Afbeelding
Disruption, Innovation and New Phenomena

Disruption, Innovation & New Phenomena

Lectoraat

De wereld staat voor veel uitdagingen en veranderingen, of het nu gaat om de opkomst van nieuwe technologieën, stereolithografie of programmeerbaar materiaal. Kunstmatige intelligentie (AI), gedreven door technologische singulariteit, zit vol onzekerheden. Technologie heeft altijd voor vooruitgang gezorgd, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in Revenue Management, geografische informatiesystemen en online reisbureaus die de traditionele reisbureaus overbodig maakten.

Demografische trends zoals dalende geboortecijfers en een vergrijzende bevolking vragen om een andere personeelsbezetting en andere dienstverlening in hospitality. Klimaatverandering zorgt voor aanpassing in eetpatronen, zo neemt bijvoorbeeld de vraag naar plantaardig voedsel toe, en wordt bij het ontwerpen en bouwen van hotels steeds vaker met alleen maar duurzame materialen gewerkt. Gelukkig is de hospitality branche flexibel en zijn aanpassingen en veranderingen de branche niet vreemd.  

De kern van het lectoraat is inzicht krijgen in de toekomst van de hospitality branche door middel van een vooruitziende blik, toekomstbestendigheid en baanbrekende veranderingen.  

Wereldwijde kennisleider

De missie van het lectoraat is:
  • Wereldwijd voorop lopen op het gebied van verstoring, innovatie en nieuwe fenomenen door zicht te krijgen op de toekomst van de hospitality branche. 
De doelstellingen van het lectoraat zijn:
  • Door middel van scenario planning, voorspelling en andere methodes grip krijgen op de onzekerheden van de toekomst, zodat de hospitality branche toekomstbestendig wordt, verstoringen kan herkennen en innovatieve oplossingen kan bedenken die leiden tot nieuwe fenomenen en ideeën;
  • Erkennen dat verandering constant is, maar zich in verschillende tempo's voortbeweegt; 
  • Presenteren van hoogwaardige academische publicaties en kortere communicatiestukken over de toekomst van de hospitality branche. 
De principes van het lectoraat zijn:
  • Samenwerkingen aangaan die multidisciplinaire benadering bevordert om de complexiteit van verstoring, innovatie en nieuwe fenomenen te begrijpen;
  • Het belang van anders denken erkennen en veranderingen als drijfveer zien voor verstoring, innovatie en nieuwe fenomenen;
  • Het gesprek aangaan over verstoring, innovatie en nieuwe fenomenen en daarmee de reputatie van de Hotel Management School en NHL Stenden op wereldniveau verbeteren;
  • Het ondersteunen, ontwikkelen en versterken van de mensenlijke capaciteiten, zowel studenten als academische collega's op het gebied van verstoring, innovatie en nieuwe fenomenen;
  • Integratie van de begrippen verstoring, innovatie en nieuwe fenomenen binnen het onderwijsprogramma van Hotel Management School, in samenwerking met de academie Leisure & Tourism;
  • Creatief, analytisch, ethisch en respectvol zijn bij het uitvoeren van onderzoek en pedagogische activiteiten die verband houden met verstoring, innovatie en nieuwe fenomenen. 

Team

Het lectoraat bestaat uit een onderzoeksgroep onder leiding van Professor of Disruption, Innovation and New Phenomena in Hospitality and Tourism Dr. Ian Yeoman.

Teamleden

Bekijk ook

Hospitality Education

Sustainability in Hospitality and Tourism

Scenario Planning

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Hotel Management School
Postbus 1298

Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden, Nederland

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...