en je minor te kiezen. In de afstudeerfase heb je daarna keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Een brede professionele basis 

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Je traint deze vaardigheden gedurende de opleiding.

Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (PPO)

Tijdens je opleiding houd je een (digitaal) ontwikkeldossier bij. Alles waar je tijdens je opleiding aan werkt, sla je op in je dossier. Met deze bewijsstukken toon je aan dat je kennis, houding en gedrag voldoende zijn.

Jaar 1

Je verdiept je in het vak via  modules zoals:

 • Inleiding in de economie
 • Recht
 • Ondernemingsplan
 • Toegepaste wiskunde

Bij het Atelier Papenburg ga je op excursie naar Papenburg , hier ga je bezig met een vraag uit de praktijk (DBE).

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je onderzoekt of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap via de module Pedagogiek en verschillende ateliers zoals, Ontwerp de docent AE/BE, Diversiteit en Burgerschap.

 

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar één ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook met je professionaliseringstaak richt je je op het activeren van leerlingen.

Vakken

Je verdiept je in het vak economie door modules als:

 • bedrijfsadministratie vervolg
 • toepassing marketing en duurzame economie
 • verdieping recht
 • micro-economie
 • vakdidactiek

Bij Leraar Algemene Economie krijg je ook de modules:

 • internationale economie met buitenlandse excursie
 • macro-economie

 

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kan koppelen aan je eigen handelen. 

Leraarschap

Je laat zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houd hierbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Minor

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht.
 • Vakverdieping
  Met deze minor breng je meer diepgang aan in jouw vakkennis. Vooral als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, is deze minor een aanrader.
 • Vakverbreding
  Met deze minor volg je het vakgedeelte van de opleiding Leraar Bedrijfseconomie.
  Je studeert dan af met twee diploma’s!
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.

Vakken

 • kennisbasis algemene economie
 • micro-economie
 • vakdidactiek

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

Met één been in de praktijk

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Algemene Economie staat de praktijk centraal. Je werkt aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.

Leerling begeleiden

Je gaat leerlingen begeleiden op een school. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.