Leraar Economie

Bachelor, voltijd

Wil jij jongeren laten zien hoe de economie impact heeft op hun leven? Kun jij uitleggen hoe een kredietcrisis ontstaat of hoe een onderneming in elkaar zit? Bij de opleiding Leraar Economie draag jij jouw passie voor economie over op jouw leerlingen.

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Kleinschalige studie met veel persoonlijke aandacht.
 • Werk samen met studenten van andere (leraren)opleidingen.
 • Vanaf jaar 1 sta je voor de klas.
 • Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2021 en 2020.

Wat staat je te wachten?

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast is het belangrijk om te bouwen aan jouw professionele basis. Dat zijn belangrijke vaardigheden, zoals plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal tijdens de opleiding. En er is geen betere plek om je te ontwikkelen dan in de praktijk. Daarom sta je vanaf jaar 1 voor de klas, om jouw opgedane kennis direct toe te passen.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Werkveld

Er is momenteel een grote vraag naar leraren. De kans dat je binnen anderhalf jaar na je opleiding een baan als Leraar Economie krijgt is dus relatief groot. Je kunt op verschillende onderwijsinstellingen aan de slag:

 • Leraar vmbo: geeft economische vakken voor alle jaren en niveaus op het vmbo.
 • Docent mbo/volwasseneneducatie: geeft allerlei economische vakken binnen een opleiding tot een bepaald beroep.
 • Leraar havo/vwo: geeft economische vakken aan de onderbouw van havo/vwo.
Havo
 • NG + econ of m&o of be;
 • NT + econ of m&o of be;
 • EM;
 • CM + econ.
 • NG + econ of m&o of be;
 • NT + econ of m&o of be;
 • EM;
 • CM + econ.
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Algemene afbeelding testimonials

“Het was zwaar, maar als ik kijk wat ik ervoor heb teruggekregen ben ik blij met mijn keuze”

Doorstuderen

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder bekwamen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de Master Leraar Algemene Economie of voor de Master Learning and Innovation.

Stage lopen vanaf jaar 1

Waar leer je het beste lesgeven? Voor de klas natuurlijk! In het eerste jaar oriënteer je je daarom al op het beroep van leraar tijdens een korte stage en bezoeken aan scholen. In de hoofdfase van de opleiding ga je uitgebreider stage lopen. Dat kan op het vmbo, mbo of  onderbouw havo/vwo. Je voert allerlei taken van een leraar uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Buitenland

In het eerste jaar ga je naar Papenburg (Duitsland), waar je met Duitse studenten een ondernemingsplan maakt voor een onderneming in het grensgebied. In het tweede jaar ga je naar Marokko om de scholen, cultuur en economie te onderzoeken. Je kunt tijdens je studie een minor volgen in het buitenland. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je CV!

Studievereniging Magiso

Ben je tijdens je studie op zoek naar gezelligheid, uitbreiding van je netwerk en nieuwe kennis? Als student van de lerarenopleidingen Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie, Gezondheidszorg & Welzijn of Aardrijkskunde kun je je aansluiten bij studievereniging Magiso. Ze organiseren tal van activiteiten waarbij netwerken, het bevorderen van kennis en het uitwisselen van informatie centraal staat. Tussen studenten, docenten en professionals. Dat doen ze door de organisatie van formele, informele, educatieve en feestelijke activiteiten. Meer weten over Magiso? Bekijk dan de Facebookpagina van Magiso of bekijk de Instagrampagina.

Studieopbouw

Net als jouw leerlingen straks, verschil je als student in je leerbehoefte, interesses en manier van leren. Naast een standaardprogramma heb je daarom veel ruimte voor eigen keuzes. Jouw competentieontwikkeling is daarbij altijd leidend. In de hoofdfase bepaal je je eigen leerroute bepalen en kies je jouw eigen minor. In de afstudeerfase heb je daarna keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Jaar 1

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je onderzoekt of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap via de onderdelen Onderwijskunde en Pedagogiek in verschillende ateliers zoals, Ontwerp de leraar Economie, Diversiteit en Burgerschap.

Cursussen

 • bedrijfsadministratie;
 • inleiding in de economie;
 • marketing;
 • ondernemingsplan;
 • toegepaste wiskunde.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar 1 ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook met je professionaliseringstaak richt je je op het activeren van leerlingen.

Cursussen

 • bedrijfsadministratie
 • bedrijfseconomie
 • macro-economie
 • micro-economie
 • vakdidactiek 

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kan koppelen aan je eigen handelen.

Leraarschap

Je laat zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houd hierbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Cursussen

 • collectieve sector
 • onderwijskunde
 • vakdidactiek

Minor

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • buitenland;
 • diensten en producten;
 • iMinor;
 • rekenen;
 • passend onderwijs. 

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting beroepsonderwijs (vmbo of mbo) of algemeen vormend onderwijs (onderbouw havo/vwo) of geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het middelbaar beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen of studenten, binnen de kaders van je opleiding, je afstudeerrichting en de school. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 toon je aan dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met jouw eigen visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen of een ambitie te vervullen.

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere (leraren)opleidingen aan vraagstukken uit het onderwijs. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.