Leraar Scheikunde

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde, Bachelor, voltijd

Ben jij geïnteresseerd in hoe nieuwe polymeren worden ontwikkeld of hoe je water kunt zuiveren? En wil jij deze scheikundige fenomenen op een aansprekende manier uitleggen aan jouw leerlingen? Ontwikkel jij je tot veel meer dan alleen een bedreven chemicus, maar wil je als coach en inspirator het vak scheikunde toegankelijk maken voor een jong publiek? Dan is de opleiding Leraar Scheikunde jou op het lijf geschreven!

 • Je studeert aan een kleinschalige opleiding waar studenten en docenten nauw met elkaar samenwerken. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open!
 • Je leert door te doen. Je staat al vanaf jaar 1 voor de klas om jouw kennis in de praktijk te brengen.
 • Je werkt volop samen met scholen in de regio. Je mag hiervoor bijvoorbeeld praktijklessen of doe-middagen verzorgen. Leerlingen komen langs op de hogeschool of je geeft les op hun eigen school.
 • Je onderzoekt zelf, samen met medestudenten en docenten, hoe onderwijs het beste vormgegeven kan worden.
 • Je studeert in een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig.
 • Je kunt afstuderen met maar liefst twee diploma’s. De opleiding Leraar Scheikunde heeft veel overeenkomsten met de opleiding Leraar Natuurkunde. Een groot deel van het onderwijsprogramma is voor beide opleidingen gelijk. Door een vakverbredende minor van een half jaar te volgen en extra vakken, kun je afstuderen met twee diploma’s. Dan mag je lesgeven in Scheikunde én Natuurkunde!

Wat staat je te wachten?

Experimenten en chemische reacties: je vindt het allebei geweldig. Je helpt leerlingen graag om proeven op een juiste en veilige manier uit te voeren en je wilt ze meer leren over verschillende soorten chemie en de werking daarvan. In het eerste jaar volg je samen met de studenten van de opleiding Leraar Natuurkunde een gezamenlijk programma. In de hoofdfase verdiep jij je scheikundige kennis. De opleiding is zo ingericht dat je in het keuzedeel extra natuurkundevakken kunt kiezen om zo binnen de reguliere studietijd twee bevoegdheden te behalen. Een flinke voorkennis van de vakken natuurkunde, wiskunde en scheikunde is nodig om een succesvolle start te maken aan de opleiding Leraar Scheikunde.

 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Scheikunde?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo).

Waar kun je aan de slag?    

Je kunt lesgeven op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Hoeveel kans heb je op een baan?

Voor afgestudeerde leraren in exacte vakken is er volop werk in het onderwijs. Ook op vacatures in andere sectoren kun je kansrijk solliciteren. Als docent leer je goed communiceren en problemen systematisch oplossen. Je kunt daarom ook denken aan een baan bij de overheid, als redacteur bij een educatieve uitgeverij of bij een adviesbureau.

b_exacte_vakken_sfeer

Benodigd diploma

Voor de opleiding Leraar Scheikunde heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T;
 • N&G.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M + schei of nlt. *

*Om deze studie succesvol te doorlopen is het aanbevolen om een flinke voorkennis te hebben van wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dit niveau is vergelijkbaar met 5 jaar op havo niveau. Wil je weten of je voldoende voorkennis hebt, neem dan contact op met de opleiding.

 • mbo-domein niveau 4 *

*Om deze studie succesvol te doorlopen is het aanbevolen om een flinke voorkennis te hebben van wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dit niveau is vergelijkbaar met 5 jaar op havo niveau. Wil je weten of je voldoende voorkennis hebt, neem dan contact op met de opleiding.

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

placeholder

“Het is geweldig als leerlingen enthousiast worden dankzij een les van mij!”

Doorstuderen na de opleiding Leraar Scheikunde

Wil jij je verder ontwikkelen in jouw vakgebied en doorstuderen? Dat kan! Na het behalen van je diploma kun je doorstuderen voor een master degree. Je behaalt hiermee ook een zogenoemde eerstegraadsbevoegdheid.

studeren_algemeen

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

Waar leer je het beste lesgeven? Voor en in de klas natuurlijk! In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een korte stage en bezoeken aan scholen. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’.

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Studieopbouw

In het eerste jaar kijk je of het beroep van leraar je aanspreekt. Dit doe je onder andere door middel van een stage. Het eerste half jaar van je opleiding volg je samen met studenten van de lerarenopleiding Natuurkunde. In de daaropvolgende jaren breid je jouw kennis verder uit, sta je zelf voor de klas en voer je een praktijkonderzoek uit. 

Jaar 1

Ateliers

Je verdiept je op het leraarschap door middel van verschillende opdrachten uit het werkveld. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het eerste jaar onderzoek je of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welkekennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet en je loopt een korte stage.

Vakken

 • organische chemie

 • anorganische chemie

 • analytische biochemie

 • practicum scheikunde

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op jaar één ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan? Daarbij word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider.

Werkplaats leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook met je professionaliseringstaak richt je je op het activeren van leerlingen.

Vakken

 • biochemie

 • fysische chemie

 • industrie en technologie

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen en aan de theorie.

Werkplaats leraarschap

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak)didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houdt hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

Keuzemogelijkheden

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht. 
 • Lesbevoegdheid ander vak
  Je volgt modules bij een andere lerarenopleiding waardoor je de weg naar een tweede bevoegdheid kunt verkorten, bijvoorbeeld voor leraar Natuurkunde.
 • Vakverdieping
  Met deze minor breng je meer diepgang aan in jouw vakkennis. Vooral als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, is deze minor een aanrader. 
 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.  

 Vakken

 • thermodynamica
 • kwantumfysica

 • natuurwetenschappelijk literatuuronderzoek

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs (avo) of één van de afstudeerrichtingen beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar vier toon je aan dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.

leraar-scheikunde-sic-2018

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Scheikunde het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.