Afbeelding
Train the Change Agent
Afbeelding
Train the Change Agent

Train the Change Agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Projectleider
Gijs Terlouw
Looptijd
juni 2024 t/m juni 2026
Domeinen
Zorg en Welzijn

Ouderen leven langer, vaak met meerdere chronische ziekten. De ouderenzorg staat onder druk, gezien de stijgende vraag en beperkte toename van zorgverleners. Digitale zorgtechnologie – ehealth – wordt vaak gezien als belangrijk middel om het zorgproces te ondersteunen. Maar hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van ehealth in de complexe gezondheidszorgomgeving? Het project ‘Train de change agent’ richt zich op het beter voorbereiden van change agents op de implementatie van ehealth in de ouderenzorg, om zo een duurzame implementatie te bevorderen.

Wat is de aanleiding voor het project?

In veel zorgorganisaties hebben innovatiemanagers of projectleiders de taak om de e-health-implementatie aan te sturen. Deze zogenoemde ‘change agents’ stuiten echter op uitdagingen in duurzame implementatie, aangezien de gezondheidszorg complex is en elke organisatie uniek. Experimenten kunnen niet zomaar worden uitgevoerd vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep. Bovendien is elke zorgorganisatie anders en vereist de implementatie een aanzienlijke veranderkracht. Deze kan niet simpelweg worden gekopieerd vanuit andere zorginstellingen.

Het project "Train de change agent" beoogt deze barrières te doorbreken door change agents beter voor te bereiden voor de complexe situaties bij de implementatie en opschaling van ehealth in de ouderenzorg. 

Wie is het projectteam?

Het project ‘Train de change agent’ is een initiatief van NHL Stenden en de Hanzehogeschool, in samenwerking met hogeschool Saxion en Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast wordt in dit project nauw samengewerkt met een aantal noordelijke ouderenzorginstellingen: Zorggroep Meander, ZuidOostZorg, Interzorg Noord Nederland, KwadrantGroep, Zorggroep Hof en Hiem, Noorderbreedte en Bos en Meerzicht. Tenslotte is 8DGames partner in dit project, die hun expertise inzet bij het technisch en inhoudelijk vormgeven van het simulatieplatform en de leerinterventie.

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Het project focust op het creëren van een virtuele leeromgeving, waarin change agents complexe implementatiescenario’s kunnen ervaren en de benodigde vaardigheden kunnen trainen. Op basis van deze leerervaringen kunnen change agents betere keuzes maken en een duurzame implementatie van zorgtechnologie bevorderen.

Het project sluit aan bij Health Noord, bij FAITH research en bij Anders Werken in de Zorg en wordt gefinancierd vanuit een RAAK subsidie van Regieorgaan SIA

Wat zijn de voornaamste (of voorlopige) resultaten?

In plaats van traditionele modellen en stappenplannen te ontwikkelen, wordt er door de onderzoeksgroep een virtuele leeromgeving gecreëerd waarin change agents complexe implementatiescenario's kunnen ervaren en de benodigde vaardigheden kunnen trainen. Deze virtuele omgeving ondersteunt zowel leren tijdens actie als leren in actie, zonder schade aan cliënten en het bestaande zorgproces. Change agents kunnen op basis van deze leerervaringen betere beslissingen nemen en bijdragen aan de duurzame implementatie van zorgtechnologie. Het project omvat samenwerking binnen een leergemeenschap om het beoogde product en nieuwe multiprofessionele kennis te ontwikkelen en duurzaam gebruik ervan te bevorderen.

Projectpartners

Sustainable Development Goals

Dit project draagt bij aan...