Mentorprogramma wijst Friese ondernemers de weg op de internationale markt

dinsdag 26 november 2019

"Friese ondernemers zijn ontzéttend internationaal." Roep het op een feestje en iedereen zal je aankijken alsof je net hebt verkondigd dat Sinterklaas echt bestaat. "Toch is het zeker geen leugen", vertelde Mariska van der Giessen, lector Internationaal Ondernemen bij NHL Stenden Hogeschool. Van der Giessen presenteerde maandag 25 november haar onderzoeksresultaten over internationaal ondernemen door het Friese Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Friezen beschikken over een zeer goed gevoel voor ondernemen en hebben bovendien het lef om grenzen te verleggen. Dat blijkt uit het onderzoek dat het lectoraat Internationaal Ondernemen uitvoerde in het kader van het Internationaal Trade Support-project met cofinanciering van de Provincie Fryslân. Doel van het onderzoek is de provincie een aantal praktische aanbevelingen aan te reiken om internationaal ondernemen binnen het Friese MKB te stimuleren.

Om te onderzoeken wat de wensen van het Friese MKB op het gebied van internationalisering zijn, ging het lectoraat op bezoek bij meer dan veertig bedrijven. "Het onderzoek is opgebouwd als een drietrapsraket", vertelde Van der Giessen. "Allereerst is gekeken naar de behoefte van de Friese ondernemers aan ondersteuning op het gebied van export en internationaal ondernemen. Vervolgens is de bestaande ondersteuning voor deze ondernemers geïnventariseerd. Tot slot zijn de resultaten uit de behoefte analyse en de inventarisatie van huidige ondersteuning met elkaar vergeleken."

Die laatste stap leverde een aantal bruikbare adviezen op om internationaal ondernemen nog meer op de kaart te zetten in Friesland. "We zien dat ondernemers nu meestal zelf proactief op zoek gaan naar informatie en ondersteuning die belangeloos, neutraal en zonder langdurige verplichting is", vertelde de lector. “Binnen de Provincie Friesland wordt op dit moment vooral ondersteuning geboden aan de startende internationaal ondernemende bedrijven. Van provinciale subsidies tot informatie over taal, cultuur, interculturele communicatie, marktverkenning en eerste oriëntatie. Voor de meer gevorderde internationale bedrijven zou het aanbod kunnen worden uitgebreid met meer specialistische ondersteuning."

Als tweede advies raadde de lector de provincie aan om een zogenoemd bedrijven-mentor-programma op te starten, waarin bedrijven elkaar helpen succesvol(ler) te worden. "Het leren van collega’s bewijst zich als zeer effectief. Menig bedrijf gaat hiervoor al op zoek naar meer ervaren bedrijven. Hierbij krijgt het principe ‘kennis uit de regio en voor de regio’ de voorkeur van veel ondernemers. Ook daar valt nog een wereld te winnen voor de provincie."

Mariska van der Giessen is lector Internationaal Ondernemen bij NHL Stenden Hogeschool. Samen met ondernemers gaat ze op zoek naar internationale kansen.

Benieuwd naar het volledige rapport? Op te vragen bij Anna van der Werff (anna.van.der.werff@nhlstenden.com)