Leraar Omgangskunde

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in omgangskunde, Bachelor, deeltijd

Weet jij hoe je prettig samenwerkt met andere mensen en hoe je een conflict oplost? En wil jij anderen begeleiden om hun communicatieve en sociale vaardigheden te verbeteren? Dan is de deeltijdstudie Leraar Omgangskunde jou op het lijf geschreven!

 • Persoonlijke studieroute op basis van vooropleiding en ervaring.
 • Leer op NHL Stenden, je werkplek en via e-learning.
 • Je kunt een deel van de opleiding in Groningen volgen.
 • Beste opleiding Leraar Omgangskunde volgens Keuzegids Hbo 2021.

Wat staat je te wachten?

Als leraar Omgangskunde zorg jij ervoor dat je leerlingen en studenten goed voorbereid zijn op hun professionele en persoonlijke toekomst. Je leert ze bijvoorbeeld om te reflecteren op hun eigen werk, om samen te werken en om anderen te coachen. Daarvoor heb je een stevige vakinhoudelijke basis nodig, die je krijgt tijdens de deeltijdopleiding Leraar Omgangskunde. Je volgt vakken over onderwerpen als groepsdynamiek, ethiek en organisatiekunde. Daarnaast leer je hoe je die kennis kunt overbrengen aan anderen. Je staat al vanaf het eerste jaar zelf voor de klas om praktijkervaring op te doen. Omdat dit een flexibele deeltijdopleiding is, kun je het studieprogramma aanpassen aan jouw eigen situatie en werkplek.

 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

Flexibel

Studie dagen

De lestijden zijn maandag (Groningen) óf woensdag (Leeuwarden) van 16.00 - 21.15 uur. En donderdags van 14.30 tot 21.15 uur.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

De lerarenopleiding Omgangskunde bereidt je voor op een baan in het MBO en de volwasseneneducatie. Houd je van afwisseling? Dan zit je goed in het onderwijs, want elke dag ziet er hier anders uit. Je bereidt lessen voor en staat voor de klas, maar je houdt je samen met je collega’s ook bezig met het verbeteren van het onderwijs. Je bent een inspirator en coach voor je leerlingen.

Deze opleiding kan ook een basis bieden voor een baan buiten het onderwijs. Er zijn bijvoorbeeld afgestudeerden die een eigen coachingsbedrijf beginnen.

Onderwijsprogramma

Afhankelijk van je persoonlijke leerroute duurt de opleiding zo’n twee tot vier jaar. Het onderwijsprogramma bestaat uit acht modules van elk 30 EC’s (studiepunten). In totaal moet je 240 EC’s halen voor een diploma. Het tempo en de volgorde waarin je de modules doorloopt, bepaal je voor een deel zelf. De totale studielast verschilt per persoon.

Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Op deze manier richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Je kunt deze opleiding in Leeuwarden volgen, maar het beroepsvoorbereidend deel ook deels in Groningen. De werkplaats is op maandag en woensdag geopend vanaf 16:00 uur. 

dt_leraar_omgangskunde_sfeer

Toelatingseisen leraar Omgangskunde

Voor toelating tot de opleiding heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma nodig met het juiste profiel, vakkenpakket of verwantschap. Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of ben je 21 jaar of ouder? Ook dan zijn er mogelijkheden. 

Havo
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Inschrijven via Studielink

Inschrijven voor een studie doe je via Studielink. Nadat je je hebt ingeschreven krijg je informatie en eventueel aanvullende vragen over je toelating van Bureau Inschrijving van de NHL. Als blijkt dat je niet aan de toelatingseisen voldoet, dan zijn er vaak nog mogelijkheden om toch toegelaten te worden. Ook hier krijg je informatie over van Bureau Inschrijving.

Nicole Boonstra

“Ik ben nu de trotse coach van zes eerstejaarsstudenten”

Studieopbouw Leraar Omgangskunde

Modules

Tijdens de opleiding tot tweedegraads leraar volg je acht modules die je zelf als bouwstenen combineert. De eerste twee modules vormen samen de propedeuse. De laatste modules gaan over het functioneren als docent in de praktijk en als professional in een onderwijsorganisatie. Daarbij kies je als afstudeerrichting voor het het algemeen vormend onderwijs (avo) of het beroepsonderwijs (bo), waarbij NHL Stenden de mogelijkheid biedt om je meer op vmbo of meer op mbo te richten.

Propedeusemodule Oriëntatie op onderwijs en beroep

In deze module oriënteer je je op de actuele wereld van het onderwijs. Wat daarin nieuw voor je is, is natuurlijk sterk afhankelijk van je ervaringen met en in het onderwijs.

Je verwerft de benodigde basis van het vak- of leergebied dat je kiest. Je ontwikkelt een realistisch beeld van de hedendaagse vakdocent en de mate waarin dat beroepsperspectief bij je past. Ook hier begin je zelden vanaf nul, dus je brengt eerst in kaart wat je door opleiding of ervaring al geleerd hebt.

Je werkt aan de vakinhoudelijke bekwaamheid die je nodig hebt als vakdocent in het voortgezet onderwijs en mbo.

Centraal in deze module staan de pedagogische kennis en vaardigheden die een docent minimaal nodig heeft om zelfstandig te functioneren als tweedegraads docent.

Je schoolvak is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen, onderzoek en ontwikkelingen op scholen. In deze module spelen actuele ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs en de ontwikkeling van digitale didactiek dan ook een grote rol.

Deze module is bestemd om je te verdiepen of verbreden in je vak of in (een aspect van) het leraarschap. Het kan ook zijn dat je deze keuzeruimte juist benut om iets heel anders te doen dat bijdraagt aan je professionele ontwikkeling. Volg onderdelen voor een master, leer hoe je digitaal educatief materiaal ontwerpt of hoe je passend onderwijs aanbiedt. Voor deze module kun je ook eerder verworven kennis en ervaring inzetten.

Deze module gaat over je handelingsbekwaamheid als docent. Kun jij lessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren? Kun je zelf onderwijs ontwikkelen? Ga je correct om met leerlingen, collega’s en andere betrokkenen? Je activiteiten voor deze module zijn sterk afhankelijk van je onderwijservaring.

Deze afsluitende module focust op je professionele identiteit als leraar. Je toont aan dat je nieuwe inzichten hebt verkregen op het gebied van vakdidactiek, pedagogiek en de organisatie van onderwijs. Ook leg je verbanden tussen je kernkwaliteiten, overtuigingen, gedrag en visie op onderwijs en de beroepspraktijk. Bij deze module hoort ook een praktijkonderzoek.

Elke module bestaat uit maximaal zes toetsen. Voor elke afgeronde module krijg je een certificaat. Als je alle modules van de betreffende opleiding haalt, krijg je een diploma.

Voor de lerarenopleiding geldt een Landelijke Kennisbasistoets. Meer informatie over deze toets vind je op: www.10voordeleraar.nl

Werk en studie combineren

Bij de deeltijdopleiding Leraar Omgangskunde zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst!

Blended learning

Werkplekleren: Je werkt zo veel mogelijk op je eigen werkplek aan studieopdrachten en brengt nieuwe kennis direct in de praktijk.
Face to face: Je volgt lessen en trainingen. Ook werk je samen met je medestudenten aan praktijkgerichte opdrachten.
Online learning: In een digitale leeromgeving kun je lessen voorbereiden, onderwijs volgen en met andere studenten samenwerken aan opdrachten. Via een dashboard kun je je studie plannen en je vorderingen volgen.

Deze combinatie van leermethodes noemen we blended learning. Zo haal je het beste uit drie werelden.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie: jij staat aan het roer! Dit betekent dat je zelf de koers, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming bepaalt. 

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Bepaal samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • Volg de opleiding in je eigen tempo.
 • Studeer op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Per module van 30 EC’s (studiepunten) krijg je een certificaat. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je bachelor!

Vrijheid in deeltijd 

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit 8 modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We stellen vast wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Je wordt tijdens je hele studie begeleid door een studiecoach. Samen stellen jullie een leerplan op. Iedere module start met een intake om te bepalen wat jij aan het eind laat zien en welke leeractiviteiten je doet op school, thuis of op de werkplek. 

 

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Omgangskunde het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.