Leraar Maatschappijleer

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Maatschappijleer, Bachelor, voltijd

Heb jij belangstelling voor politiek en hoe de democratie werkt? Ben jij geïnteresseerd in zaken als recht en onrecht, welke keuzes een regering maakt en hoe mondig de burgers zijn? Kun je de opkomst van populistische bewegingen verklaren? Kijk jij met een open blik naar de wereld en durf je jezelf kritische vragen te stellen? Dan is de opleiding Leraar Maatschappijleer iets voor jou.

 • Je laat als leraar Maatschappijleer jouw leerlingen kennismaken met de wereld om hen heen. Een wereld die ze zelf voor een deel kunnen vormgeven.
 • Je leert niet alleen je kennis over te brengen, maar coacht je ook leerlingen bij het leren. Naast docent ben je ook pedagoog en coach.
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je onderzoekt zelf, samen met medestudenten en docenten, hoe onderwijs het beste vormgegeven kan worden.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.

Wat staat je te wachten?

Er komt nogal wat kijken bij het leraarschap: je moet de nodige vakkennis hebben, zicht hebben op hoe leerlingen in elkaar zitten en hoe zij het beste jouw vak kunnen leren. Daarnaast zijn zowel in het beroep als in de opleiding vaardigheden als plannen, organiseren, samenwerken, communiceren, reflecteren en onderzoeken van groot belang voor een docent. Dit noemen we een brede professionele basis. Je traint deze vaardigheden gedurende de opleiding.

Net als jouw leerlingen straks, verschil je als student in je leerbehoefte, interesses en manier van leren. Naast een standaardprogramma biedt de opleiding veel ruimte voor eigen keuzes. Jouw competentieontwikkeling is daarbij altijd leidend. In de hoofdfase heb je ruimte om je eigen leerroute te bepalen en je minor te kiezen. In de afstudeerfase heb je daarna keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Maatschappijleer?

Je wordt opgeleid tot leraar voortgezet onderwijs en docent beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (ook aangeduid als tweedegraads bevoegdheid). Dit betekent dat je na het behalen van je bachelordiploma les mag geven aan:

 • de onderbouw van havo en vwo
 • het vmbo
 • de bve (mbo en volwasseneneducatie)
vt_leraar_maatschappijleer_sfeer

Welke vooropleiding heb je nodig voor Leraar Maatschappijleer?

Voor de opleiding Leraar Maatschappijleer heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

Placeholder

“Bij Maatschappijleer leren scholieren een mening vormen en daar naar handelen”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Maatschappijleer

Ben jij nog niet uitgestudeerd en wil jij je verder verdiepen in je vakgebied? Kies dan bijvoorbeeld voor de educatieve masteropleiding Leraar Maatschappijleer aan een universiteit. Je behaalt hiermee een eerstegraads bevoegdheid.

studeren_lwd

Stage

Leraar worden, dat leer je het beste in de praktijk. Vanaf het eerste jaar maak je kennis met het werken als leraar op een school. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van het beroep. In jaar 1 oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking op een school. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een practicum voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als een ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Buitenland

Je kunt tijdens je studie een minor volgen in het buitenland. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv!

Studieopbouw Leraar Maatschappijleer

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent. Je maakt dan voor het eerst kennis met het werkveld. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen en voer je allerlei taken van een leraar maatschappijleer uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Dan komen ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Jaar 1

Projecten

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Onderwijs ontwerpen
  Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.
 • Piter Jelles
  Je gaat naar Piter Jelles om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Je onderzoekt of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Ateliers

Je oriënteert je op het leraarschap door middel van verschillende projecten, een professionaliseringstaak (P-taak) en cursussen. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement. Je hebt didactische practica, (vak)didactische opdrachten en je loopt een korte stage.

Vakken

 • Politiek
 • Sociologie
 • Atelier Kritische Denkvaardigheden
 • Cultuurstudies
 • Pluriforme Samenlevingen
 • Atelier Diversiteit
 • Arbeid
 • Internationale Betrekkingen I
 • Atelier Onderzoek (werkweek Papenburg)
 • Massacommunicatie
 • Criminaliteit
 • Atelier Burgerscha

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar 1 ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studieloopbaanbegeleider: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan? 

Ateliers

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Tijdens deze stageperiode doe je ook aan intervisie en werk je aan de professionaliseringstaak: ‘de leerling actief’. 

Vakken

 • arbeid
 • vakdidactiek
 • sociale psychologie
 • criminaliteit en veiligheid 
 • werkveldoriëntatie en maatschappijleer
 • cultuurverschillen en conflictgebieden
 • mondiale vraagstukken

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kan koppelen aan je eigen handelen.

Je laat zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven.

Keuzemogelijkheden

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  ​In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht.
 • Vakverdieping
  Met deze minor breng je meer diepgang aan in jouw vakkennis. Vooral als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, is deze minor een aanrader.
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.

Vakken 

 • didactiek media en samenleving
 • maatschappijleer in thema's
 • oolitieke rechtstaat en democratisch burgerschap
 • vakdidactiek

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Omdat je dit jaar zelfstandig op school aan de slag bent, werk je veel samen met collega’s aan het verbeteren van jezelf als docent en het verbeteren van het onderwijs. Je verdiept op deze manier jouw visie op het onderwijs en leert de theorie te toetsen aan de praktijk. Aan het eind van de opleiding toon je aan dat je startbekwaam bent.

Werkplaats leraarschap

Naast je lessen verricht je als professionaliseringstaak een praktijkonderzoek op de school waar je lesgeeft. Ook maak je een vakdidactisch eindwerkstuk.

Keuzemogelijkheden

In de afstudeerfase heb je keuze uit twee verschillende afstudeerrichtingen, namelijk: leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Binnen je afstudeerrichting  geef je drie dagen in week zelfstandig les.

Praktijkgericht werken

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Maatschappijleer staat de praktijk centraal. Je werkt aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.

Piter Jelles

Je gaat naar Piter Jelles om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen. 

leraar-maatschappijleer-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Maatschappijleer het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.