Binnen NHL Stenden gaan we voor praktijkgericht onderzoek waarmee we zichtbare impact maken op de samenleving. Dit doen we samen met organisaties en bedrijven die, net als wij, gaan voor een duurzame toekomst. Onze onderzoekers werken nauw samen met onze studenten, bijvoorbeeld in ateliers, projecten of afstudeerdopdrachten. Zo leren we van én met elkaar.

Zwaartepunten

NHL Stenden heeft een sterk inhoudelijk profiel dat zich richt op drie maatschappelijke vraagstukken, onze zogeheten zwaartepunten. Binnen al deze drie zwaartepunten komt duurzaamheid op verschillende manieren terug. Onze drie zwaartepunten zijn:

Duurzame lectoraten

Aan onze drie zwaartepunten zijn meer dan 40 lectoraten verbonden. Een aantal van deze lectoraten richt zich specifieke op vraagstukken rondom duurzaamheid.