Sustainability in Hospitality en Tourism

Ondernemen met oog voor profit, people en planet wordt steeds belangrijker, ook in de gastvrijheidssector. Ondernemers zien het belang van duurzaamheid in en ook gasten worden steeds meer maatschappelijk bewust. Het lectoraat Sustainability in Hospitality en Tourism heeft als doel meer duurzaamheid in de hospitality branche en het toerisme en doet onderzoek naar hoe dit te bereiken.

Het lectoraat Sustainability in Hospitality en Tourism doet praktijkgericht onderzoek naar het onderwerp duurzaamheid. Dat doen we niet alleen. Bedrijven, instellingen, overheden én studenten werken mee. Ga je studeren aan NHL Stenden Hogeschool en ben je geïnteresseerd in duurzaamheid? Dan kan je helpen. Bij alle onderzoeksprojecten vragen we studenten mee te doen. De resultaten van het onderzoek verwerken docenten in hun lessen. Het lectoraat draagt ook bij aan het onderwijs door onderwijsprogramma's te ontwikkelen, zoals de minor 'Future proof hospitality: the CSR challenge'.

'Enjoy!'

Hoe zorg je ervoor dat duurzaamheid de kern van je gastvrijheidsproduct is en in elk aspect terugkomt, kortom: hoe creëer je duurzame service, zonder dat de belevenis van de klant daaronder te lijden heeft? 'Join!': hoe kunnen bedrijven klanten en medewerkers betrekken bij duurzaamheid? 'Support!': hoe kan duurzaamheid ingepast worden in het bedrijfsproces? 

Volledig duurzame hotelervaring

De meeste hotels vragen hun gasten om hun handdoeken te hergebruiken en steeds vaker zie je vegetarisch eten en fair trade koffie op het menu. Maar hoe zorg je er nu voor dat duurzaamheid niet blijft bij een enkele ingreep, maar dat je de gast een hotelervaring biedt die volledig duurzaam is? Zonder dat de gastbeleving minder wordt? In het onderzoeksproject 'A fully sustainable hotel experience' wil het lectoraat samen met collega's van de hoger onderwijsinstelling NHTV Breda een hotelconcept ontwikkelen waarin de drie dimensies van duurzaamheid: mensen, middelen en milieu, geïntegreerd zijn. Dit concept inspireert mensen en medewerkers om bij te dragen aan duurzaamheid. Het project wordt mede gefinancierd door het Center of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH). 

Handdoeken hergebruiken

Het is waarschijnlijk het meest bekende voorbeeld van duurzaamheid in een hotel: het kaartje waarop gasten gevraagd wordt om hun handdoeken te hergebruiken om het milieu te sparen. Toch heeft onderzoek bewezen dat maar zestien procent van de gasten zich aangesproken voelt door deze boodschap en de handdoeken daadwerkelijk twee dagen in plaats van één gebruikt. Kan dit beter? Het lectoraat bekijkt samen met Stenden Hotel en derdejaarsstudenten van de Stenden Hotel Management School of de boodschap op deze kaartjes anders kan, zodat meer gasten hun handdoek gaan hergebruiken. 

Mythes over jongeren en vakanties

Willen jongeren op vakantie vooral plezier maken? Zijn ze altijd online? Kiezen ze voor de goedkoopste oplossing en hebben ze daardoor geen aandacht voor natuur en milieu? Of speelt de natuur juist een rol als ze over een reis dromen of een vakantie plannen? Met dit onderzoek wil het lectoraat antwoord krijgen op deze vragen. Door te bekijken welke waarden de keuzes van jonge toeristen beïnvloeden. De eerste resultaten zijn bemoedigend: jongeren willen op reis vooral ontspannen en tot rust komen. Om deze reden zoekt een vaste groep jonge vakantiegangers de natuur op, vaak in combinatie met cultuur. Waarden zoals altruïsme en aandacht voor de natuur beïnvloeden deze jongeren op het moment dat ze dromen over een reis en hun vakantie boeken. Dit onderzoek voert het lectoraat samen uit met TNS NIPO, de ETFI en Dr. Simona Staffieri.

Werkveld

Ook professionals uit het werkveld hebben een belangrijke rol. Om het onderzoek optimaal te laten aansluiten op de praktijk zijn zij vertegenwoordigd in de kenniskring, de onderzoeksgroep van het lectoraat. De professionals dragen onderzoeksonderwerpen aan en leveren input voor de projecten. Ook zorgen ze ervoor dat de resultaten terugstromen in het bedrijfsleven.

Team

De lector, het hoofd van de kenniskring, is Dr. Elena Cavagnaro. De kenniskring bestaat verder uit docenten van NHL Stenden en mensen uit het werkveld. De professionals zien er op toe dat het onderzoek aansluit bij de praktijk. Zij leveren input door onderwerpen aan te dragen en geven de onderzoeksresultaten terug aan bedrijven en instellingen. De docenten zorgen ervoor dat de opgedane kennis terugkomt in het onderwijs. 

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Stenden Hotel Management School
Postbus 1298

Rengerslaan 8-10
8900 CG Leeuwarden

Secretaresse lectoraat Sustainability in Hospitality: Regina van der Meer
E: regina.van.der.meer@nhlstenden.com
T: (06) 15 31 97 09