Ad Didactisch Educatief Professional

Ad Didactisch Educatief Professional, Associate degree, deeltijd

Lijkt het jou geweldig om anderen iets te leren? Droom je van een baan in het onderwijs en wil je graag dat een leerling leert? Kies dan voor de Ad Didactisch Educatief Professional. In deze opleiding leer jij hoe jij jouw talenten inzet om de ander in het onderwijs te laten leren.

 • Met deze opleiding kun je werkzaamheden verrichten in het po, sbo, (v)so, praktijkonderwijs en vo in algemeen vormende vakken en in het praktijkonderwijs, (v)so, (v)mbo en hbo in beroepsvaardigheden
 • Behaal je bekwaamheid voor instructeur (mbo/hbo) of lerarenondersteuner (primair en voortgezet onderwijs)
 • Het leertraject is afgestemd op jouw ervaring en behoeften.
 • Opleidingsinhoud samen met werkveld opgesteld.
 • Unieke opleiding in Noord-Nederland.
 • Leer door praktijkervaring te verbinden aan theorie en theorie aan de praktijkervaring

Tijdens deze Ad ontwikkel jij de vaardigheden en kennis die je nodig hebt om in de dynamische omgeving van het onderwijs te werken. In jouw ontwikkeltraject leer je wat je nodig hebt om het leren effectief in te zetten in het onderwijs. Je onderzoekt jouw handelen en verbindt bronnen, oefent nieuw handelen en leert al werkend. Dat doe je samen met je medestudenten, opleiders en collega’s in de onderwijspraktijk.

Binnen de opleiding staat jouw professionele ontwikkeling centraal. Misschien heb je al ervaring in het onderwijs. Of wil je extra aandacht aan een bepaald thema besteden. Samen met je begeleider van NHL Stenden en leidinggevende, kijk je wat jij nodig hebt om jouw leerdoelen te behalen. Je bepaalt samen jouw ideale leerroute.

Studiekenmerken

Diploma

 • Associate degree

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Groningen
 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Studie dagen

donderdag

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Loopbaan

Met jouw Ad Didactisch Educatief Professional , met een focus op didactisch handelen, kun je veel kanten op. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Lerarenondersteuner in het primair- of voortgezet onderwijs
 • Leerpleinmedewerker in het primaire of voortgezet onderwijs
 • Leerpleinmedewerker in het beroepsgerichte onderwijs
 • Instructeur in het voortgezet onderwijs op een mbo of hbo-instelling

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding heb je minimaal een mbo 4 of havo diploma nodig.

Havo
 • CM
 • EM
 • NG
 • NT
 • CM
 • EM
 • NG
 • NT

Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

Werkplek

Je kunt deze deeltijdopleiding volgen als je werk verbonden is aan onderwijs met een arbeids- of stagecontract van minimaal twee dagen (16 uur per week). Je werkzaamheden moeten dan ook genoeg ruimte geven om te leren.

Studieroute

Na de inschrijving voor de opleiding, stel je samen met een begeleider van NHL Stenden en jouw coach/leidinggevende jouw studieroute samen. Dat doen jullie op basis van jouw (huidige) werk, levenservaring en opleidingen. Ook kijken jullie naar het benodigde vakmanschap voor de werkplek, de leeromgeving en de leerontwikkeling waar je voor staat, om vast te stellen wat de opleiding en werkplek jou hierbij kunnen bieden om dit doel te realiseren.

Intakegesprek

Ben je geïnteresseerd in de Ad Didactisch Educatief Professional? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Zo kun je goed voorbereid van start gaan met de opleiding.

Intakegesprek aanvragen

Opbouw Studie

In deze opleiding leer je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan in het onderwijs. Je werkt hiervoor veel samen met je medestudenten en doet ervaring op in de onderwijspraktijk. Het programma is opgebouwd rond drie leeruitkomsten:

 1. Het verzorgen van onderwijs
 2. Werken in een organisatie
 3. Persoonlijke en professionele ontwikkeling
De thema’s:

Met elk thema krijg je als student handvatten voor het uiteindelijk laten zien van de beoogde leeruitkomsten. Elk thema licht een specifiek onderwerp uit, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de diverse leerbehoeften van de studenten: je hoeft als student niet alle onderdelen op dezelfde manier te volgen.

Persoonlijke professionele ontwikkeling speelt in alle thema’s gedurende de gehele opleiding een grote rol. Elk studiejaar wordt er mee gestart en mee afgerond.

In het eerste jaar ontdek je wat het werken als onderwijsprofessional inhoudt. Je leert bijvoorbeeld over leerprocessen, onderwijsvoorbereiding, werkvormen en samenwerken binnen een team. Tijdens vaste lesdagen ga je hiermee aan de slag in diverse werkvormen, zoals workshops, ‘communities of learning’ en werkateliers.

Tijdens de opleidingsdagen (1x in de 14 dagen) reiken de opleiding en je medestudenten je zoveel mogelijk inspiratie en verdiepingsmogelijkheden aan. Daarmee kun jij je leeruikomsten halen.  

In het eerste jaar ziet een opleidingsdag er ongeveer als volgt uit:

 • Gezamenlijke start
 • Community of Learning (COL)
 • Atelier
 • Lunch
 • Workshop gebaseerd op een leeruitkomst van de dag (of aan de slag met een zelfsturende opdracht)

Tijdens het tweede jaar gaan we dieper in op de thema’s die je in het eerste jaar hebt verkend. Daarnaast ga je ook aan de slag met nieuwe onderwerpen, zoals persoonlijk coachen en innovatie in het onderwijs. Als de leeruitkomsten voldoende zichtbaar zijn gemaakt, ga je voor de afronding van je opleiding in gesprek met een vertegenwoordiger van de hogeschool en iemand vanuit het werkveld. Je rondt je studie af met een project waarin je laat zien dat jij klaar bent om als professional aan de slag te gaan.

De beste manier om te leren is door te doen. Daarom ben je vanaf de start van de opleiding minimaal twee dagen per week aan de slag op werkplek in/verbonden met onderwijsinstelling. Hier werk je aan jouw persoonlijke leerdoelen en verzamel je bewijsstukken voor jouw portfolio.

Werk en studie combineren

Leren doe je door te doen. Daarom werkt de opleiding Ad Didactisch Educatief Professional met Design Based Education. Je leert van ervaringen, fouten en door het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van de cyclus. Daarmee is Design Thinking nauw verweven met de leer- en kwaliteitscyclus.

De opleiding Ad Didactisch Educatief Professional past de principes van Design Based Education en Design Based Thinking toe in haar opleiding. Zij:

 • werkt met leerteams, zodat studenten met en van elkaar leren;
 • biedt op verschillende manieren de leerstof aan, zodat het brein op zo veel mogelijk diverse wijzen wordt geactiveerd;
 • zorgt voor een contextrijke omgeving: leren gebeurt zoveel mogelijk in de praktijk;
 • zorgt voor transfer van het geleerde naar de praktijk door intensief samen te werken met de organisaties waar de studenten werken.

Alleen met werkplek

Je kunt deze deeltijd opleiding alleen volgen als je een baan verbondenmet het onderwijs hebt, met een arbeids- of stagecontract van minimaal twee dagen (16 uur per week). Je werkzaamheden moeten dan ook genoeg ruimte geven om te leren.

Specialisaties

Design Based Education

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en je ideeën aan te scherpen

Vrijheid

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit verschillende thema’s. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere thema’s tegelijk werken. We stellen vast wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Begeleider

Je wordt tijdens je hele studie begeleid door een studiecoach.