Leraar Maatschappijleer

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer, Bachelor, voltijd

Ben jij geïnteresseerd in zaken als recht en onrecht, welke keuzes een regering maakt en hoe mondig de burgers zijn? Kijk jij met een open blik naar de wereld en durf je jezelf kritische vragen te stellen? Dan is de opleiding Leraar Maatschappijleer zeker iets voor jou!

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Laat leerlingen kennismaken met de wereld om hen heen.
 • Je bent docent, pedagoog en coach tegelijk.
 • Leer door te doen: al in jaar 1 sta je voor de klas.

Wat staat je te wachten?

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: in het huidige onderwijs breng je niet alleen kennis over, maar ondersteun je ook leerlingen bij het leren. Naast docent ben je dus ook pedagoog en coach. Daarnaast zijn bekwaamheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang. Dit leer je allemaal tijdens de opleiding Leraar Maatschappijleer.

Zoals je straks ook zult merken wanneer je zelf voor de klas staat, heeft iedereen andere leerbehoeftes, interesses en manieren van leren. In de hoofdfase kun je een minor kiezen. In de afstudeerfase heb je daarna keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Je kunt tijdens je studie een minor volgen in het buitenland. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv!

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Maatschappijleer?

Na het behalen van je bachelordiploma heb je een tweedegraads lesbevoegdheid. Dit betekent dat je aan de slag kunt als leraar op het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo. Daarnaast kun je werken als docent op het mbo en in de volwasseneneducatie.

vt_leraar_maatschappijleer_sfeer

Welke vooropleiding heb je nodig voor Leraar Maatschappijleer?

Voor de opleiding Leraar Maatschappijleer heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Placeholder

“Bij Maatschappijleer leren scholieren een mening vormen en daar naar handelen”

Doorstuderen? Doe een master!

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder verdiepen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de educatieve masteropleiding Leraar Maatschappijleer aan een universiteit. Je behaalt hiermee een eerstegraadsbevoegdheid.

studeren_lwd

Stage lopen vanaf jaar 1

Leraar worden leer je het beste in de praktijk. In het eerste jaar maak je daarom meteen al kennis met het werk op een school, zodat je een goed idee krijgt van het beroep van docent. Vanaf het tweede jaar ga je uitgebreider stage lopen. Dat kan op het havo/vwo en vmbo/mbo. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Dan komen ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Studievereniging Magiso    

Ben je tijdens je studie op zoek naar gezelligheid, uitbreiding van je netwerk en nieuwe kennis? Als student van de lerarenopleidingen Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie, Gezondheidszorg en Welzijn of Aardrijkskunde kun je je aansluiten bij studievereniging Magiso. Ze organiseren tal van activiteiten waarbij netwerken, het bevorderen van kennis en het uitwisselen van informatie centraal staat. Tussen studenten, docenten en professionals. Dat doen ze door de organisatie van formele, informele, educatieve en feestelijke activiteiten. Meer weten over Magiso? Bekijk dan de Facebookpagina van Magiso of bekijk de Instagrampagina.

Studieopbouw Leraar Maatschappijleer

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Maatschappijleer staat de praktijk centraal. Daarom kijk je al meteen in het eerste jaar rond op een school en werk je aan diverse projecten.

Jaar 1

In het eerste jaar onderzoek je of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet. Je volgt vakken over uiteenlopende onderwerpen als politiek, sociologie, massacommunicatie en internationale betrekkingen. Samen met studenten van andere lerarenopleidingen ga je bezig met een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen.

Vakken

 • Politiek
 • Sociologie
 • Atelier Kritische Denkvaardigheden
 • Sociale Pshychologie
 • Pluriforme Samenlevingen
 • Atelier Diversiteit
 • Internationale Betrekkingen I
 • Atelier Onderzoek (werkweek Papenburg)
 • Massacommunicatie en media
 • Criminaliteit
 • Atelier Onderwijskunde en Vakdidactiek maatschappijleer

Je verdiept en verstevigt de kennis die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je volgt vakken als sociale psychologie, criminaliteit & veiligheid en mondiale vraagstukken, maar je gaat ook bezig met vakdidactiek. Je maakt een eigen studieplan: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan? Onder begeleiding van een coach ga je dit jaar zelf lessen geven.

Vakken​

 • Criminaliteit en Veiligheid
 • Atelier Politieke Participatie
 • Internationale Betrekkingen II
 • Atelier Conflictgebieden
 • Politiek, rechtstaat en democratisch burgerschap
 • Arbeid en Verzorgingsstaat
 • Onderwijs ontwerpen: Pedagogiek
 • Onderwijs ontwerpen: Vakdidactiek
 • Werkplekleren (stage)

In het derde jaar bepaal je in welke richting je je wilt specialiseren: algemeen vormend onderwijs of (voorbereidend) beroepsonderwijs. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven. Je kunt dit jaar ook kiezen voor een minor. Wil je bijvoorbeeld leren hoe je ICT en moderne media in de klas kunt gebruiken? Alvast de basis leggen voor een eerstegraads bevoegdheid? Of ga je juist werken aan je coachingsvaardigheden?

Vakken​

 • Media en samenleving
 • Maatschappijleer in thema's 
 • Landelijke kennisbasistoers maatschappijleer
 • Onderwijs ontwerpen: Pedagogiek II
 • Onderwijs ontwerpen: Vakdidactiek II
 • Werkplekleren (stage)

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Je rondt je studie af met een afstudeeronderzoek, waarbij het ontwikkelen van onderwijs centraal staat.

In de afstudeerfase heb je keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen, namelijk: leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Binnen je afstudeerrichting  geef je drie dagen in week zelfstandig les.

Praktijkgericht werken

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Maatschappijleer staat de praktijk centraal. Je werkt aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan echte vraagstukken. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen.