Leraar Gezondheidszorg & Welzijn

B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn, Bachelor, voltijd

Gezondheidszorg en welzijn beslaat een breed terrein. Van voedingsleer tot huishoudelijke vaardigheden. Jouw toekomstige leerlingen zitten op het vmbo en mbo en gaan later bijvoorbeeld werken in de zorg, in schoonheidssalons of in kinderdagverblijven. Wil jij de uitdaging aangaan om hen daar op voor te bereiden? Dan is de opleiding Leraar Gezondheidszorg & Welzijn (GZW) iets voor jou.

 • Wij zijn een opleiding waar studenten en docenten nauw met elkaar samenwerken.
 • We werken veel samen met scholen in de regio. Je mag hiervoor bijvoorbeeld praktijklessen of doe-middagen verzorgen. Leerlingen komen langs op de hogeschool of je geeft les op hun eigen school.
 • Je onderzoekt zelf, samen met medestudenten en docenten, hoe onderwijs het beste vormgegeven kan worden.
 • De opleidingen zijn kleinschalig ingericht. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student. De docenten weten wie je bent. Hun deur staat altijd voor je open!
 • Met ruim twintigduizend studenten is Leeuwarden een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd!

Wat staat je te wachten?

Als docent help je jongeren om zich bewust te worden van hun eigen leefstijl. Gezonde groenten, geen vette hap en de trap nemen in plaats van de lift. Verschillende onderwerpen die daarmee te maken hebben, komen tijdens je opleiding aan de orde. Je moet dan denken aan: hygiëne, receptenleer, seksualiteit en genotsmiddelen. Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare docent. Met je diploma kun je lesgeven in de onderbouw van havo en vwo, in het mbo en in het vmbo.

Je eigen klassen. Leerlingen die allemaal een eigen gebruiksaanwijzing hebben. Toetsen ontwikkelen, lessen voorbereiden en kennis overbrengen. Dat is het onderwijs. Een mooi vak, want je kunt er alles in stoppen wat je hebt.

Coach

Als leraar breng je je enthousiasme voor het vak graag over op anderen. Een moderne docent is een coach en mentor voor leerlingen. Naast vakinhoudelijke kennis moet je daarom ook over goede sociale vaardigheden beschikken. In het huidige onderwijs breng je niet alleen kennis over, maar coach je ook leerlingen bij het leren. Dus naast docent ben je ook pedagoog en coach.

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor of Education

Start studie

 • september

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019€ 2060,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Leraar Gezondheidszorg & Welzijn?

Je wordt opgeleid tot leraar algemeen onderwijs (havo/vwo) en leraar beroepsonderwijs (vmbo/mbo).

Waar kun je aan de slag?

Je kunt lesgeven op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Hoeveel kans heb je op een baan?

Landelijk gezien vindt 83% van alle afgestudeerden van de opleiding Leraar Gezondheidszorg & Welzijn binnen anderhalf jaar een baan op niveau.

vt_leraar_gezondheidszorg_en_welzijn_sfeer

Toelatingseisen Gezondheidszorg & Welzijn

Voor de opleiding Gezondheidszorg & Welzijn heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • N&T;
 • N&G;
 • E&M;
 • C&M.
 • mbo-domein niveau 4

Toelatingstoetsen

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan moet je slagen voor één of meer toelatingstoetsen. Meer informatie over de toetsen en hoe je je kunt voorbereiden vind je op de website Toelatingstoetsen.nl.

Ander diploma?

Heb je een diploma dat hier niet vermeld is? Er zijn wellicht toch mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem voor meer info contact met ons op via studeren@nhlstenden.com of 058 - 251 34 00.

Geen diploma, wel 21?

Wil je de opleiding volgen, maar heb je niet het vereiste diploma? Dan kun je via een 21+ toelatingsonderzoek mogelijk toch nog toegelaten worden. Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent wanneer de opleiding begint.
Meer over het 21+ toelatingsonderzoek
.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 1!

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. Vanaf het tweede jaar ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar uit: huiswerk bespreken, een practicum voorbereiden en uitvoeren, een proefwerk maken en beoordelen, lesgeven en verschillende werkvormen toepassen. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’. Naast lesgeven komen dan ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Waar kun je stage lopen?

Je kunt stage lopen op het havo/vwo en vmbo/mbo.

Buitenland

Je kunt tijdens je studie een minor volgen in het buitenland. Of een poosje in het buitenland gaan studeren. Een andere cultuur ervaren en een andere taal spreken: dat staat goed op je cv!

Studieopbouw Leraar Gezondheidszorg & Welzijn

In het eerste jaar oriënteer je je op het beroep van docent tijdens een kennismaking met het werkveld. In de hoofdfase ga je uitgebreider stage lopen. Je voert allerlei taken van een leraar Gezondheidszorg en Welzijn uit. In het laatste jaar ga je een aantal dagen lesgeven als ‘echte docent’.  Dan komen ook ouderavonden, docentenvergaderingen en leerlingbegeleiding aan bod.

Jaar 1

Projecten

Meteen in het eerste jaar werk je aan projecten, individueel of samen met je medestudenten. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Onderwijs ontwerpen
  Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.
 • Piter Jelles
  Je gaat naar Piter Jelles om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het eerste jaar onderzoek je of je geschikt bent voor het beroep en de opleiding. Je kijkt welke kennis en vaardigheden van belang zijn voor een leraar en in welke mate jij daaraan voldoet.

Werkplaats leraarschap

Je oriënteert je op het leraarschap door middel van verschillende projecten, een professionaliseringstaak (P-taak) en cursussen. Je leert de basisbeginselen van het lesgeven zoals interactie met leerlingen, het maken van verantwoorde lessen en klassenmanagement. Je hebt didactische practica, (vak) didactische opdrachten en je loopt een korte stage.

Vakken

 • anatomie, fysiologie en pathologie
 • leefstijl
 • levensfase
 • voedingsgedrag
 • mens en maatschappij
 • gezondheidszorg en welzijn
 • vakdidactiek
 • werkplekkenstructuur
 • huishoudelijke vaardigheden
 • voedingsleer
 • werkplaats in de praktijk
 • organisatie gezondheidszorg

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

Als vervolg op het eerste jaar ga je jouw brede professionele basis verdiepen en verstevigen. Je maakt een eigen studieplan, begeleid door de studiecoach: wat heb ik nodig om een goede leraar te worden en hoe pak ik dat aan?

Werkplaats leraarschap

Je verdiept je in het lesgeven waarbij het activeren van leerlingen centraal staat. Je volgt hiervoor cursussen en gaat hiermee in de praktijk aan de slag. In het tweede jaar ga je tijdens je stage lessen geven onder begeleiding van een coach. Ook met je professionaliseringstaak richt jij je op het activeren van leerlingen.

Vakken

 • levensfase bijzondere doelgroepen
 • anatomie, fysiologie en pathologie
 • levensmiddelenleer, hygiëne en bereidingstechnieken
 • vakdidactiek
 • skills
 • beroepscommunicatie leefstijl
 • facilitaire dienstverlening
 • psychopathologie en geneesmiddelenleer

Persoonlijke professionele ontwikkeling (PPO)

In het derde jaar laat je zien dat je in staat bent om de afstudeerfase in te gaan. Je bepaalt in welke richting je je wilt specialiseren en je laat zien dat je jouw beeld van het beroep kunt koppelen aan je eigen handelen en aan de theorie.

Werkplaats leraarschap

In jaar drie laat je zien dat je verantwoorde lessen kunt geven, zowel op didactisch als vakdidactisch gebied. Naast (vak) didactiek verdiep je je in het begeleiden van leerlingen. Je gaat steeds meer zelfstandig lesgeven en houdt hierbij rekening met verschillen tussen leerlingen.

Keuzemogelijkheden

Tijdens het derde jaar van je opleiding kun je kiezen voor een minor om jezelf verder te profileren. Voorbeelden zijn:

 • ICT in het onderwijs
  In deze minor verdiep je je in het gebruik van ICT en moderne media in de klas. Een voorbeeld hiervan is Flipping the classroom. Dit is een methode waarbij je de klassikale kennisoverdracht vervangt door video’s en andere vormen van online instructie. Zo hou je meer klassikale tijd over voor het beantwoorden van vragen, verdieping en individuele aandacht.

 • Vakverdieping
  Met deze minor breng je meer diepgang aan in jouw vakkennis. Vooral als je na de bacheloropleiding nog een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, is deze minor een aanrader.

 • !mpuls
  Tijdens deze minor staat de wereld en de leerwens van de leerling centraal. Je maakt kennis met leertheorieën, differentiatie in de praktijk, coachingsvaardigheden en evaluatiemethoden.

Vakken

 • beroepscommunicatie en ethiek
 • gezondheid en ziekte
 • vakdidactiek
 • mens en voeding

Afstudeerrichting

Binnen je afstudeerrichting algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs (vmbo of mbo) geef je zelfstandig les en verdiep je je kennis.

Zelfstandig lesgeven

In het vierde jaar geef je zelfstandig les op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of volwasseneneducatie. Je hebt je eigen groepen en bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen, binnen de kaders van je opleiding, de school en je afstudeerrichting. Je toont aan dat je in staat bent om eigen onderwijs te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

Onderwijsprofessional

In jaar 4 moet je aantonen dat je als onderwijsprofessional kunt functioneren. Je kunt je handelen uitleggen en verantwoorden in lijn met je visie op het onderwijs en het beroep van leraar.

Afstudeeronderzoek

Tijdens je afstudeeronderzoek staat het ontwikkelen van onderwijs centraal. Je gaat onderzoek doen om een probleem op te lossen, toekomst gericht onderwijs te ontwikkelen en/of bij te dragen aan innovaties binnen een school.

Werken aan praktijkprojecten

Tijdens de bacheloropleiding Leraar Gezondheidszorg & Welzijn staat de praktijk centraal. Je werkt aan verschillende praktijkprojecten zoals:

Onderwijs ontwerpen

Je werkt samen met studenten van andere lerarenopleidingen aan het maken van een onderwijsproject voor leerlingen uit de onderbouw. Je leert vergaderen met je projectgroep, samenwerken en plannen. Het product dat je hebt gemaakt, wordt voorgelegd aan leerlingen van de scholengemeenschap Piter Jelles en door hen van feedback voorzien.

Piter Jelles

Je gaat naar Piter Jelles om leerlingen op deze school te begeleiden. De leerlingen hebben de opdracht om zich te verdiepen in een bepaald onderwerp en hierover een presentatie te geven of een eindproduct te maken.

Specialisaties

Design Based Education (DBE)

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Met Design Based Education heb je veel invloed op je eigen leerroute. Je werkt in kleine groepen met studenten van andere opleidingen aan real life vraagstukken. Je kiest in deze ateliers passende opdrachten, experimenteert en test oplossingen in de nationale of internationale praktijk. Je leert door te proberen en te doen. Goede feedback van medestudenten, opdrachtgevers en docenten helpt je om te evalueren en om je oplossing aan te scherpen.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Leraar Gezondheidszorg & Welzijn het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.