Leerkracht is belangrijkste factor om meertalig onderwijs succesvol te maken

vrijdag 07 februari 2020

De leerkracht is de belangrijkste factor om meertalig onderwijs op scholen succesvol te maken. Die stelling betrok Joana Duarte woensdag bij haar inauguratie tot lector Meertaligheid en Geletterdheid aan NHL Stenden Hogeschool.

Door:  Maria Del Grosso voor de Leeuwarder Courant.

Bij het implementeren van meertalig onderwijs moet de leraar centraal gesteld worden, stelde Duarte tijdens haar inauguratie. Alleen de leerkracht zelf kan een optimale leeromgeving creëren, waarin alle kinderen een zo goed mogelijke taalontwikkeling kunnen doormaken.

Duarte kreeg in Friesland bekendheid door haar onderzoeken op Friese scholen naar het benutten van meertaligheid in de klas. Naar aanleiding daarvan ontwikkelde ze samen met leerkrachten praktische interventies voor de onderwijspraktijk. Duarte pleit voor een inclusieve benadering als het gaat om het omgaan met meertaligheid in het onderwijs.

Translanguaging

Ze baseert zich daarbij op het concept van translanguaging: het creëren van momenten in het onderwijs waarin verschillende talen systematisch kunnen worden gebruikt. De ene leerling kan in het Fries antwoorden, de ander in het Arabisch, Pools, Engels of Nederlands.

Dit heeft tot gevolg dat naast dagdelen waarop alleen Fries of Nederlands of Engels wordt gesproken, ook momenten worden gecreëerd voor translanguaging. Dit werkt vooral goed voor de leerlingen in de midden- en onderbouw.

De lector voegde zelf de daad bij het woord door haar inauguratie in vier talen door elkaar uit te spreken. Ze maakte in haar rede onder andere gebruik van Nederlands, Fries, Nedersaksisch en Engels, zonder daar een vertaling bij te leveren. Zo konden de toehoorders zich volgens haar onderdompelen in de sociolinguïstische werkelijkheid van het Noorden. Lees het artikel verder op de website van de Leeuwarder Courant.

Zie ook: lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid