Blended care in de psychiatrie; NHL Stenden en Windesheim slaan handen in een

maandag 31 augustus 2020

In de psychiatrie wordt al langere tijd gezocht naar manieren om de veelal fysieke gesprekken te combineren met digitale vormen. De gedachte is dat dit het werk efficiënter zou kunnen maken en de patiënt meer regie kan geven over zijn behandelproces. In de praktijk blijkt dit lastig te implementeren. De echte combinatie van face to face en digitale zorg, oftewel blended care, wordt nog weinig toegepast.

Blended Care

Voor:
Reinskje Suierveld, directeur academie Gezondheidszorg NHL Stenden hogeschool
Egon van der Veer, directeur domein Techniek, Windesheim
Achter:
Nynke Boonstra, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie NHL Stenden hogeschool
Annemarie van Hout, senior onderzoeker lectoraat
ICT-innovaties in de Zorg, Windesheim
Michael Kaptein, onderzoeker GGZ Friesland & lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie
Hettie Aardema, onderzoeker en opleider VS GGZ, GGZ Drenthe

Gedurende de COVID-19 pandemie waren veel behandelaren gedwongen om digitale middelen in te zetten om contact te onderhouden met hun patiënten en de behandeling voort te kunnen zetten. Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden hogeschool en het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim hebben samen met professionals van GGZ Drenthe, GGZ Friesland en Accare een kwalitatieve studie uitgevoerd naar de ervaringen met online hulpverlening. Een van de belangrijkste inzichten vanuit deze nog lopende studie is dat professionals online hulpverlening als een goede aanvulling ervaren op hun reguliere behandelrepertoire, maar dat zij veel hindernissen ervaren op hun weg naar een goede implementatie. Vanuit deze vraag wordt een RAAK-subsidie aanvraag voorbereid vanuit beide hogescholen om de komende jaren verder te kunnen werken aan dit vraagstuk in samenwerking met genoemde instellingen.