Van Welderen Rengersprijs voor beste hbo-scripties in Friesland

donderdag 22 november 2018

Op woensdag 21 november sleepten drie studenten van de Friese hogescholen de Van Welderen Rengers scriptieprijs in de wacht. De studenten van voormalig NHL Hogeschool (NHL), voormalig Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein ontvingen tijdens de feestelijke uitreiking op Landgoed Oranjewoud ieder een geldprijs van € 750,-. Met de scriptieprijs wil het bestuur van het Van Welderen Rengersfonds hogeschoolstudenten stimuleren om bij te dragen aan de economische welvaart in Friesland.

scriptieprijzen-van-van-welderen-rengersfonds

De prijs voor de beste afstudeeropdracht werd dit jaar voor de 18de keer uitgereikt. Alle drie winnaars laten op een andere manier zien hoe ze op een duurzame manier innoveren om de provincie Friesland krachtiger op de kaart te zetten.

Effectiviteit van drukverbanden

Selma Musters, studente Verpleegkunde bij voormalig NHL, studeerde af op haar scriptie “Onderzoek naar een feedbacksysteem bij druktoepassing bij ambulante compressietherapie (ACT): Pilot studie”. Zij deed onderzoek naar het verbeteren van de effectiviteit van drukverbanden bij patiënten bij wie dit type verband op het onderbeen wordt aangebracht.

“De relevantie van het onderzoek voor Friesland is groot”, concludeerde de jury. “Het sluit aan bij de mede door Friesland gekoesterde wens om de eerste ‘Man made Blue Zone’ te worden in de wereld. Een Blue Zone is een gebied in de wereld waar mensen langer en gezonder dan gemiddeld leven. De door Selma ontwikkelde methode kan een concrete, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van de Friese bevolking.”

Balans tussen werk en privé bij millennials

Hester Visser, studente International Service and Hospitality Management bij voormalig Stenden, studeerde af op haar scriptie ‘Meeting millennial employees in their work place’. Zij verkende hoe millennials (mensen die geboren zijn tussen 1980 ­en 1999) werkzaam in de gastvrijheidsindustrie in Friesland de balans vinden tussen werk en privé. Ze concentreerde zich daarbij vooral op hun beleving van het werk, de waarneming van hun baan en hun carrièreperspectieven.

Het juryrapport: “Bijzonder is het ook dat je je project in samenwerking hebt gedaan met VNO-NCW in Friesland. Voor hen is het van belang dat ze weten hoe ze hun werknemers in de hospitality-sector in en buiten Friesland kunnen blijven motiveren. Het belang van jouw onderzoek voor de toerismesector lijkt ons daarom evident.”

Energiebesparende maatregelen bij rijksmonumentale panden

Madelon van Kempen, studente Milieukunde - Energie & Klimaat studeerde af bij Van Hall Larenstein op haar scriptie ‘De balans tussen cultuurhistorische waarden en energiebesparende maatregelen in rijksmonumentale panden’. Haar scriptie concentreerde zich op energiebesparende maatregelen binnen monumentaal gemeentelijk vastgoed, met daarbij de focus op het behoud van de balans tussen cultuurhistorische waarden en duurzaamheid.

Volgens de jury sluit het onderzoek aan bij de ambities van de regio op gebied van duurzame ontwikkeling. Daarnaast draagt het bij aan het behoud van cultuurhistorische kwaliteit en de leefbaarheid. De jury roemde de manier waarop Madelon haar interesse in duurzaamheid en monumenten wist samen te brengen. “In dit onderzoek kon je jouw passie voor zowel duurzaamheid als voor monumenten combineren. Dit is tevens een van de punten die de jury als extra sterkte ziet. In je onderzoek blijkt niet alleen je kennis op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid, maar laat je bovendien zien dat je ook in staat bent om je in te werken op een terrein dat daarbuiten ligt. In dit onderzoek kon je namelijk niet zonder specifieke bouwkundige kennis.”

Van Welderen Rengersfonds

Ieder jaar looft het Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerkstukken van de drie Friese hogescholen. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Van Welderen Rengersfonds. Met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.

De scripties zijn dit jaar beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit Herman Blom, lector Onderzoek bij NHL Stenden Hogeschool, Jan van der Valk, Lid Applied Research Center Animals en Business bij Van Hall Larenstein en Jelle Dijkstra, lector Persoonlijk Leiderschap en Innovatiekracht bij NHL Stenden Hogeschool.