Afbeelding
Lectoraat Sustainability in Hospitality and Tourism

Sustainability in Hospitality and Tourism

Lectoraat

Steeds meer bedrijven en organisaties omarmen duurzaamheid, ofwel vanuit een intrinsiek verlangen waarde te creëren die verder gaat dan winst, ofwel gedreven door wetgeving, de klantvraag en druk van investeerders. De gastvrijheidssector is hier geen uitzondering op. Het lectoraat Sustainability in Hospitality and Tourism ondersteunt de sector en levert een positieve bijdrage aan de transitie richting een duurzame toekomst. 

De wereld staat voor grote uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling. Daarbij leeft een groot aantal mensen in armoede zonder toegang tot goede banen, voedsel en schoon water. De gastvrijheidssector verbruikt aanzienlijke hoeveelheden energie en hulpbronnen, maar draagt tegelijkertijd bij aan wereldwijde werkgelegenheid en heeft, vanwege haar positie in de keten, invloed op zowel leveranciers als gasten. Dit benadrukt de cruciale rol van de sector bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, en bij het bevorderen van een toekomst die zowel milieuvriendelijker als sociaal rechtvaardiger is.


Het lectoraat Sustainability in Hospitality and Tourism doet toegepast onderzoek met als doel de gastvrijheidssector, inclusief toerisme, te ondersteunen in de verandering naar een duurzame toekomst. Gastvrijheid wordt gezien als een reeks handelingen en benaderingen die voortkomen uit individuele waarden en duurzaamheid. Een voortdurend proces dat begint op het niveau van het individu en zich vervolgens verspreidt naar organisaties en uiteindelijk naar de bredere samenleving.

De missie van het lectoraat is duurzaamheid in de gastvrijheidssector te bevorderen. Dit omvat het ontwerpen, implementeren en beoordelen van gedragsinterventies om hosts en gasten motiveren duurzame keuzes te maken.

Een game changer op het gebied van duurzaamheid

De drie belangrijkste onderzoeksonderwerpen waar het lectoraat zich op richt zijn:

 • Gedragsinterventies voor duurzaamheid
  Ongeveer 65% van de acties die nodig zijn om duurzaamheid te bevorderen, zijn afhankelijk van gedragsverandering. Sinds 2014 richt het lectoraat zich op het verbeteren van sociaal en milieuvriendelijk gedrag van hosts en gasten.
 • Fundament en toepassing circulaire economie
  Om de overgang van de sector naar een milieuvriendelijker en sociaal rechtvaardiger houding te ondersteunen, omarmt het lectoraat sinds 2019 een lijn van onderzoek en interventies over circulaire economie in horeca en toerisme. 
 • Verandering door toerisme
  De vraag die hier centraal staat, is hoe gastvrijheid en toerisme ervaringen kunnen creëren die bijdragen aan het belang van duurzaamheid bij medewerkers en gasten. Denk bijvoorbeeld aan de verschuiving van de focus op winst en oneindige groei naar belangenloosheid en vriendschap in horeca en toerisme. 

Projecten

Het lectoraat Sustainability in Hospitality and Tourism is betrokken bij verschillende projecten, waarvan een aantal hieronder worden vermeld.

Gedragsinterventies

Gezond eten in hotels

Dit project was onderdeel van project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.

 • Wanneer: april 2019 - december 2023. 
 • Doel: Op basis van wetenschappelijke inzichten en de ervaring van partners in de dagelijkse praktijk, gedragsinterventies ontwikkelen, testen en evalueren om dierlijke voedingsmiddelen te verminderen en plantaardige voedingsmiddelen te promoten in 11 gevallen, waaronder hotels. 
 • Partners: Breda University of Applied Science, Wageningen University & Research (algemene projectleiding), drie Accor-hotels in de regio Amsterdam, CELTH, FoodStep, GreenDish. 
 • Resultaten: 
  Uit het onderzoeksproject kwamen twee belangrijke conclusies: 
 • het informeren en betrekken van medewerkers (bijvoorbeeld via inspiratiesessies) is cruciaal voor het doorvoeren van veranderingen in het voedselaanbod. 
 • in alle hotels waar onderzoek werd gedaan, waren de meeste medewerkers in staat om vast te stellen wat gezond voedsel is, maar niet wat duurzaam voedsel betekent. 
 • Bekijk hier het volledige projectrapport
 • Eén academische en één professionele publicatie.

Fundament en toepassing circulaire economie

KIEM hbo Circulaire Economie in gastvrijheidssector
 • Wanneer: april 2020 - juli 2021
 • Doel: Een netwerk van leer- en onderwijsactiviteiten opbouwen dat zich bezighoudt met kennisontwikkeling over de toepassing van circulaire economie in de gastvrijheidssector.
 • Partners: Hotel Management School Leeuwarden (onderdeel van NHL Stenden), vier horecabedrijven, een non-profitorganisatie: Circulair Friesland.

Resultaten: 

 • het oprichten van de "Friese Doorlopers" gemeenschap van midden- en kleinbedrijf, sleutelfiguren en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in de overgang naar een circulaire economie met betrekking tot plastic, water, organisch afval en een nieuw concept voor Fryslân waarbij circulariteit en duurzaamheid worden omarmd. 
 • het leggen van de basis voor spin-off projectvoorstellen.
ATLAS Special Interest Group (SIG) "Circulaire Economie en circulariteit in de gastvrijheidssector"
 • Wanneer: vanaf oktober 2022
 • Doel: het opzetten en coördineren van een Europees netwerk van wetenschappers, mensen uit de praktijk en studenten die geïnteresseerd zijn en/of actief zijn op het gebied van circulaire economie in toerisme en horeca (https://atlas-euro.org/groups/special-interest-groups-2/sig-circular-economy/)
 • Partners: Universiteit Bocconi (Italië); Universiteit Dalaman en Mid-Zweden Universiteit (Zweden); en Universiteit Roskilde (Denemarken).
 • Resultaten: 
  • Speciale sessie gekoppeld aan deze SIG tijdens de jaarlijkse ATLAS-conferentie. 
  • Thematische webinars open voor de leden van de SIG en externe belangstellenden. 
  • Academische publicaties en mogelijke projectvoorstellen.

Verandering door toerisme

Onthulling van mythen over jonge vakantiegangers 

Wanneer jonge mensen op vakantie gaan, zijn ze dan vooral geïnteresseerd in plezier maken? Brengen ze veel tijd online door? Gaan ze voor de goedkoopste optie, met weinig of geen interesse in natuur en milieu? Of zijn ze juist geïnteresseerd in natuurwandelingen en andere buitenactiviteiten als ze dromen over een reis of een vakantie plannen?

 • Doel: Met dit onderzoeksproject heeft het lectoraat als doel antwoorden te vinden op bovenstaande vragen door zich te verdiepen in de waarden die jonge reizigers beïnvloeden. 
 • Resultaten: De eerste bevindingen van het onderzoek zijn bemoedigend: er blijkt een consistente groep jonge reizigers te zijn in Nederland, China en Italië die genieten van natuurvakanties, vaak gecombineerd met culturele activiteiten. Deze tieners en jongvolwassenen worden beïnvloed door waarden zoals altruïsme en het beschermen van de natuur bij de keuze van hun bestemming en het boeken van hun reis.
 • Partners: TNS NIPO, het European Tourism Futures Institute (ETFI), Dr. Nan Chan van de Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong), Prof. Dr. Alessandra Fermani van de Universiteit van Macerata (Italië) en Dr. Simona Staffieri van de Universiteit van Rome (Italië). Studenten van zowel de bachelor- als de masteropleidingen van Hotel Management School Leeuwarden hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Het meest recent gepubliceerde academische artikel over dit onderwerp is hier te vinden.

De principes van het lectoraat zijn:

 • Het opereren als onderdeel van een breder netwerk dat bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en studenten omvat. Studenten die zich dit jaar inschrijven voor een van de cursussen en interesse hebben in duurzaamheid, zijn welkom om te helpen bij onderzoek.
 • Door vooraan te staan in het gesprek over duurzaamheid in de gastvrijheidssector, levert het lectoraat een belangrijke bijdrage aan de reputatie van Hotel Management School Leeuwarden, NHL Stenden en haar partners lokaal, landelijk en op wereldniveau.
 • Het ondersteunen, ontwikkelen en bevorderen van capaciteiten van studenten en medewerkers op het gebied van duurzaamheidsconcepten in de gastvrijheidssector en toerisme. 
 • Het ondersteunen van de integratie van duurzaamheidsconcepten in de gastvrijheidssector en toerisme, vooral rond gedragsinterventies en circulaire economie, binnen het lesprogramma van Hotel Management School Leeuwarden. 
 • Het ondersteunen, ontwerpen, testen en implementeren van duurzaamheidsinterventies bij NHL Stenden Hospitality Group en het breed delen van succesvolle interventies.
 • Het uitvoeren van relevant onderzoek door alle leden en het ontwikkelen van pedagogische activiteiten die verband houden met duurzaamheid in de gastvrijheidssector en toerisme. Ze handelen op ethische wijze en met respect voor alle betrokken partners.

Team

Het lectoraat bestaat uit een onderzoeksgroep onder leiding van lector dr. Elena Cavagnaro. Leden van de onderzoeksgroep zijn docenten bij NHL Stenden en professionals uit het betreffende werkveld, die ervoor zorgen dat het onderzoek relevant is. Ze leveren input door onderzoeksthema's voor te stellen en relevante onderzoeksresultaten te delen met bedrijven en andere organisaties, terwijl de docenten de resultaten meenemen in hun lessen.

Teamleden 

See also

Hospitality Education

Disruption, Innovation and New Phenomena

Sustainable Development Goals

Dit lectoraat draagt bij aan...