Binnen NHL Stenden gaan we voor praktijkgericht onderzoek waarmee we zichtbare impact maken op de samenleving. Dit doen we samen met organisaties en bedrijven die, net als wij, gaan voor een duurzame toekomst. Onze onderzoekers werken nauw samen met onze studenten, bijvoorbeeld in ateliers, projecten of afstudeerdopdrachten. Zo leren we van én met elkaar.

Zwaartepunten

NHL Stenden heeft een sterk inhoudelijk profiel dat zich richt op drie maatschappelijke vraagstukken, onze zogeheten zwaartepunten. Binnen al deze drie zwaartepunten komt duurzaamheid op verschillende manieren terug. Onze drie zwaartepunten zijn:

Afbeelding
Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn

Vital Regions

Onze regio’s vitaler maken én houden.
Afbeelding
Hospitality studies

Service Economy

Gaan voor 100% duurzaamheid én leefbaarheid in dienstensector.
Afbeelding
Duurzaam onderzoek

Smart Sustainable Industries

Hoe maken we de industrie slimmer én duurzamer?

Duurzame lectoraten

Aan onze drie zwaartepunten zijn meer dan 40 lectoraten verbonden. Een aantal van deze lectoraten richt zich specifieke op vraagstukken rondom duurzaamheid.

Lectoraat Watertechnologie

Onderzoekt onder andere hoe we ervoor kunnen zorgen dat we water niet onnodig verspillen, hoe we de groeiende wereldbevolking van water

lectoraat Duurzame kunststoffen

Zet zich in voor de ontwikkeling van biogebaseerde en biologisch afbreekbare plastics en duurzame productieprocessen.

Lectoraat Circular Plastics

Doet toegepast onderzoek naar het sluiten van de kunststofkringloop.

Lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken

Kijkt onder andere naar steeds veiligere en schonere schepen.

Lectoraat Maritime Law

Houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar nieuwe regels voor veiligheid en milieu.

Lectoraat Green Logistics

Weet het als geen ander. De wereld en economie veranderen snel en voor bedrijven is het essentieel om mee te bewegen in de veranderingen op het gebied van duurzaamheid.

Lectoraat Betekenisvol Ondernemen

Werkt aan het ontwikkelen van kennis over onder andere circulair ondernemen, duurzaam werkgeverschap en het versterken van entrepeneurial ecosystems.

Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie

Bouwt aan duurzame lokale en regionale netwerken, crossovers, innovaties en waardecreatie.

Lectoraat Mariene Wetlands Studies

Onderzoekt duurzame ontwikkeling van toerisme in Unesco World Heritage De Waddenzee

Lectoraat Scenario Planning

Werkt aan toekomstbestendigheid van de vrijetijdssector.

European Tourism Futures Institute

Is het onderzoeksinstituut van onze Academie van Leisure & Tourism, gericht op duurzaam toerisme en toekomstbestendigheid van de sector.